منابع مقاله درمورد قوانین موضوعه

حقوق معنوی هستند حال نکته مهم این است که در کنوانسیون های مختلف کدام یک از این حقوق بیشتر مد نظر منعقد کنندگان باشد.

صاحب کپی رایت یک اثر یعنی پدید آورنده ای که بهره مند از حقوق ناشی از خلق اثرش است به این دلیل که بر آن مالکیت دارد می تواند هر طور بخواهد از آن استفاده کند، بنابراین حقوقی که طبق قوانین ملی یا بین المللی درباره ی یک اثر حمایت شده به صاحب کپی رایت اعطا می شود ، معمولاً حقوق انحصاری هستند تا به دیگران اجازه دهند به شرط رعایت حقوق و منافع شناخته شده ی قانونی دیگران ،از اثر استفاده کنند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کپی رایت به طور نامحدود تداوم ندارد.قانون یک دوره زمانی یا یک طول مدت تعیین می کند که در خلال آن حقوق صاحب کپی رایت ادامه می یابد.دوره یا طول مدت کپی رایت از لحظه ای که اثر خلق می شود یا طبق برخی قوانین ملی، از زمانی که اثر به صورت قابل لمسی ارائه گردد، شروع می شود.(کمپر، 1381، 42)البته این طول مدت مربوط به جنبه ی مادی حقوق پدیدآورنده است و نکته حائز اهمیت این است که حقوق معنوی پدیدآورنده چون مرتبط با شخصیت اوست محدود به زمان و مکان مشخصی نمی باشند و هم خود پدیدآورنده و هم وراث او پس از مرگش حق دفاع از این حق معنوی را دارند. استاندارد هایبین المللی در مورد مدت زمان حمایت از حقوق مادی در مواد تریپس منعکس شده است. همچنین مدت زمان حمایت از حقوق مادی اثر در ایران نیز در قوانین موضوعه بیان شده است.متاسفانه این مدت زمان ها مغایرت فراوانی با معیار های بین المللی دارد.در این شرایط در این حوزه هم قوانین، نیاز به بازنگری و اصلاح دارند.
صاحب کپی رایت یک اثر، معمولا و یا حداقل در مرحله اول شخصی است که اثر را خلق کرده ،یعنی مولف اثر.در معاهدهی برن استثناهایی در مورد این قانون کلی گنجانده شده که شامل یک سلسله قوانین برای تعیین مالکیت اولیه خلق آثار سینمایی است.این امر می تواند یکی از ابزارهای حمایتی از حقوق پدید آورنده باشد،همچنین قراردادهای حامی حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده که در قوانین بینالملل تدوین گشته از ابزار های دیگر است. قرار داد های حامی حقوق پدیدآورندگان در ایران باید مورد بررسی قرار گیرد. این مسئله از مسائل مهم حمایتی پدیدآورندگان به شمار می آید و از بهترین ابزار های ملی است. از قضا یکی از چالش های حقوقی ایران در زمینه ی حقوق مالکیت فکری همین مسئله است. در قانون مدنی ایران عقود گوناگونی برای حمایت از حقوق افراد بر مالکیت اشیاء منقول و غیر منقول وجود دارد. ولی هنوز ابزار های قانونی مناسب در حوزه ی حمایت از مالکیت های فکری وجود ندارد و این خود از عوامل دور کننده ی کشورمان از مراحل الحاق به سازمان تجارت جهانی است.

مبحث دوم- حقوق ناشی از اثر پدید آورنده (کپی رایت)