مقاله استنباط، صمیمیت

دانلود پایان نامه
 • با شما موافقم
 • نظر شما را تحسین می کنم
 • به عقیده شما احترام می گذارم
 • برداشت و باور:

  اغلب مسائل ارتباطی ریشه در برداشت مردم از واقعیتها دارد، هرکسی دنیا را به زعم خود معنی میکند و برداشتها و استنباطهای ما می توانند منجر به “تضاد شخصیت” و یا “فروپاشی ارتباط ” شوند. حل و فصل مسائل استنباطی دشوار است، زیرا همه معتقدند که دنیا به همان شکلی است که آنها استنباط می کنند و در واقع این اشخاص می گویند “اگر با من مخالفت کنی، خود به خود در اشتباهی زیرا تردید ندارم که حق با من است”، اگر افراد بدانند که مشکل اصلی در ارتباط برداشت آنها از واقعیتهاست، اغلب مشکلات ارتباطی حل و فصل می شوند.

  نگرشها و رفتارها :

   برای ایجاد ارتباط بهتر به نگرشهای ویژه ای احتیاج داریم.

  نگرشها :

  • به تو ایمان دارم، صمیمیت تو را مورد تردید قرار نمی دهم.
  • به روابطمان بها می دهم و می خواهم اختلافاتمان را بر طرف کنم.
  • من حرف حساب را می پذیرم و به راحتی تغییر می کنم.

  رفتارها :