پایان نامه حقوق : عملکرد سازمان

دانلود پایان نامه

سخنران به راحتی بتواند آنها را دریابد و بخواند.
ب- انجام سخنرانی:
پس از اینکه متن سخنرانی آماده شد و سخنران از نظر محتوا مشکلی نداشت، نوبت به ارایه سخنرانی می رسد. نقش روابط عمومی در این مرحله فضاسازی مناسب محل سخنرانی، دعوت از سخنرانان، اجرای برنامه، تهیه خبر از سخنرانی، تصویر و عکس برداری از مراسم، کنترل وسایل صوتی، تأمین وسایل مورد نیاز سخنران و معرفی سخنران است. اما سخنرانان را نیز باید برای ارایه بهتر سخنرانی آموزش داد.
-تکنیک سفر مطبوعاتی:
سفر مطبوعاتی یکی دیگر از فنون روابط عمومی برای استفاده بهینه از مطبوعات در راستای اطلاع رسانی درباره عملکرد سازمان است. رابط عمومی می تواند با انجام سفرهای مطبوعاتی حجم قابل توجهی از صفحات مطبوعات را برای درج مطالب خود به دست آورد. منظور از سفر مطبوعاتی، دعوت از خبرنگاران مطبوعات و اعزام آنان برای بازدید طرحها و اقدامات سازمان و انعکاس آنان به خوانندگان مطبوعات است. مقدمات فراهم ساختن «سفر مطبوعاتی» با دعوت از نمایندگان مطبوعات آغاز می شود. «سفر مطبوعاتی: باید مبتنی بر برنامه ریزی باشد، به گونه ای که از ابتدا تا انتهای سفر و جزییات آن از قبیل زمان دعوت از خبرنگاران، زمان حرکت، طرح و اقدامات قابل بازدید، محل اسکان، نحوه پذیرایی از میهمانان در طول مسیر سفر و محل اقامت، راهنمای سفر، امکانات مورد نیاز، نحوه تردد در مسیر طرحها و افراد پاسخگو به خبرنگاران اعزامی درباره طرحها در برنامه سفر براساس زمانبندی مشخص قرار گرفته باشد.در سفر مطبوعاتی باید دقت شود که تبعیضی بین خبرنگاران اعمال نشود و خدمات ویژه ای به آنها اعم از خبرنگاران داخلی و خارجی داده شود.
– تکنیک معاشرت مطبوعاتی
رسانه ها مهمترین ابزار روابط عمومی برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی و آگاهی از آن محسوب می شوند. بهره برداری بهینه از رسانه ها، نیازمند ایجاد ارتباطات تنگاتنگ و صمیمانه با خبرنگاران و نمایندگان رسانه هاست. برای این منظور باید به دنبال شیوه های غیررسمی ارتباط با آنان بود. یکی از این شیوه ها، «میهمانی مطبوعاتی» است به این ترتیب که خبرنگاران برای صرف ناهار در یک محیط دوستانه دعوت می شوند و هدف از آن، توسعه ارتباطات دوستانه و غیررسمی است. در چنین ارتباطاتی گاه اطلاعات می تواند در لابلای گفت و گو با خبرنگاران به آنان منعکس شود.شیوه دیگر، دعوت از خبرنگاران به صورت انفرادی و گفت وگو و تبادل نظر دوستانه با هر یک از آنان، پیشنهاد می شود. در این نشستها باید فرصت اصلی در اختیار خبرنگار قرار داده شود و محیطی فراهم آید تا خبرنگار برای کسب آگاهی های هر چه بیشتر در مورد سازمان ترغیب شود.شیوه بعدی، حضور مسئول روابط عمومی و یا مسئولان بخش ارتباط با رسانه ها در دفاتر مطبوعات، خبرگزاری یا گروههای رادیویی و تلویزیونی است. یک شیوه دیگر، دعوت از خبرنگاران برای حضور در مراسم جشن سازمان همراه با خانواده های آنان است.رعایت و اجرای مجموعه این شیوه های ارتباطی یا آداب معاشرت، پس از مدتی سبب ایجاد ارتباط عمیق و صمیمانه بین مسئولان روابط عمومی با خبرنگاران می شود و می تواند در مواقع لازم، گره گشا باشد.
– تکنیک راه اندازی هسته های مشورتی
«مشاوره با مدیریت» یکی از وظایف عمده روابط عمومی است تا بتواند در جریان تصمیم سازی سازمان مشارکت مؤثری داشته باشد. برای ارایه نظر مشورتی مؤثر به مدیریت، راه اندازی هسته های مشورتی، در روابط عمومی به عنوان یک فن کارآمد بسیار ضروری است. در این فن، هسته های مشورتی براساس نیازهای سازمان و بر پایه تشخیص روابط عمومی در زمینه های فعالیتی سازمان، شکل می گیرد. در این هسته ها، موضوعاتی مورد بحث و بررسی قرار می گیرند که در معرض بررسی افکار عمومی قرار می گیرند و یا احتمال آن می رود که در «هسته های مشورتی» اطلاعات خام به «تصمیم» تبدیل شود و در واقع این هسته ها وظیفه «تصمیم سازی» را عهده دار می شوند. شما در روابط عمومی سازمان خود، می توانید به سازماندهی این هسته ها مبادرت کنید تا در مواقع لازم با برگزاری جلسات، رهنمودهای کارشناسی را برای ارائه به مدیریت در اختیار روابط عمومی قرار دهید.
برای راه اندازی«هسته های مشورتی» صرفاً کافی است یکی از کارشناسان روابط عمومی به عنوان دبیر هسته، وظیفه تهیه اطلاعات خام و توزیع آنها بین اعضای هسته و دعوت از اعضاء، تشکیل جلسات، جمع بندی نتایج جلسات و تهیه گزارش مباحث آنها را به عهده گیرد. انتخاب سایر اعضای هسته براساس تشخیص مدیر روابط عمومی از بین افراد آگاه و خبره در موضوع تخصصی هسته از داخل و خارج سازمان صورت می گیرد. با این سازماندهی، روابط عمومی می تواند به طور مستمر و منظم با ایجاد هماهنگی بین افکار عمومی و اهداف و برنامه های سازمان، تصمیم سازی مناسب و لازم را در اختیار مدیریت قرار دهد.خاطرنشان می سازد که اطلاعات خام برای بررسی در هسته ها از طریق تحلیل محتوای مستمر محتوای رسانه ها، سنجش افکار عمومی، گفت و گو با حضور کارکنان و مردم با مسئولان سازمان، جمع بندی و تجزیه و تحلیل شایعات و نامه های مردم و پیشنهادهای دریافتی تهیه می شود.
-تکنیک نشریه داخلی
انتشار «نشریه داخلی» یکی از فنون روابط عمومی در بخش «درون سازمانی» است. «نشریه داخلی» در یک سازمان، نوعی نشریه ادواری است که روابط عمومی با اهدافی همچون اطلاع رسانی، پر کردن اوقات فر
اغت اعضاء و خانواده های آنان، پاسخگویی به پرسشهای اعضاء، تقویت ارزشهای کاری و سازمانی و توسعه و تقویت تفاهم و بین مدیریت و اعضاء به طور منظم و در فاصله زمانی معین منتشر می شود. در یک نشریه داخلی که برای استفاده اعضاء منتشر می شود، معمولاً نشریه شامل بخهشای مختلفی از جمله سرمقاله، مقاله، گزارش، پرسش و پاسخ، تریبون آزاد، پای صحبت اعضاء و مسئولان، مصاحبه، اخبار پیشرفت طرحهای سازمان، اخبار احکام انتصابات، ترفیع، عزل، نصب و اخبار جلسات و گردهمایی هاست. از لحاظ تشکیلاتی، یک نشریه داخلی باید شامل قسمتهای تحریریه، توزیع، عکاسی، حروفچینی، صفحه بندی، طراحی و نظارت بر چاپ باشد.اگر در روابط عمومی قرار شد نشریه داخلی منتشر شود، لازم است مقدمات این مسئله در قالب یک طرح و با توجه به این موارد مشخص شده و نسبت به فراهم ساختن آنها عمل شود؛ تعیین هدف نشریه، تعیین مخاطبان نشریه، تعیین کیفیت مورد نظر برای نشریه، انتخاب نام و عنوان نشریه، تعیین مسئولان و اعضای هیأت تحریریه به نشریه، طراحی صفحه های نشریه و یا نحوه صفحه یندی و عناوین مطالب نشریه، تصمیم گیری درباره چاپ نشریه، تعیین چاپخانه، نوع کاغذ و ترکیب رنگها، تصمیم گیری درباره طرح روی جلد نشریه، زمان انتشار و نحوه توزیع نشریه.
– تکنیک قفسه های اطلاعات
ابجاد «قفسه های اطلاعات» از جمله فنونی است که روابط عمومی می تواند از طریق آن به بخشی از اهداف مهم خود در زمینه اطلاع رسانی دست یابد. این فن در بخش «درون سازمانی» از قابلیت بیشتری نیز برخوردار است و از آن می توان برای تقویت روحیه و بالا بردن سطح معلومات و اطلاعات اعضاء استفاده کرد. از این فن برای نخستین بار ۵٠ سال پیش در یک شرکت آمریکایی و تحت عنوان «کافه تریای افکار و اندیشه ها» استفاده شد. در قفسه های اطلاعات که در دسترس ترین امکان برای کارکنان ایجاد می شوند، انواع کتابچه ها، کتابهای جیبی، کاتالوگ و بروشور، برگه های لایی و به طور کلی اطلاعات کم حجم و در قطع کوچک قرار داده می شود تا اعضاء به میل خود و زمانهای دلخواه، آنها را برداشته و برای مطالعه با خودببرند. معمولاً در بالای این قفسه ها عبارتی همچون «برای مطالعه انتخاب کنید» نوشته می شود تا اعضاء به میل خود نشریات دلخواهشان را انتخاب کنند.
– تکنیک راه اندازی «بانک اطلاعات»
تشکیل «بانک اطلاعات» از جمله فنون مهم روابط عمومی است که برای پیشبرد بسیاری از امور روابط عمومی، اهمیت بسیار زیادی دارد. منظور از بانک اطلاعات، نگهداری منظم مجموعه ای از اطلاعات مورد نیاز، بنیادی و اساسی روابط عمومی به صورت پردازش شده و با طبقه بندی خاص است که در مقاطع و در وضعیتهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. در «بانک اطلاعات روابط عمومی» وجود اطلاعات زیر ضرورت دارد:
١- اطلاعات مربوط به تاریخچه، اهداف، سیر تطور سیاستها، اقدامات و برنامه های سازمان به طور جامع.
٢- اطلاعات مربوط به اسامی و شماره تماس کارشناسانی که روابط عمومی می تواند برای مصاحبه با رسانه ها، برگزاری میزگردها، انجام سخنرانی ها و… از آنان استفاده کند.
٣- اطلاعات مربوط به موضوعهایی که روابط عمومی می تواند در مقاطع مختلف از آنها برای تهیه خبر، گزارش، مقاله و… استفاده کند.
۴- اطلاعات مربوط به موضوعهایی که روابط عمومی تواند با ارسال مستمر اطلاعات مربوط به سازمان به آنان، از «واسطه های ارتباطی» مؤثر و توانمندی برای ارتباط با توده مردم بهره مند شود
۵- اطلاعات مربوطه به اسامی مسئولان سازمان و اسامی سازمانهایی که روابط عمومی می تواند در ارتباطات سازمانی و درون سازمانی خود از آنها بهره مند شود
البته به غیر از اطلاعات یاد شده، سایر اطلاعات نیز می توانند در بانک اطلاعات روابط عمومی تهیه شوند و در مواقع ضرروی مورد استفاده قرار گیرند.
– تکنیک آرشیو تخصصی
راه اندازی و تشکیل «آرشیو تخصصی» در روابط عمومی، از جمله فنونی است که آمادگی روابط عمومی را برای سرعت بخشیدن به انجام امور دوچندان می کند و امکان حفظ مستندات آن را فراهم می آورد. منظور از «آرشیو تخصصی»، محلی است که تولیدات روابط عمومی همراه با تولیدات تخصصی مورد نیاز روابط عمومی براساس اصولی علمی اطلاع رسانی و آرشیو در آنجا نگهداری می شود.در آرشیو تخصصی، معمولاً انواع انتشارات، فیلمهای تولیدی، عکسهای مسئولان و طرحهای سازمان، اسلاید، کتابْ، کتابچه و نشریات ادواری مورد نیاز نگهداری می شود.آرشیو فعال به عنوان نبض روابط عمومی عمل می کند و می تواند نقش مهمی در پیشبرد امور داشته باشد.
-تکنیک نظام پیشنهادها
«نظام پیشنهادها» یکی دیگر از فنونی است که روابط عمومی می تواند از آن در کار «اطلاع یابی» بهره برداری مناسبی را به عمل آورد. در واقع این فن، جایگزین صندوق پیشنهادها و شکایتهای اعضاء می شود که در حال حاضر، یک شیوه بسیار کهنه و با کارایی بسیار کم ارزیابی می شود.در «نظام پیشنهادها» براساس نیاز سازمان و نیز به طور آزاد، برگهای پیشنهاد طراحی شده و در مکانهای پر رفت و آمد سازمان قرارداده می شود تا اعضاء هر وقت که بخواهند با تکمیل آن، پیشنهاد خود را به طور مکتوب ارایه دهند. از نظر ساختاری نظام پیشنهادها، وجود «دبیرخانه» و «ستاد اجرایی» که کار بررسی پیشنهادها و امور اجرایی نظام را بر عهده می گیرد، ضروری است. همچنین یک «ستاد مرکزی» نیز با حضور بالاترین مقام سازمان، نمایند
گان اعضاء، دو نفر از اعضای ستاد اجرایی و معاون اداری-مالی سازمان تشکیل می شود تا ضمن تصویب نهایی تصمیم گیریهای ستاد اجرایی، آنها را برای اجرا ابلاغ کنند.
با اجرای نظام پیشنهادها، انبوهی از ایده ها و نظرهای اعضاء به صورت رایگان ، سازمان را از پشتوانه فکری قوی و انبوه بهره مند می سازد و آثار بسیاری همچون تقویت حس مشارکت و احترام به خود در بین اعضاء را نیز در پی دارد.در نظام پیشنهادها، از کلیه پیشنهادهای اعضاء استقبال می شود و به پیشنهادهای غیرقابل قبول به طور مکتوب و با تقدیر و تشکر پاسخ منطقی داده می شود به پیشنهادهای مناسب نیز براساس درجه اهمیت جوایز مناسب تعلق می گیرد.باید خاطرنشان ساخت کار بررسی پیشنهادها در کمیته اجرایی نظام پیشنهادها، از طریق گروههای کارشناسی صورت می گیرد که این گروهها براساس موضوعهای فعالیتی سازمان شکل می گیرد.روابط عمومی می تواند در پایان هر سال به صاحبان بهترین پیشنهادها، در مراسمی با حضور مسئولان سازمان، پیشنهاد دهندگان و خانواده های آنها، جوایزی را تقدیم کنند.همچنین، انتشار «کتاب پیشنهادها» می تواند در تکمیل کار پیشنهادگیری، آثار مناسبی را برجای بگذارد.

مطلب مشابه :  آموزش پیش از ازدواج، رضایت مندی زناشویی، برنامه های آموزشی

-تکنیک گزارش اداری
تهیه و تنظیم گزارش اداری از جمله فنونی است که در روابط عمومی کاربرد بسیاری دارد، به گونه ای که اکثر امور تحقیقاتی، افکارسنجی، طرحها و اقدامات روابط عمومی می تواند در قالب «گزارش اداری» به اطلاع مدیران برسد.یک گزارش اداری خوب، امکان آن را به مدیر می دهد تا در فرصت اندکی با مهمترین بخشهای گزارش آشنا شود. در تهیه گزارش اداری، برداشتن چهار قدم شامل اندیشیدن در پیرامون موضوع گزارش، تهیه نقشه یا طرح گزارش، گردآوری اطلاعات (تحقیق)، تهیه پیش نویس گزارش و کنترل، ضروری است گزارش نویس باید سعی کند تا گزارش، ویژگیهایی همچون ارایه اطلاعات کافی و واقعی، سبک رسا و مناسب، ایجاز، هدف معین، سازماندهی مناسب و روشن، کوتاهی و سادگی را داشته باشد.
– تکنیک تریبون آزاد اعضاء
«تریبون آزاد اعضاء» یکی از فنون روابط عمومی است که از آن در بخش ارتباطات مردمی بهره برداری می شود. این تریبون، فرصتی را به دست می دهد تا اعضاء فعالانه در یک فضای ارتباطی آزاد درباره موضوعهای مورد نظر با مسئولان سازمان به گفت و شنود بپردازند. در واقع، منظور از تریبون آزاد این است که روابط عمومی ابتدا با صدور اطلاعیه ای اعلام می کند که تنی چند از مسئولان سازمان (این مسئولان با نام و عنوان شغلی مشخص می شوند) در یک روز معین با حضور در اتاق کنفرانس به پرسش های نمایندگان اعضاء (یا اعضاء داوطلب) پاسخ می دهند. همچنین از اعضاء داوطلب دعوت می کند در صورت تمایل، برای حضور در جلسه ثبت نام کنند.

مطلب مشابه :  کلمات، ابزارها،


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در روز برگزاری جلسه، پس از حضور مسئولان مورد نظر و اعضاء داوطلب که تعداد آنان براساس زمان جلسه تعیین می شود، از بین اعضاء و به رای خود آنان، یکنفر به عنوان دبیر جلسه انتخاب و هدایت جلسه به عهده او گذاشته می شود. با انتخاب دبیر، روابط عمومی و هیچیک از مسئولان حق دخالت در برگزاری جلسه را ندارند و دبیر جلسه به ترتیب به کارکنان فرصت می دهد تا نظرهای خود را اظهار کنند و هر یک از مسئولان پاسخ لازم را ارایه دهند.
روابط عمومی می تواند افزون بر ضبط تصویری برنامه، محتوای مباحث جلسه را در قالب یک گزارش اداری در اختیار مدیریت قرار دهد. نباید فراموش کرد حتی ضبط برنامه و تهیه گزارش از جلسه باید با کسب اجازه از اعضاء حاضر باشد. ضمن اینکه موضوع جلسه می تواند آزاد باشد، یا از طرف اعضاء حاضر مشخص شود و یا روابط عمومی آن را اعلام کند. «تریبون آزاد» آثار مهمی را بویژه از طریق ارتباطات میانفردی در بین کارکنان برجای می گذارد و حس توجه و احترام را در آنان تقویت می کند و به مسئولان و اعضاء فرصت می دهد تا به صورت چهره به چهره در جریان آرا و دیدگاههای یکدیگر قرار گیرند.
– تکنیک برنامه ریزی برای «رهبران فکری»
یکی از فنون مهم برای پیشبرد امور روابط عمومی «برنامه ریزی برای رهبران فکری» است. منظور از «رهبران فکری» افرادی هستند که نقش محرم و رابط را بین وسایل ارتباط جمعی و مردم بازی می کنند. در واقع چرخه پیام از روابط عمومی به مردم به این شکل است که پیام روابط عمومی در اختیار رسانه ها قرار می گیرد و پیام رسانه ها به رهبران یا راهنمایان فکری می رسد و در مرحله سوم، رهبران فکری، پیام را میان اطرافیان خود پخش می کنند.

از وظایف مهم روابط عمومی، شناسایی این افراد است، اگرچه شناسایی جملگی این افراد با توجه به گسترده بودن جامعه، وظیفه ای دشوار به نظر می رسد، با این وصف می توان قلمزنان در مطبوعات، نخبگان، صاحبان کسوت، افراد با نفوذ، ریش سفیدان، استادان و شخصیتهای برجسته فرهنگی، مذهبی، ورزشی، سیاسی و اجتماعی را در زمره رهبران فکری قرار داد.
پس از شناسایی رهبران فکری به ویژه آن گروه از رهبران فکری که از نظر نوع

پاسخی بگذارید