نهج البلاغه

«وَ تَوَخَّ أهلَ التَّجرِبَهِ وَ الحَیاءِ »؛ (نهج البلاغه، نامه 53)
و از میان آنها افرادی که با تجربه تر و پاکترند برگزین.
در این قسمت، باید توجه داشت که افراد با تجربه اگر ناپاک باشند، بسیار خطرناکترند.
ب- از خانواده صالح : یکی دیگر از ملاکهای شناخت نیروهای مفید، خانواده آنها می باشد. افرادی که از خانواده های غیر صالح باشند، بسیار کم اتفاق می افتد که خود، افراد مطمئنی باشند، زیرا هم خانواده در شکل دادن شخصیت فرد مؤثر است و هم فرد در شکل دادن شخصیت خانواده، از این رو با بررسی خانواده می توان در اکثر موارد فرد را شناخت همانگونه که غالباً از رفتار زنان می توان به روحیه و شخصیت شوهران پی برد.
حضرت علی (علیه السلام) در ادامه می فرماید :
«مِن أهلِ البُیُوتاتِ الصّالِحَه »؛ (نهج البلاغه، نامه 53)
[کسانی را انتخاب کن که] از خانواده های پاک باشند.
در خور یادآوری است که خانواده در این جا صرفاً به زن و فرزند اطلاق نمی شود، بلکه پدر و مادر و اقوام نزدیک هم بخشی از خانواده به حساب می آیند.
پ- سابقه دینداری : یکی دیگر از صفات بسیار مهم در فرماندهان ومدیران، پیشگامی آنان در اسلام است. در این جا لازم است چند نکته مورد توجه قرار گیرد تا مقصود از سابقه دینداری روشن شود :
1-حضور افراد بی ایمان در مجموعه های اداری.
2-واگذاری مسئولیتها به افراد بی ایمان.
3–مسئولیت و سابقه دینداری.
اوّلاً : در مورد حضور افراد غیر معتقد به اسلام در سازمانها باید دانست حضور آنان زمینه را برای فتنه انگیزی و سمپاشیهای دشمنان فراهم می سازد و مشکلات زیادی را به دنبال خواهد داشت.
استفاده از این افراد در سازمانها از خطاهای بزرگ به شمار می آید، زیرا آنان در حساسترین زمان، مسلمانان سست و ضعیف را با خود همراه می کنند و همانند ماری در آستین، آن چنان بر پیکره نظام اسلامی و مدیران مسلمان ضربه می زنند که حتی تصور آن هم بسیار مشکل است؛ قرآن مجید می فرماید :
لَو خَرَجُوا فیکُم ما زادُوکُم إلّاَ خَبالاً وَ لَاَوضَعُوا خِلالَکُم یَبغُونَکُمُ الفتِنَِهً وَ فِیکُم سَمَّاعُونَ لَهُم وَاللهُ عَلِِیمٌ بِالظّالِمِینَ ؛ (توبه، آیه 47)
«اگر همراه شما (به سوی میدان جهاد) خارج می شدند، چیزی جز اضطراب و تردید به شما نمی افزودند و به سرعت در بین شما رخنه می کردند و در حق شما فتنه انگیزی (و ایجاد تفرقه و نفاق) می کردند و در میان شما افرادی (سست و ضعیف) هستند که بسیار از آنها پذیرا می باشند و خداوند از ظالمان با خبر است.»
ثانیاً : واگذاری مسئولیت اداره مؤمنان به کفار از مسائلی است که خلاف قرآن بوده و کسی حق ندارد کافری را بر مؤمنی مسلط سازد، قرآن مجید می فرماید:
«وَ لَن یَجعَلَ الله لِلکافِرِینَ عَلَی المُؤمِنِینَ سَبیلاً »؛ (نساء، آیه 141)
«خداوند هرگز برای کافران نسبت به مؤمنان راه تسلطی قرار نداده است.»
اگر خداوند راه تسلطی برای کافران قرار نداده است، کسانی که به خدا ایمان دارند، نباید با واگذاری مسؤولیتها به این افراد، آنان را بر مردم مسلمان مسلط کنند.
ثالثاً : سابقه دینداری برای مسئولان به معنای این نیست که فقط با ایمان باشند بلکه لازم است از بین مسلمانها افرادی انتخاب شوند که سابقه دینداری آنان زیاد بوده و در بین افراد دیندار، رشد کرده باشند و با فرهنگ انسانهای مؤمن خو گرفته و اخلاقیات اسلامی در جان آنان نشسته باشد.