نقش بازاریابی الکترونیکی در گسترش فرهنگ بیمه

صـنعت بـیمه بـه خاطر اهمیت وافر آن در رشد اقتصاد و سلامت جامعه، یکی از مهمترین بخشهای فـعال در خـدمات مالی است. برای مثال، کشورهای مدرن و صنعتی که اقتصادشان بر فناوری مبتنی بوده، بیش از پیش در مـعرض خـطر (ریسک) بوده، افراد نیازمند پوشش بیمه­ای بوده و از همه مهمتر به تامین هـزینه­های پس از بـازنشستگی نیازمند می­باشند. از این روست که شرکتهای بـیمه­ای نـقش بـسیار مهمی را به عنوان سرمایه گذار و سهامدار ایفا مـی کنند.در سـال 1382 ،کلیه شرکتهای بیمه ای فعال در دنیا در حدود 2.947 میلیارد دلار بیمه نامه فروخته اند که این میزان درآمـد در حـدود 07/8 درصد از تولید ناخالص داخلی را تـشکیل مـیدهد. به عـبارت دیـگر، در حـدود 07/8 درصد از تولید ناخالص داخلی به خـرید مـحصولات بیمه ای تخصیص داده شده است. سهم کشورهای در حال توسعه در حدود 758 میلیارد دلار بوده کـه 93 درصـدآن را کشورهای حاضر در قاره آسیا تشکیل مـی دهند. انگلستان، آلمان و ایتالیا بـه تـرتیب با 25، 17 و 16 درصد از سهم بازار بـیمه در بـین کشورهای عضو اتحادیه اروپا از پیشگامان فروش محصولات بیمه ای بوده اند. بیشترین رشد در صنعت بیمه مـربوط بـه اروپای شرقی و مرکزی در بین کشورهای اتـحادیه اروپاسـت کـه در سال 1382 با رشـدی در حـدود 5/18 درصد مجموعاً در حدود 34.488 مـیلیارد دلار بـیمه نامه صادر کرده اند. کشورهای آسیای شرقی و جنوب آن با صدور 198.997 میلیون دلار بیمه نامه رشدی در حدود 4/12 درصد داشـته اند (سـوئیس ری، 2009: 92).

اگرچه سهم بازارکشورهای آسیائی از صـنعت بـیمه در حدود 23/23 درصـد اسـت، ولی کـشور ژ

دانلود متن کامل از لینک زیر :

نقش بازاریابی الکترونیکی در گسترش فرهنگ بیمه مطالعه موردی در دفاترنمایندگی بیمه  ایران در شهرستان رشت

اپن به تنهایی دو- سوم بـازار آسیا را تشکیل داده و 16 درصد از سهم کل بازار دنیار را در اختیار دارد. کشور ایران هم با فروش 1.555 میلیون دلار بـیمه نامه و رشـدی در حدود 8/34 درصد نسبت به سال 1381 در رتـبه 46 دنـیا قـرار دارد. هـمچنین ایـران با ضریب نـفوذی در حـدود 15/1 در رتبه 84 دنیا قرار داشته و در نتیجه بازار بیمه در کشور ایران هنوز جای رشد قابل توجهی را (بویژه در بـخش بـیمه عـمر) دارد که این مهم در بخش بعدی بحث خـواهد شد (همان، 95)

تـاریخچه صنعت بیمه در کشور ایران به 80 سال پیش بر میگردد که دو شرکت بیمه روسی، ادارات خود را در ایران باز کرده و بعد از آن شرکت بیمه ایران به عنوان اولین شرکت ایـرانی فعال در این صنعت تاسیس شد. صنعت بیمه در این مدت دچار نوسانات متنوعی شده است. برای مثال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایـران، کـلیه شرکتهای بیمه ای تحت حمایت دولت قرار گرفته و تمامی شرکتهای موجود در آن زمان به ناچار در یکی از 4 شرکت دولتی (شرکتهای بیمه ای ایران، آسیا، البرز و دانا) ادغام شده و عملاً هیچ شرکت خصوصی در این بـازار حـضور نداشته است. از سال 1380 دوباره دولت مجوز فعالیت شرکتهای خصوصی را صادر کرده که در کمتر از سه سال، 11 شرکت خصوصی تاسیس شده که نشان از جذاب بودن ایـن بـازار دارد و چه بسا که ممکن اسـت در سـالهای آتی شرکتهای خارجی هم در این بازار حضور یابند. به هر حال، زمزمه¬های رقابت در این صنعت بعد از چندین سال انحصار شنیده می شود که آهنگ ایـن رقـابت با گسترش فعالیت ایـن شـرکتها در سالهای آتی، قوت خواهد گرفت(صنایعی،1389: 79).

صنعت بیمه تغییرات زیادی را در سالهای متمادی تجربه کرده است کـه مـهمترین آنها مقررات زدایی در بخش خدمات مالی توام با پیشرفتهای بنیادی در فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی بوده است که بارزترین نتیجه آنها تشدید رقابت در این بازار است. به طور کلی دو تغییر عمده زیـر را مـی توان نام بـرد (گارون، 1998: 56).

– ظهور بازارهای سرمایه ای جدید، بویژه در بخش بیمه اتکائی

– رشد چشمگیر در شبکه های رایانه ای مانند اینترنت در بازاریابی و فروش مـحصولات بیمه ای

صنعت بیمه با چالشهای زیادی روبرو بوده است که از آن جـمله مـی توان بـه فشارهای ناشی از شوک های خارجی (مانند حملات تروریستی در سالهای اخیر) و تغییرات حاکم بر ساختار شرکتها اشاره کرد. بـا تـوجه به پرداختهای بالای شرکتهای بیمه ای برای این نوع خسارات، دیگر شرکتهای بیمه ای تـوان مـحاسبه نـرخ خطر این نوع مخاطرات نداشته و از همه مهمتر تمایل چندانی به پذیرش مخاطرات مربوط ندارند. از طـرف دیگر فرصتهای قابل توجه در بازارهای سرمایه، شرکتهای بیمه ای را مجبور به پذیرش مدل هـای جدید برای کسب و کـار خـود کرده است. همچنین مشتریان نیز تحت تاثیر این تغییرات قرار گرفته و قطعاً ذائقه و سلایق آنها هم در حال تغییر می¬باشد. در نهایت فرایندها اتوماسیونی شده، محصولات استاندارد شده و در نتیجه فشار برای کاهش هـزینه های تمام شده روز بروز زیاد می شود. به طور کلی این تغییرات ناشی از این موارد میباشد: جهانی سازی، تازه واردان و شرکتهای نوپا، محیطهای اقتصادی متغیر و کم ثبات، مقررات زدایی و تحمیل قوانین جدید، تغییرات در ویژگیهای جمعیت شناختی و کهولت سـنی، تـغییرات اجتماعی-فرهنگی و تغییرات عمده در فناوری ها و نحوه انجام معاملات (کرنال و دیگران، 2010: 120).

علاوه بر موارد یاد شده که در سطح کلان بر کلیه کسب و کارها تاثیرگذار است، عوامل عمده در عدم رشد و توسعه صـنعت بـیمه در ایران را می توان در چهار بخش کلی دسته بندی کرد:

1) سرویس دهی نامطلوب (عدم خدمت رسانی مناسب)

2) پایین بودن سطح درآمدها در کشور

3) عدم پذیرش عمومی (و پائین بودن) فرهنگ بیمه در سطح کشور و

4) مدیریت ناکارای مـنابع در شـرکتهای بیمه¬ای کشور (برومیده و امانی، 2012: 68).

در این میان علل اول و چهارم مستقیما ناشی از ناکارایی و ضعف عملکرد شرکتهای بیمه ای بوده و علت سوم هم در واقع به طور غیر مستقیم چنین ریشه ای دارد؛ زیرا به فـرض، چـنانچه شـرکتهای بیمه ای عملکردی کارا و قوی داشـتند، مـشتریان راضـی، خود به عنوان عاملی در جهت تبلیغ و توسعه فرهنگ بیمه در کشور عمل میکردند. لذا با اعمال استراتژی های اثربخش بویژه در بخش توسعه سیستم های اطـلاعاتی، گـامهای مـوثر در افزایش کمی و کیفی خدمات ارائه شده به مشتریان و جـذب آنـان و نیز مدیریت موثرتر این شرکتها میتوان برداشت (همان، 69).

2-11-تاثیر بازاریابی الکترونیکی بر بیمه

ایـنترنت و تـجارت الکـترونیک به عنوان دو بال مهم، نه تنها آغازگر تغییرات عمده در کسب و کـارها شـده، بلکه زندگی روزمره انسانها را نیز تحت تاثیر قرار داده است. در مدت زمان بسیار کوتاهی، اینترنت به عـنوان یـک ابـزار ارتباطی قلمداد شده و تحقیقات نشان داده است که آمریکائیها در پذیرش آن پیشقدم بوده و عـلاقه زیـادی را بـرای استفاده از اینترنت در خریدهای برخط ابراز کرده اند (برنف و دیگران، 1998: 63).

همچنین شواهد و قرائن موجود، حکایت از بـه کـارگیری ایـنترنت و گسترش تجارت الکترونیک در سایر کشورها بوده و به نظر می رسد دیگرگریزی جز پذیرش آن نیست. تـحولات جهانی نشان می دهد کـه تجارت الکترونیک مهمترین زمینه فعالیت کشورهای پیشرفته در قرن اخیر شده است. کشورهای در حـال تـوسعه نـیز به سرعت به سمت دستیابی و استفاده از آن حرکت می کنند (همتی،1387 :3 )