پایان نامه با موضوع مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه

اعمال می شود .
در همین فصل ، قانونگذارملاک سن رادرجرایم تعزیری ،سال شمسی قرار داده است ،ومسئولیت کیفری را از دفعی و شناسنامه ای به تدریجی تغییر داده و بین بلوغ عقلی و جسمی تفکیک قائل شده است .
در ق.م.ا 1392،اطفال را به سه گروه تقسیم کرده اند .اطفال زیر (9) سال که هیچ مادّه قانونی از مسئولیت کیفری آنان سخن به میان نیاورده است پس می توانیم بگویم آنها مسئولیت کیفری ندارند . گروه دوم اطفال ونوجوانان نه تا پانزده سال وگروه سوم اطفال و نوجوانان پانزده تا هجده سال . به فراخور جرایم آنها اقدامات تأمینی و تربیتی مناسبی برای آنها پیش بینی شده است. نهاد های نوین ومؤثردیگری نیز در ق.م.ا 1392 پیش بینی شده که در قانون مجازات اسلامی سابقه ای نداشته است. مانند نظام نیمه آزادی که در ماده «56» مقرّر شده است : «نظام نیمه آزادی، شیوه ای است که بر اساس آن محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت های حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر این ها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیت ها زیر نظر مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می شود». در مورد مجازات های جایگزین حبس نیز باید یادآورشد بسیاری از اقدامات تأمینی تحت این عنوان آورده شده اند؛ مانند دوره مراقبت ، خدمات عمومی رایگان . به ا ین ترتیب وبا بوجود آمدن نهادهای نوین حقوقی ،هم از جمعیت زندان ها کاسته می شود وهم هزینه های گزافی که برجامعه بار می شود کاسته خواهد شد.مجازات های تعزیری در ق.م.ا 1392 در مواردی جنبه تأمینی دارند.همچنین در زمینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ، مجازات های مقرر در ق.م.ا 1392 ماهیتاً تأمینی هستند. تعویق صدور حکم هم به اقدامات تأمینی و تربیتی عامی مثل آزادی مشروط وتعلیق اجرای حکم اضافه شده است . به طور کلی می توان گفت تصویب این قانون حرکتی رو به جلو ومفید در قانونگذاری قضایی ایران محسوب می شود به خصوص در زمینه اقدامات تأمینی و تربیتی که ازجهتی بسیاری از نقایص قانون مجازات اصلاح شده وازجهت دیگر تدابیر تأمینی وتربیتی نوین و مفید در آن پیش بینی شده است .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار سوم پیشینه اقدامات تأمینی و تربیتی ازدیدگاه اسلام
شریعت اسلام از مسئله تأمین جامعه از خطر بزهکاری و اصلاح و تربیت مجرمین غفلت نکرده است . بسیاری از تدابیری که امروزه در کشورهای غربی تحت عناوین اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازاتهای تکمیلی و تبعی وضع و اجرا می شود، سابقه علمی در صدر اسلام داشته است. از نظر اسلام نه تنها مجازات مجرمین منافاتی با اصلاح و تربیت و بازپروری آنان و پیشگیری از تکرار جرم ندارد، بلکه این امور مورد تأکید و مطلوب شرع می باشد.همه آیات قرآن جنبه اصلاحی وانسان سازی دارند. می توان به آیاتی از قران در ارتباط با اقدامات تأمینی و تربیتی استدلال کرد . الف) یکی از اقدامات تأمینی وتربیتی نگهداری مجرمین در محل مخصوص است تا بدین وسیله ،ضمن اصلاح و تربیت فرد مجرم ،از شیوع فساد در بین مردم نیز پیشگیری شود .در قرآن مجید در ارتباط بازنانی که مرتکب عمل زنا می شوند آمده است که زنانی که مرتکب زنا می شوند ،اززنان شما(مراد محصناتند)پس طلب گواه بر ایشان کنید (یعنی چهار مرد به زنا ایشان گواهی دهند)،پس ان زنان را در خانه نگه دارید،تا بمیرند یاخداوند راهی برایشان قرار دهد که از حبس خلاصی یابند . در مورد این آیه، اکثر کتب تفسیر مانند «کنزالعرفان » ،«منهج الصادقین»، «مجمع البیان» ، «المیزان» نوشته اند که، مقصود از« فاحشه» همان عمل زنا و منظور از« امساک »،«فامسکوهن»نگاه داشتن زن زناکار در خانه است ،به این منظور که هم خود بیشتر آلوده نشود وهم افراد جامعه ازآلوده شدن بوسیله این زنان مصون بمانند .در اینجا چون از کلمه«امساک» استفاده شده است به معنی نگه داشتن، نه از کلمه «سجن» به معنی زندان یا حبس که این توهّم ایجاد شود که منظور آیه شریفه زندانی کردن زنان است که در آن صورت جنبه مجازات پیدا می کرد . ب» یکی دیگر از اقدامات تأمینی و تربیتی انتشار و اعلان حکم است تا بدین طریق هم عبرتی برای افراد جامعه باشد تا گرد چنین جرمی نگردند وهم موجب شناسایی محکوم علیه شود تا مردم با شناختن او مواظب روابط خود وفرزندان خود با چنین فردی شوند .این امر مورد قبول اکثرحقوقدانان در کشورهای غربی و اسلامی قرار گرفته است وجنبه های تأمینی و اصلاحی وپیشگیری را بر آن مترتب دانسته اند . این موضوع د راجرای حدّ زنا مورد تأیید قران مجید قرار گرفته است. البتّه ویژگی اصلاح مجرم که یکی از اهداف والای اقدامات تأمینی و تربیتی است در انتشارحکم متصوّر نیست ونمی توان با اطمینان گفت که انتشارحکم اقدام تأمینی و تربیتی محسوب می شود. .ج» از جمله اقدامات تأمینی و تربیتی که تحت عنوان مجازات های تبعی در قوانین آمده است محرومیت از بعضی از حقوق اجتماعی است . درماده «25» و«26» ق.م.ا 1392 به این محرومیت ها اشاره شده است . در قرآن مجیدنیز می توان این محرومیّت ها را به سبب انجام گناه مشاهده کرد. در ارتباط با کسانی که زنان پاکدامن را متهّم به زنا کنند، مجازات حد برابر« 80» تازیانه مقرر شده است وعدم پذیرش شهادت آنان یک مجازات تکمیلی یا تبعی است ودرواقع به منزله اقدام تأمینی به مجازات آنان اضافه شده است . از بعضی از عمومات قرآن مجید نیز می توان درارتباط با اقدامات تأمینی و تربیتی استفاده کرد. یکی از این عمومات آیات مربوط به مسئله دفع و منع فساد است که در قرآن بدان اشاره شده است . از مصادیق بارز منع فساد وپیشگیری از جرایم که مورد اهتمام قران مجید است مسئله اقدامات تأمینی و تربیتی است ؛زیرا در اقدامات تأمینی و تربیتی ملاک وجود حالت خطرناک است که تعبیر دیگری از عنوان مفسده است . اموری همچون بستن محلی که موجب فساد است وجمع آوری کتب ضالّه از مصادق بارز «دفع مفسده » است . البته دفع مفسده دایره ای وسیع تر از اقدامات تأمینی و تربیتی است . مسئله بعدی آیات مرتبط با «امر به معروف و نهی از منکر » است که از مهّم ترین فرائض دین مبین اسلام است .با عنایت به اینکه نهی از منکر قبل از وقوع منکر است ،اقدامات تأمینی و تربیتی از مصادیق بارز نهی از منکر و پیشگیری از عمل خلاف شرع به شمار می رود. البته لازم به ذکر است که بخشی از امور مربوط به امر معروف و نهی از منکر جنبه نصیحت و ارشاد دارد. گرچه درمعنای وسیع کلمه جنبه تربیتی و اصلاحی دارد ،اما مشمول اقدامات تأمینی و تربیتی در معنای حقوقی آن نخواهد بود،بلکه منظور بخشی از مراتب نهی از منکر است که توسط مسئولین خاص درمقابل خطر ارتکاب فعل حرام صورت می گیرد . از قبیل محروم کردن ازبعضی حقوق اجتماعی . یکی از مسائل دیگری که مورد اهتمام شارع مقدس اسلام می باشد ضرورت اصلاح و تربیتی نفوس بشری است . در بعضی از آیات قرآن اصلاح نقیض ونقطه مقابل افساد معرفی شده است واصلاح مردم مطلوب قرآن می باشد .اقدامات تأمینی و تربیتی از مصادیق بارز اصلاح و تربیت می باشد وقطعاّ روش های عقلانی وپذیرفته شده توسط عقلای اقوام مختلف همچون نگهداری اطفال بزهکار و قابل اصلاح در مراکز اصلاح و تربیت وبازپروری و معالجه و درمان معتاد به مواد مخدر وتعلیم شغل و حرفه به آنان اقدامات تأمینی مورد نظر شارع مقدس وتأمین کننده بخشی از اهداف آیات ذکرشده می باشد وبا اهداف عمده اقدامات تأمینی وتربیتی که همان اصلاح و تربیت است مطابقت می کند. البته اهداف قرآن فراتر از ترک اعتیاد وبازپروری مصطلح می باشد .از جمله مصادیق اقدامات تأمینی تبعید و اجبار به اقامت در محل معین ویا منع اقامت درمحل معین می باشد که بعنوان اقدامات تأمینی به معنای اخص در قوانین جزایی کشورهای مختلف مورد تصویب قرار گرفته است . بابررسی سیره رسول الله و ائمه معصومین ملاحظه می شود که این مسئله مورد توجه ایشان بوده است . در مورد محرومیت از حقوق اجتماعی که یکی از مصادیق اقدامات تأمینی و تربیتی است از امام علی (ع) نقل شده است که برامام مسلمین واجب است که علمای فاسق وطبیبان ناشی را از کار محروم وحتی حبس کنند . درمورد محارب هم وقتی تبعید می شود ،بنابرنقلی از امام رضا(ع) به مردم محل تبعید باید اعلام شود که از مجالست و معامله وازدواج و مشاوره و همخوراک شدن بااو خودداری نمایند .در رابطه با ازبین بردن اشیاء خطرناک نیز(که یک نوع اقدام تأمینی وتربیتی است)نقل شده است که پیامبرگرامی اسلام دستوردور ریختن مشروبات الکلی وازبین بردن وسائل و ظروفی را که جهت این امر به کاررفته بود ،صادر کردند. درکتب فقهی عنوان خاصی با عنوان «اقدامات تأمینی و تربیتی » دیده نمی شود ولی تحت عنوان «تعزیرات »احکامی مطرح شده که می تواند جنبه اصلاحی و تربیتی داشته باشد. بنابراین می توان مصداق های خاصّی از اقدامات تأمینی و تربیتی در قرآن و سنت یافت که به معنی پذیرش این اقدامات در آنها ست . البته کم بودن این مصداق ها وهمچنین نبودن بعضی از انواع این اقدامات در قرآن و سنت به معنی عدم توجّه این منابع ارزشمند به اقدامات تأمینی و تربیتی نیست چراکه در آیات مختلفی به طورکلی به مسئله اصلاح ، تربیت و پیشگیری از فساد اشاره شده است که دقیقاً با اهداف ذکر شده از اقدامات تأمینی و تربیتی مطابقت پیدا می کند. از طرف دیگر در سنت نیز با الگوگیری از قرآن مجید توجّه به این اهداف والا سرلوحه کار انبیاء قرار گرفته است .

مطلب مشابه :  مؤلفه های یادگیری سازمانی

فصل دوّم ارکان وشرایط اقدامات تأمینی و تربیتی
مبحث اوّل ارکان اقدامات تأمینی وتربیتی

برای بررسی هرموضوع ودرک صحیح داشتن از آن باید به ارکان و شرایط آن توجّه کرد . باتوجه به اینکه اقدامات تأمینی و تربیتی درقانون مجازات اسلامی و همچنین در ق.م.ا 1392 ،به صورت پراکنده وجوددارند وتحت عنوان خاصّی بیان نشده اند، بررسی ارکان هرکدام از آنها دارای اهمیّت است . (البتّه در ق.م.ا 1392 ،در فصل دهم ذیل عنوان مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال ونوجوانان مسائل مربوط را به صورت متمرکز بیان کرده است ). در قانون مجازات اسلامی وهمچنین در ق.م.ا 1392 تدابیر تأمینی و تربیتی گاهی در غالب مجازات های بازدارنده (ماده 17 ق.م.ا) گاهی در قالب تعلیق وآزادی مشروط ودرق.م.ا 1392 در غالب مجازات های تعزیری (ماده 19قانون جدید)و مجازات های تکمیلی وتبعی(ماده23) ،نظام نیمه آزادی (ماده 56) ،مجازات های جایگزین حبس(ماده 64) ،تعویق صدور حکم(ماده 40) پیش بینی شده است . البته شایان ذکر است که در ق.م.ا 1392 این اقدامات بسیار گسترده تر از قانون مجازات اسلامی هستند وتأسیسات جدیدی در این قانون وجوددارد، که در قانون های مجازات قبلی بی سابقه بوده است . باتوجّه به مطالب بیان شده، بررسی ارکان و شرایط اقدامات تأمینی و تربیتی لازم می آید که در مباحث آتی به این موضوعات می پردازیم. گفتار اول : ارکان عام حقوقی اقدامات تأمینی وتربیتی قانون مجازات اسلامی 1392 وقانون مجازات اسلامی 1370
الف.لزوم ارتکاب جرم درمورد اجرای اقدامات تأمینی وتربیتی پس از وقوع جرم یا پیش از آن نظرات وعقاید مختلفی بیان شده است .باتوجّه به همین موضع گیری ها قوانین متفاوتی نیز در این مورد وجود دارد .بعضی براین باورند که این اقدامات تنها زمانی قابل اعمال است که فرد مرتکّب جرم شده باشد .بعضی باتوجّه به ویژگی پیشگیرانه این تدابیر، آنرا در برابر کسانی که هنوز مرتکّب جرم نشدند نیز قابل اعمال می دانند. براساس مبانی نظری مکتب تحققّی حالت خطرناک پیش از وقوع جرم نیز باید مورد توجّه قرار گیرد واقدامات تأمینی و تربیتی لازم نسبت به آن اتخاذ گردد. در قوانین کشورهایی مانند کلمبیا،اروگوئه،ونزوئلاو ایتالیا با توجّه به این موضوع قاضی اختیار دارد قبل از وقوع جرم وبه صرف پی بردن به حالت خطرناک درشخصی، دستور اعمال اقدامات تأمینی را صادر کند ، به این معنی که احتیاجی به ارتکاب جرم برای اعمال این تدابیر وجود ندارد . اما به لحاظ احترام به آزادی و امنیّت فردی ،اصولاّحالت خطرناک پس از وقوع جرم را قابل اقدامات تأمینی وتربیتی می دانند و به جز موارد استثنایی ،سلب آزادی افراد را تا به موجب حکم قطعی مرتکب جرمی نشده اند، قابل تجویز نمی دانند . باید توجّه داشت اعمال هر نوع مجازاتی اصولاً پس از وقوع جرم است ،وقبل از ارتکاب جرم اعمال هیچ مجازاتی تجویز نشده است .اقدامات تأمینی وتربیتی نیز گرچه در بیشتر موارد پس از وقوع جرم وبرای جلوگیری از ارتکاب جرم در آینده اعمال می شود ،شاید بتوان در موارد خاصی وباوجود مواد قانونی «قبل از وقوع جرم وبرای پیشگیری از آن» نیز تجویز شود . .بنابراین در اصطلاحات سیاست جنائی زمانی که از پیشگیری از بزهکاری سخن به میان می آید ،منظور استفاده از راهکارهای متعدّد برای ممانعت از وقوع بزهکاری است .البتّه این تعبیر بسیار عام است . ازنظر علمی می توان گفت مراد از پیشگیری، هراقدام سیاست جنایی با هدف تحدید امکان پیشامد جنایی از راه های گوناگون است ،خصوصاً بدون تکیه برتهدید یا اجرای آن. بند (ک) مادّه «20» آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها واقدامات تأمینی و تربیتی کشور به شناخت روش های پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرده است. مبحث مشروعیت اقدامات تأمینی و تربیتی قبل از ارتکاب جرم ،را می توان در فقه نیز بررسی کرد .به این معنی که کسی که مرتکب جرمی نشده است ولی احتمال عقلایی وقوع جرم از طرف وی وجوددارد ،می توان این اقدامات را درباره آن ها معمول داشت . عدّه ای از فقها وعلما، اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی قبل از وقوع جرم را جایز ندانسته اند از جمله آیت الله موسوی اردبیلی وآیت الله صادق تهرانی ایشان گفته اند:«احتمال عقلایی جرم هرگز اقدام تأمینی بالفعل ندارد ،چه رسد به زندانی کردن وتنها بعنوان احتیاط بایستی مورد مراقبت کامل قرار گیرد ،البته به گو نه ای که شخص مورد نظر نداند ..» ولی ،عده ای دیگر این اقدامات را پیش از وقوع جرم تحت شرایط خاصی جایز می دانند ، مانند آیت الله خامنه ای و آیت الله فاضل لنکرانی که ایشان این مسئله را نهی از منکر می دانند و می گویند بعد از تحقق جرم وارتکاب عمل نامشروع دیگر جایی برای «نهی از منکر » نمی ماند بنابراین ایشان ضمن تجویز اصل اقدامات تأمینی و تربیتی پیش از وقوع جرم ،مبنای فقهی آنرا نیز احکام مربوط به نهی از منکر می دانند . البته هردوی ایشان تشخیص امر را به حاکم شرع می سپرند . در هر صورت زمانی می توان اقدامات تأمینی و تربیتی در مورد شخصی اعمال کرد که مرتکّب جرم شده باشد وصرف وجود حالت خطرناک وظنّ ارتکاب جرم بدون اینکه شخص قبلاً مرتکب جرم شده باشد جهت جواز اقدامات تأمینی و تربیتی کافی نیست.در حقوق کشورهای اروپایی نیز احترام به آزادیهای فردی واصل قانونمندی جرایم و مجازات ها مانع آن شد که قوانین موضوعه در اروپا، این اقدامات را برای مرحله پیش از ارتکاب جرم وحکم به کیفر بپذیرند. درمادّه «1»ق.م .ا آمده است : «قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع جرایم و مجازات ها

مطلب مشابه :  امیر مبارزالدین

پاسخی بگذارید