مهارت های اصلی مورد نیاز در زبان آموزی :

ارکان زبون شامل مهارتای شنیدن، گفتن، خوندن و نوشتن هستش. زبون با شنیدن شروع می شه به گفتن میرسه و با خوندن و نوشتن به تکامل می رسه. زبون آموزی از اول تولد کودک و حتی در دوران جنینی شروع می شه. کودک در این دوران کم کم به صداهای دور و بر خود عکس العمل نشون میده. حتی بعضی از زبون شناسا ریشه زبون آموزی رو با مسائل ژنتیکی در رابطه می دونن. وقتی که کودک وارد مدرسه می شه، مهارتای اساسی شنیدن و گفتن رو یاد گرفته. نقش مدرسه در این مورد کمک به اصلاح نقائص موجود در زبون کودک و افزایش کیفیت و کمیت زبون و ایجاد مقدمات لازم واسه آموزش خوندن و نوشتنه.

الف : گفتن و شنیدن

 گفت و گو با بقیه درباره مهارتای مهم فردی( توصیف خود )

توصیف اشیا، رویدادها و روابط

سرگرمی با زبون از راه گوش دادن به داستان، اشعار و داستان پردازی و قافیه سازی

تشخیص زیر و بم صداا و پیدا کردن منبع و جهت صدا

توجه به صدای آول و آخر کلمات

گوش دادن به صداهای دور و بر

بیان درست کلمات جدید

به کار گیری جملات و عبارات کوتاه

کامل کردن جملات ناقص

 ب : خوندن و نوشتن

 خوندن کتابای داستان تصویری، نمادها و نشونه ها

رابطه نماد تصویری و نماد نوشتاری

نوشتن به روش نقاشی، خط خطی کردن

دیکته کردن داستانا(محمدبیگی،۱۳۸۵).

 

علمی