نکته هایی برای قصه گویی در کلاس درس:

آزادی: شرکت در برنامۀ قصه گویی داوطلبانه س. اجباری نیس که همه قصه بگن هم اینکه محدودیتی در انتخاب قصه نیس فضای کلاس قصه گویی در عین جدی بودن رسمی و تصنعی نیس و آزادی در اون موج می زنه.

سادگی: پیچیدگی بعضی وقتا بر سردر گمی اضافه می کنه و سادگی زمینۀ تخیل خلاقه. غرابت هم از جمله پیچیدگیهای هاست قصه نباید  اهداف مبهمی رو دنبال کنه و زیادتر از اندازه نامأنوس و غیر قابل در ک باشه بلکه بهتره ساده و در محدودۀ فرهنگ زادگاه کودک باشه.

به کار گیری فن یوورش فکری: در قصه گوییای خلاق که قصه با مشارکت دانش آموزان به طور فی البداهه شکل میگیره، هیچ راه حل و پیشنهادی رو نمیشه ازش سرسری رد شد و بدتر از اون کوچیک شمرد و تحقیر

راه حل

کرد. باید به بچه ها جرأت فرصت و میدون داد. در جلسه های حمله فکری در هر زمینه ای از جمله قصه گویی همه باید بتونن اولین رو که  به نظرشون میاد، بگن و از تمسخر و انتقاد نترسن. در شرکتای تولیدی حتی اگه در میان یه عالمه از طرحای ارائه شده، تعداد کمی هم به خط تولید برسن، جبران وقت و هزینه می شه این فن انگیزۀ مشارکت و تمنای فعالیت رو دامن می زنه.

فرصت مشارکت مساوی: همه حق دارن که به یه نسبت از فرصت مشارکت بهره مند باشن همه باید بتونن پیشنهادها و تحلیلای خود رو ارائه بدن به خاطر همین بعضی وقتا لازمه که به جای گفتن، به دلیل

کمبود وقت اونا رو بنویسه

جو غیر رقابتی: بازی قصها به هیج وجه قرار نیس یه بازی رقابتی باشه و گرنه همۀ فایده پرورشی خود رو از دست میده(آقا عباسی،۱۳۸۸،ص۱۸۷).

 

۲۳-۲-۲- قصه گویی همراه با بازیگران:

قصه گویی که واسه کودکان پیش دبستانی و دبستانی قصه میگه، می تونه بعضی وقتا از خود بچه ها

در اجرای نقشه ها کمک بگیره. تحقیقات روانشناسی نشون میده که کودک وقتی داستان رو می خواند، علاقه منده خود رو با خصایص قهرمانان اون داستان، مثل کنه. در بازیهای نمایش، کودک تجربه شخصی دیگری رو به صورت زنده تعبیر و تفسیر می کنه چون وقتی این بچه های خردسال نمایش میدن،

روانشناسی

خود رو با همون شخص یا حیوان احساس می کنن. اثرات آموزشی و تربیتی اجرای قصه به وسیله کودک به طور خلاصه یعنی:

    1. رابطه کودک با مضامین قصه، ایجاد عاطفی با شخصیتای اون و اثر پذیری از حالات و رفتارها مخصوصا در موضع اجرا درکی عمیق تر و رابطه ای کامل تر با این عوامل به وجود میاد.

 

  1. پیشرفت در ایجاد رابطه با بقیه و تأثیرگذاری بر اونا که می تونه به دنبال اجرای قصه در حضور بقیه حاصل شه.
  2. تقویت روحیه تعاون و حس همکاری در کودکان که منتهی به بیان محبت دوطرفه اونا می شه
  3. روحیه

  4. تقوبت قدرت درک و بیان در کودک(میرزابیگی،۱۳۷۳،ص۱۲۸).
علمی