نیروهای مسلح

2) ارزش شهامت و شجاعت :
در ارزش شهامت و دلیری در برابر دشمن همین بس که خداوند متعال ، رسول گرامی اسلام(صلی الله علیه وآله وسلم) و یارانش را به خاطر این صفت ستوده ، می فرماید : « مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذینَ مَعَهُ اَشِدّا عَلَی الکُفّارِ رُحَما بَینَهُم ؛ (فتح ، آیه 29) «محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) فرستاده خداست و کسانی که با او هستند در برابر کفار سرسخت و شدید و در میان خود مهربانند . »
امیرمؤمنان (علیه السلام) نیز می فرماید : « اَلمُؤمِنُ نَفسُهُ اَصلَبُ مِنَ الصَّلدِ ؛ مؤمن از سنگ خارا سخت تر است » . (نهج البلاغه ، حکمت 325)
در همین راستا ، به بیان امام علی (علیه السلام) خطاب به نیروهای خود توجه فرمایید :
« هر کدام از شما که در صحنه ی نبرد ، قوت قلب را در خویش احساس کرد … و برادرش را سست و ترسو یافت ، به شکرانه ی این برتری و شجاعت که به او بخشیده شده ، از وی دفاع کند ، همان گونه که از خویشتن دفاع می کند ، چه این که ، اگر خداوند می خواست (وشایسته می دید) او را همانند وی می ساخت . مرگ به سرعت در طلب شماست ، نه آنها که ایستادند و نه آنها که فرار می کنند ، هیچکدام از چنگالش رهایی نمی یابند ، بهترین مرگ ها کشته شدن (در راه خدا) است . سوگند به آن کس که جان فرزند ابوطالب در اختیار اوست ! هزار ضربه ی شمشیر ، بر من آسان تر است تا مرگ در بستر ، در غیر طاعت پروردگار … گویا می بینم به هنگام فرار همهمه می کنید ، همچون صدائی که از سوسماران به هنگام ازدحامشان به وجود می آید ، نه قادر به گرفتن حقی هستید و نه جلوگیری از ظلم و ستم ، این شما و این راه راست ، نجات برای کسی است که خود را به میدان افکند و هلاکت و بدبختی از آن کسی است که کندی ورزد و توقف کند » . (نهج البلاغه ، خطبه 123)
شجاعت و شهامت ، اگر همراه تقوا و طهارت باشد ، امتیازی جاودانه خواهد بود . تاریخ اسلام ، دلیر مردانی را سراغ دارد که در سایه ی این صفت ممدوح ، امتیاز و اعتبار بزرگی به دست آورده اند و به مقام عظیم معنوی دست یافته اند .
3) ضرورت شهامت و شجاعت در نیروهای انتظامی :
ضرورت شهامت ، دلیری و شجاعت برای نیروهای مسلح ، بر هیچ خردمندی پوشیده نیست و با اطمینان می توان گفت : پیشرفته ترین تجهیزات نظامی و پلیسی ، بدون فرماندهان و سربازان با شهامت و شجاع ، کارآیی لازم را ندارد و فرجام چنین نیروهایی شکست و نابودی است . یک نیروی مسلح باید ملکه ی شهامت و شجاعت را در خود به وجود آورد و پیوسته آن را تقویت کند ؛ چرا که بدون آن در انجام وظیفه موفق نخواهد بود . گرچه وجود این صفت نیک برای همه افراد پسندیده است اما برای یک نیروی مسلح از ظروریات محسوب می شود و صحنه نمایش شجاعت و دلاور مردی نیز به طور معمول برای این نیروها آماده است و جزء لاینفک مسئولیت آنهاست .
اما صادق (علیه السلام) فرمود : « لا یُعرَفُ الشُّجاعُ اِلّا عِندَ الحَربِ ؛ شجاع جز در میدان مبارزه و نبرد شناخته نمی شود » . (مجلسی،1403ﻫ ، ج 71 ، ص 178)
4) نشانه های شهامت و شجاعت :
گرچه معروف ترین جلوه گاه شهامت و شجاعت ، جنگ و پیکار می باشد و هنگامه ی نبرد است که شهامت و شجاعت افراد بیشتر روشن می شود ، ولی با نشانه هایی در خارج از میدان نبرد نیز ، می توان شجاعت افراد را تشخیص داد ؛ از جمله :
1) صبر و بردباری :
2) شدت و قاطعیت
(میر عرب،1384،ص30)
ب) فداکاری و ایثار :
1) معنای ایثار :
« ایثار » در لغت به معنای برگزیدن ؛ غرض دیگران را بر غرض خویش مقدم داشتن و مانند آن است (لغت نامه دهخدا ، ج 8) و در قرآن کریم نیز به معنای لغوی به کار رفته است ، چنانکه می فرماید : « بَل تُؤِثرُونَ الحَیوهَ الدُّنیا ؛ (اعلی ، آیه 16)« آری ، شما زندگی این جهان را برمی گزینید » .
در مجمع البحرین مقدم داشتن غیر و برتری دادن به او بر خود ، مطرح شده و در معنای آیه ی یاد شده گفته است : « دنیا را مقدم و برتر از آخرت می دانند » . (الطریحی ، 1365، ج 1 ، ص 35)
ایثار در افراد جامعه به تناسب توانایی ، امکانات و نوع وظیفه متفاوت می باشد . از این رو ، در امور انتظامی ایثار ، گذشت از جان و مال و مقام و شخصیت و مانند آن را در برمی گیرد ؛ زیرا وظیفه ی این نیرو ، گسترده است و ابعاد متنوع و مختلفی دارد .
2) ستایش از ایثار :
الف) ستایش از ایثار در قرآن :