هنجارهای اجتماعی، روابط اجتماعی، مسئولیت‌پذیری

هنجارهای اجتماعی، روابط اجتماعی، مسئولیت‌پذیری

هنجارهای اجتماعی، روابط اجتماعی، مسئولیت‌پذیری

در این روش، دانش آموزان براساس علایق خویش، نقش‌های موردنظر را انتخاب می‌کنند و با نظارت معلم و همکاری همکلاسان، به ایفای نقش می‌پردازند. از این طریق، آموزش قوانین و روابط اجتماعی حاکم بر جامعه بهتر انجام می‌شود و به یادگیری مؤثر و کارآمد می‌انجامد، زیرا دانش آموزان ضمن شناخت هنجارهای اجتماعی، به تحلیل آن‌ها می‌پردازند و در حین ایفای نقش، نگرش خود را تثبیت می‌کنند و نوعی ارتباط عاطفی و انسانی با دیگران برقرار می‌سازند (فضلی‌خانی 1382، 186).
2-35-تعریف آموزش
براون و اتکینز (1999، 8) آموزش را فعالیتی دانسته‌اند که طی آن استعدادهای بالقوه‌ی یک فرد پرورش می‌یابد. بدین ترتیب، در هر فرصتی که فراگیر موضوعی را یاد بگیرد ممکن است نوعی آموزش صورت پذیرد.
هدف از آموزش را آسان‌سازی امر یادگیری می‌داند که از سوی فردی برای فرد دیگر طرح‌ریزی می‌شود. در این رابطه یاد دهنده را آموزگار و یادگیرنده را فراگیر می‌نامند. چنین فرایندی به‌صورت بخش متقابل و تعامل انجام می‌پذیرد. در این فرایند معمولاً در تجارب یادگیری، آموخته‌ها، نگرش‌ها و سطح دانش فراگیر تغییراتی به وجود می‌آید که رفتار و تکرار را متأثر می‌سازد (افضل نیا 1384، 26).
آموزش را ازنظر سه دیدگاه تجربه‌گرایی، عقل‌گرایی و فرهنگ گرایی تعریف می‌کند: 1. آموزش از دیدگاه تجربه‌گرایی: آموزش، فرایندی است که طی آن، شرایط برونی و انگیزه که لازمه یادگیری است، کنترل می‌شود تا هدف‌های اجتماعی موردنظر تحقق یابد.
2. آموزش از دیدگاه عقل‌گرایی: آموزش، فرایندی کودک محور است. نقش محرک‌های محیط در برانگیختن کنجکاوی، انجام فعالیت‌های سازنده، عادت به تفکر درباره‌ی پیامد یک عمل، طی این فرایند بسیار مهم است.
3. آموزش از دیدگاه فرهنگ گرایی: آموزش، فرایندی است که طی آن، جامعه‌ی مدنی برای جوانان امکان مسئولیت‌پذیری نقش‌های محوری را به‌جای نقش‌های حاشیه‌ای فراهم می‌کند(الف لوی 1388، 25).
2-36- ادغام روش‌ها، بهترین الگوی آموزش
بسیاری از معلمان در تلاش‌اند تا فرآیند آموزش را از حالت منفعل بیرون بیاورند و دانش آموزان را ترغیب کنند تا به‌صورت فعالانه در یادگیری مطالب درسی مشارکت داشته باشند. یکی از الگوهای آموزش «دانش‌آموز محور»، الگوی تجربه و گفت‌وگو است. در این الگو تمامی فعالیت‌های آموزشی بر پایه تجربه و گفت‌وگو بنیان نهاده شده است. تجربه به دو بخش عملی و مشاهده تقسیم می‌شود و گفت‌وگو نیز شامل دو بخش گفت‌وگوی درونی و گفت‌وگو با سایر دانش آموزان است(مرعشی 1387، 1).
2-36-1- گفت‌وگوی درونی
در این روش از دانش آموزان خواسته می‌شود تا درباره موضوع درسی به‌خوبی فکر کنند و سپس ایده‌ها و نظرات و عقاید خود را درباره آن به روی کاغذ بیاورند یا به نحو دیگری ثبت کنند. استفاده از این روش موجب می‌شود تا دانش‌آموز از موضع یک شنونده مطلق بیرون بیاید و فعالانه فکر کند(مرعشی 1387، 2).
2-36-2- گفت‌وگو با دیگر دانش آموزان
در شیوه‌های آموزش سنتی نیز از این روش به‌صورت کنفرانس دادن دانش آموزان یا در کلاس کتابی را با صدای بلند خواندن استفاده می‌شود. هرچند این موارد می‌تواند در کلاس تنوعی ایجاد کند، ولی چندان کارآمد نیست.
2-36-3- مشاهده
در این روش دانش آموزان موضوع درس را به‌صورت دیداری یا شنیداری فرامی‌گیرند.
استفاده از آزمایشگاه، دیدن فیلم، گوش دادن به نوار یا CD های صوتی، رفتن به اردوهای علمی و بازدید از موزه‌های مختلف در این دسته قرار می‌گیرند(مرعشی 1387،3).
2-36-4- تجربه عملی
در این روش دانش‌آموز خود وارد عمل می‌شود و دست به انجام فعالیت‌های مختلف می‌زند.
انجام دادن آزمایش‌های مختلف، انجام دادن کارهای هنری، نمایش دادن و بازی‌های نقش‌آفرینی در این دسته قرار می‌گیرند.
2-36-5- استفاده از الگوی تجربه و گفت‌وگو
چگونه یک معلم می‌تواند از این مدل چهارگانه برای مؤثرتر کردن آموزش دانش آموزان استفاده کند راهکارهای زیر می‌توانند دراین‌باره بسیار مؤثر باشند(مرعشی 1387، 2).
2-37- توسعه روش‌های تدریس
برای آموزش دادن می‌توان از روش‌های متنوع و زیادی استفاده کرد. اگر بتوانید دانش آموزان را به مشارکت در یادگیری ترغیب کنید، خودتان هم از تدریس بیشتر لذت خواهید برد. استفاده از بحث‌های گروهی دانش آموزان را فعال و مشتاق می‌کند و کلاس را از حالت کسالت‌بار بیرون می‌آورد.
سعی کنید دانش آموزان را به‌سوی تحقیق و پژوهش و حتی گفت‌وگو با افراد متخصص درباره موضوع درسی سوق دهید. در کلاس از محصولات سمعی و بصری به‌خوبی استفاده کنید. فیلم‌ها، عکس‌ها و پوسترها می‌توانند به‌خوبی ذهن دانش آموزان را درگیر موضوع درس کنند. البته استفاده از چهار مدل ارائه‌شده در این الگو به‌موازات یکدیگر می‌تواند نتایج بسیار خوبی در برداشته باشد(مرعشی 1387، 3).

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~