مشکلات ناشی از استرس

2-30-1 اختلال هیجانی
اختلال هیجانی به صورت احساس اضطراب، زودرنجی، خشم، افسردگی و گناه است. به نظر می رسد که افسردگی و اضطراب شایع ترین اختلال هیجانی است،‌ به طوریکه به صورت هیجان انتظاری و افسردگی به صورت هیجان بعد از کنار آمدن رخ می دهد.
اختلال شناختی
تحت استرس، الگوی شخص اغلب آشفته می باشد. گاهی حافظه فراموشکار می شود و تمرکز آسیب می بیند،‌ عناصر نگرانی و خودسنجی منفی به وجود می آید. همچنین کاهش درخواست های تکلیف افزایش می یابد و جای خودش را به توجه جنبه های نامربوط تکلیف می دهد. مثل افکار شکست، نگرانی و تردید که ذهن شخص را اشغال می کند. بامیستر  (1984) متوجه شد که ورزشکاران اغلب (تحت استرس) خفه   می شوند زیرا بیش از اندازه خودآگاه شده و از عملکردشان منحرف می شوند. دومین توجه آسیب شناختی فرد این است که کیفیت تصمیم گیری شخص را تحت تأثیر قرار می دهد زیرا تصمیم گیری منطقی،‌ جستجوی فعال اطلاعات مربوط به تصمیم گیری را درگیر می سازد یعنی جذب و درک بی طرفانه آن دانستن و ارزیابی دقیق تمامی چاره های دیگر. اما تحت افراد اطلاعات مربوط را به صورت ناقص سازماندهی می کنند و قبل از بررسی تمام چاره های دیگر تصمیم گیری می کنند(میرزایی  1379، 43).
اختلال فیزیولوژیکی
سلیه‌ معتقد است که استرس باعث فزون کاری دستگاه عصبی سمپاتیک می شود. زمانیکه فعالیت سمپاتیک ادامه می یابد، هورمونها و احشای فزون کار اختلال فیزیولوژیکی را تولید می کنند. سلیه پس از آزمایشهای زیاد اظهار کرد که 3 مرحله واکنش فیزیولوژیکی مخرب وجود دارد: مرحله (هشدار)‌  که همان برانگیختگی سمپاتیک است. پس از آن یعنی بعد از رفع استرس زا برانگیختگی پاراسمپاتیک ادامه یابد بدن وارد مرحله دوم فعالیت سمپاتیک یعنی مرحله (مقاومت)  می شود. در طول این مرحله، بدن برون داد دستگاه عصبی سمپاتیک خود را برای همخوانی با درخواستهای استرس زا هماهنگ می کند. مقاومت بدنی نشان می دهد که فرد نه تنها رنج می برد (واکنش هشدار) بلکه می کوشد تا توازن حیاتی خود را نیز حفظ کند. اگر استرس تا آنجا پیش رود که دستگاه عصبی سمپاتیک نتواند درخواستهای استرس زا را برآورده کند بدن وارد آخرین مرحله یعنی (فرسودگی)  می شود. در این مرحله بدن مقاومتش را از دست می دهد بطوری که اندامها در معرض آسیب قرار می گیرند و اگر استرس زا ادامه یابد ممکن است از حال رفتن و یا مرگ اتفاق افتد. (سید محمدی  1380،110)
در جدول زیر برخی علائم ذهنی و احساسی بهنگام استرس آورده شده است.
 
تظاهرات ذهنی استرس        تظاهرات احساسی استرس
عدم تمرکز
فراموشی
ناتوانی در به خاطر آوردن حوادث اخیر
عدم توانائی در یادگیری اطلاعات جدید
از دست دادن حالت تعادل
نداشتن قدرت تصمیم گیری
تصمیم گیری های نامعقول و ناگهانی
اشتباهات مکرر
برداشت نادرست از شرایط و مردم
بی دقتی
مواجه با مشکل در انجام کارهای ساده
توجه غیر عادی به جزئیات   اضطراب
ترس مرضی (ترس بیمارگونه)
احساس در خطر بودن
پرخاشگری
بدبینی
احساس گناه
افسردگی
نوسانات خلقی
زود رنج شدن و زود گریه کردن
کابوس های شبانه
احساس طرد شدن توسط دیگران
نگرانی بیش از حد –  انزوا