پایان نامه رشته حقوق با موضوع: رادیو و تلویزیون

ن نوع حقوق مشتمل بر قواعدی مبنی بر شناسایی و حمایت از حقوق پدیدآورنده و رابطه آن با مصرف کننده نسبت به محصول پدیدآمده می باشد.در کتاب راهنمای مالکیت فکری وایپوحمایت از کپی رایت وسیله ی ارتقاء ،غنی سازی و ترویج میراث فرهنگی ملی دانسته شده است.توسعه ی یک کشور تا حد زیادی به خلاقیت مردمان آن وابسته است و تشویق و ترویج خلاقیت فردی شرط لازم برای پیشرفت است.در واقع تشویق خلق آثار فکری یکی از پیش نیازهای اصلی توسعه ی اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی است و بی تردید مؤثرترین وسیله برای این منظور ، حمایت از این آثار است.برای اینکه اثری از حمایت کپی رایت منتفع شود ، باید اثر خلاقانه اصیلی باشد و نیازی نیست که ایده مندرج در اثر مورد حمایت ،جدید باشد. در یک کلام آنچه در حمایت از کپی رایتمورد توجه قرار می گیرد ،قالب ابزار مطالب ادبی،علمی و هنری است که می بایست کار اصیل مؤلف باشد.بدین ترتیب کپی رایت عنصری ضروری در فرآیند توسعه است.غنای میراث فرهنگی ملی مستقیماٌ به میزان حمایتی که از آثار ادبی و هنری می شود ، بستگی دارد.
در دنیای کنونی چالش فرا روی قانون گذاران در حوزه ی مالکیت فکری حفظ تعادل میان تمهید مشوّق های مناسب برای پدید آورندگان آثار از یک طرف و اطمینان ازاین امر است که این مشوّق ها در هماهنگی با منافع عمومی و نیازهای جوامع مدرن است.به عبارت دیگر حفظ هم زمان و متقارن حقوق فردی و حقوق اجتماعی که همواره چالش های فکری نظریه پردازان اجتماعی را دامن زده است ، در اینجا نیز فرا روی اندیشمندان و سیاست گذاران است.
حقوق مالکیت ادبی و هنری به تبیین حقوق خالق اثر فکری نسبت به اثرش می پردازد. بیشتر آثار از جمله کتابها ، نقاشی ها یا طراحی ها فقط به صورت متجسم شده در اشیاء فیزیکی قابل تصورند.اما برخی از آنها بدون تجسم فیزیکی نیز قابل تصور هستندکه دراین خصوص می توان به شعر وموسیقی اشاره کرد که حتی بدون آنکه با استفاده از کلمات یا نت های موسیقی نوشته شوند ، اثر محسوب می شوند.با این اوصاف کپی رایت فقط بیان و ابراز ایده ها و مفاهیم را مورد حمایت قرار می دهد ، نه خود آن ها را،چه ابراز آنها متجسم و تثبیت شده در اشیای فیزیکی باشد یا بصورت دیگری بیان شده باشند.البته خود ایده ها قابل حمایت نیستند.مثلاٌ اگرچه رمان تخیلی درباره ی عشق میان یک موجود زمینی با یک موجود فضایی به عنوان اثر ادبی مورد حمایت قرار می گیرد ، اما نویسنده ی این رمان نمی تواند دیگران را از استفاده از ایده ی عشق میان موجودات زمینی و فضایی باز دارد. به عبارت دیگر اثری قابل حمایت است که ابتکاری و اصیل باشد.بدین معنی که مظهر شخصیت و منویّات پدیدآورنده و انعکاسی از افکار او باشد،اما نو بودن اثر شرط نمی باشد. به عنوان نمونه اگر دو نقاش از یک منظره تابلوهای مشابهی بکشند ،بدون اینکه از هم تقلیدکنند،اثرهر یک با توجه به این که نمایانگر شخصیت پدیدآورنده آن است،اصیل محسوب شده و قابل حمایت است.
عنصر اندیشیدن که همان فکر است نیز مورد حمایت کپی رایت نیست.قائل شدن به حق حمایت از افکار مانع گردش آزاد افکار خواهدشد.درصورتی که افکار هم مورد حمایت قانونی قرار گیرند ،هر نویسنده ای برای بیان اندیشه ها و دستاوردهای علمی متفکران و دانشمندان نیازمندکسب اجازه آن ها خواهد بود که عملاٌ امری است ناممکن که انسداد ترویج علم و اندیشه را در پی خواهد داشت.

بنابراین آن چه مورد حمایت قرارمی گیرد آفرینندگی و خلاقیّتی است که در قالب حروف،نت های موسیقی ،رنگها ،اشکال و مانند آن ها ارائه شده باشد.کشورهای وابسته به نظام کامن لو از این هم فراتر رفته اند وتثبیت اثر را نیز برای امکان شمول حمایت،واجد اهمیت اساسی می دانند، بدین معنا که اثر باید در قالب شکلی ملموس از قبیل لوح فشرده ،نوارهای صوتی و تصویری،کاغذ،سفال یا بوم نقاشی تثبیت شده باشد.
به طور معمول قوانین ملی کپی رایت آثار ذیل را مورد حمایت قرار می دهند:
– آثار ادبی : رمان ها ، داستان های کوتاه ، اشعار، آثار نمایشی و هر نوشته ی دیگر صرف نظر از محتوا (افسانه باشد یا واقعیت ) ،کوتاه یا بلند بودن آن ها ، هدف (سرگرمی ،آموزشی،اطلاع رسانی،تبلیغات و …) و شکل (دست نویس،ماشین نویس،چاپ شده،کتاب،بروشور،روزنامه و مجله و..) اعم از اینکه منتشر شده باشد یا نه.در بیشتر کشورها آثار شفاهی که مکتوب نشده اند نیز تحت حمایت کپی رایت قرار دارند؛
– آثار موسیقایی : اعم از موسیقی کلاسیک یا موسیقی سبک ، آوازها ،هم سرایی ها و نمایش های موزیکال؛
– آثار هنری : اعم از کارهای دوبعدی مانند نقاشی و طراحی یا کارهای سه بعدی مانند مجسمه سازی یا کارهای معماری ، صرفنظر از محتوا و منظور آنها؛

– نقشه ها و طراحی های فنی؛
– آثار عکاسی صرفنظر از موضوع و هدف تهیه ی آنها؛
– تصاویر متحرک (آثار سینمایی ) : اعم از صامت یا ناطق ، و صرفنظر از هدف آن ها،مدت زمان آنها ، شیوه بکار رفته در تهبه ی ان ها یا فرایند فنی بکار رفته در آنها ؛
– برنامه های کامپیوتری (چه به عنوان اثری ادبی یا به صورت مستقل )
ماده ی 2 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب 1348) ، آثار مورد حمایت این قانون را به قرار ذیل مورد تصریح قرار داده است:
1- کتاب و رساله وجزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری؛
2- شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد؛
3- اثر سمعی و بصری به منظور اجراء در صحنه های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد؛
اثر رادیویی،برنامه ای است که برای پخش از رادیو،خلق یا مورد اقتباس قرار گرفته است.اثر تلویزیونی مجموعه تصاویری است که بر اساس قواعد و ویژگیهای خاص این رسانه پرداخته شده و درنهایت یک برنامه تلویزیونی را می سازد. اثر سینمایی نیز تصاویر عکسبرداری شده متحرک توسط دستگاه سینماتوگراف است،به شرطی که نمایانگر شخصیت و ابداعات و ابتکارات پدیدآورنده آن باشد.
4- اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد؛
5- نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته ها و خط های تزیینی و هرگونه اثر تزیینی و اثر تجسمی که به هر طریق و روش به صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد؛
6- هرگونه پیکره (مجسمه )
7- اثر معماری از قبیل طرح ونقشه ساختمان
8- اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد؛
9- اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه بافی و گلیم؛
10- اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه (فولکلور )یا میراث فرهنگی و هنری ملی پدید آمده باشد؛
11- اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد؛
12- هرگونه اثر مبتکرانه ی دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این گفتار پدید آمده باشد.
همچنین مطابق ماده ی 1 قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای،حقوق مادی ومعنوی پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای نیزموردحمایت قرارگرفته است. برطبق ماده ی 3 قانون مزبور،نام،عنوان ونشانه ویژه ای که معرف نرم افزار است هم از حمایت آن قانون برخوردار شده است.
اماهمانطورکه قبلاٌ نیز اشاره شد،حقوق دیگری نیزهستند که به حقوق جانبی یامرتبط معروفند.این حقوق حقوقی هستند که مرتبط یاهمجوار باکپی رایت هستند ومربوط به کسانی اند که به خالقان اثر در اجراء یا ترویج آثارشان یاری می رسانند که مهمترین آن ها در دو دسته ی :
– حقوق هنرمندان اجرا کننده نسبت به اجراهایشان
-حقوق سازمان های پخش رادیوتلویزیونی نسبت به برنامه های رادیووتلویزیونی اشان قرارمی گیرند.
درواقع اشخاصی که به خالقان آثارفکری درابلاغ پیام و توزیع آثارشان به عموم یاری می رسانند،به وسیله حقوق جانبی موردحمایت قرارمی گیرند.آثارادبی وهنری اصولاٌبرای توزیع وانتشار گسترده خلق می شوند.معمولاٌ به دلیل ویژگی تخصصی اجراء ،تولید،توزیع ونشر،خودپدیدآورنده قادر به انجام آن نیست. نمایش را باید هنرپیشگان بر روی صحنه اجرا کنند،آواز بایدتوسط خوانندگان اجراشود وبه صورت ضبط شده در دسترس عموم قرارگیردیا دررادیو و تلویزیون پخش شود.اشخاصی که دست اندرکار این امورند،نیازمند حمایت در برابر استفاده غیر قانونی از سهمی هستند که در ترویج آثار ادبی و هنری دارند.بنابراین وضع قوانین حمایتی نه تنها باید حمایت لازم را از خالقان آثار فکری تأمین نماید ، بلکه لازم است حقوق جانبی را نیز برای اشخاصی که به ترویج آثار کمک می کنند ،تضمین نماید .
حمایت از حقوق جانبی برای کشورهای در حال توسعه هم واجد اهمیت بسزایی است. زیرا محصولات فرهنگی برخی از این کشورها به میزان قابل توجهی متشکل از اجرا ، ضبط صدا و پخش رادیو و تلویزیونی آثار مختلف عامه آن هاست. بنابراین در حالی که کشورهای در حال توسعه غالباٌ نیازمند کتاب های خارجی به ویژه در زمینه های علوم ، فن آوری ،آموزش و پرورش و تحقیقات هستند، می توانند متقابلاٌ میراث فرهنگی ملی خود را ، که حمایت از آن ها در چهارچوب حقوق جانبی امکان پذیر است ، به جهان عرضه دارند.
حمایت از حقوق پدیدآورندگان صرفاٌ شامل منع استفاده از آثار آنان و جلوگیری از تجاوز به حقوق قانونی ایشان نیست.این آثار برای این پدید می آیند که به طور گسترده در دسترس عموم قرار گیرند. انواع گوناگون آثار ادبی و هنری به شیوه های مختلف در دسترس عموم قرار می گیرند. یک ناشر اثری دست نوشته را بدون افزودن چیزی به آنچه که مؤلف خلق کرده به شکل نهایی اش منتشر می کند. البته حمایت از منافع ناشران کتاب ها بوسیله ی خود کپی رایت (نه حقوق مرتبط ) به عمل می آید و در این خصوص کپی رایت به همان اندازه که برای انگیزه بخشیدن به نویسندگی خلّاقانه ضروری است ، برای حمایت از منافع اقتصادی صنعت نشر نیز اهمیت دارد.اما وضع آثار نمایشی و موسیقایی و سایر انواع آثاری که به منظور دریافت دیداری و شنیداری پدید می آیند، متفاوت است.این قبیل آثار با کمک اجراکنندگان است که به نظر عموم می رسند. در چنین مواردی منافع خود اجراء کنندگان در استفاده از شیوه ی بیان شخصی اشان در اثر اجرا شده مطرح می گردد.مشکل مربوط به این گونه واسطه ها با توسعه
ی سریع تکنولوژیکی حادّتر شده است .از سوی دیگر با ظهور دستگاه های ضبط و پخش صدا ، سینما ، رادیو و تلویزیون، ویدئو ، تلویزیون های ماهواره ای و مانند آن ها ، برخلاف گذشته ها نمی توان یک اجرا را با برگزاری نمایش یا کنسرتی در حضور حاضران خاتمه یافته دانست. این پیشرفت های سریع ومتنوع موجب شده که برای بازتولیدیک اثر اجرا شده نیازی به حضور دوباره ی خود هنرمند نباشد. این امر موجب کاهش شمار اجراهای زنده شده و این نیز به نوبه ی خود پدیده ای را که به بیکاری تکنولوژیک شهرت یافته در میان هنرمندان حرفه ای به وجود آورده و بدین ترتیب موضوع حمایت از منافع اجرا کنندگان اهمیت فزون تری یافته است.
دقیقاٌ به همان ترتیب ، توسعه ی فزاینده ی فن آوری ساخت صفحات صوتی ، نوارهای کاست و دیسک ها و لوح های فشرده که موجب امکان پذیری تکثیر نامحدود این آثار شده اند ، نیاز به حمایت از تولید کنندگان آثار صوتی را بیشتر از پیش کرده است.این امر به همراه دسترسی آسان به بازار انواع وسایل پیچیده ضبط صدا موجب ایجاد مشکل روز افزون نقض کپی رایت به عنوان معضلی جهانی گردیده است.به علاوه بنگاههای رادیو تلویزیونی نیز به طور گسترده ای از نوارها و لوح های فشرده استفاده می کنند که اگر چه موجب تبلیغ محتویات آن ها و تولید کنندگانشان می شود ، اما از سوی دیگر جزء ضروری برنامه های روزانه این بنگاه ها گردیده که نمی توانند از این امر صرفنظر کنند.بنابراین در حالی که اجراکنندگان در صددکسب حمایت از خودبودند ،تولید کنندگان آثار صوتی نیز به دنبال کسب حمایت از خود در برابر تکثیر غیرمجاز تولیداتشان و همچنین استفاده از این تولیدات در پخش رادیو تلویزیونی یا اشکال دیگر استفاده ی عمومی از آن ها بر آمدند.
مورد دیگری که در خصوص حقوق جانبی مطرح می شود ، منافع سازمان های پخش رادیو تلویزیونی نسبت به برنامه هایی است که خودشان ساخته اند.سازمان های مزبور علاوه بر نیاز به حمایت از منافعی که گفته شد ، در برابر پخش مجدد برنامه های خود از سوی سازمان های مشابه نیز محتاج حمایت هستند.
بدین ترتیب با احساس روز افزون نیاز به حمایت خاص از اجرا کنندگان ، تولیدکنندگان فونوگرام ها و سازمان های پخش رادیو تلویزیونی، کنوانسیون رم قواعدی بین المللی را در این حوزه ی نوین که قوانین ملّی اندکی در آن زمینه وجود داشت مقرر نمود. این امر بدین معناست که بیشتر کشورها باید قوانینی را پیش از الحاق به کنوانسیون مزبور تدوین و تصویب کنند. از این رو از زمان انعقاد کنوانسیون رم در سال 1961تعداد بسیاری از کشورها قوانینی را در خصوص موضوعات مربوط به کنوانسیون یاد شده از تصویب گذرانده و تعدادی از کشورها هم مشغول بررسی وضع چنین قوانینی هستند.
در قانون ایران به طور مشخص به حقوق جانبی پرداخته نشده است. اما حمایت از برخی از مصادیق آن به طور پراکنده مورد توجه قرار گرفته است.چنان که مطابق ماده ی 3 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی « نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله ی دیگر ضبط شده است، بدون اجازه صاحبان حق یا تولیدکنندگان انحصاری یا قائم مقام قانونی انان برای فروش ممنوع است.حکم مذکور در این ماده شامل نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر از برنامه های رادیو تلویزیون یا هر گونه پخش دیگر نیز خواهد بود.»
1-2.مالکیت صنعتی
در چهارچوب شاخه مالکیت فکری ، اختراعات ، طرحهای صنعتی ، علائم تجاری و خدماتی و نامها و عناوین تجاری در قلمرو بخش مالکیت صنعتی قرار می گیرند.در اینجا به تبیین موضوع حمایت در مهم ترین شاخه های مالکیت صنعتی می پردازیم.
مقصود از اختراع راه حلی است که در حوزه ی فن آوری برای مسأله ای خاص ارائه می شود ، اعم از اینکه این راه حل مربوط به یک فرآورده یا یک فرآیند باشد.قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری ایران (مصوب 1386) نیز اختراع را این چنین تعریف کرده است ؛«اختراع نتیجه ی فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرایند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه ، فن ، فناوری ، صنعت و مانند آن ها حل می کند.»

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در تعریف حق اختراع نیز گفته شده است که حقی است انحصاری که از سوی دولت برای یک مخترع در ازای افشای اختراعش به رسمیت شناخته می شود تا بتواند دیگران را از بهره برداری تجاری از اختراع خود برای مدتی محدود محروم کند.افشای اختراع نیز باید به گونه ای باشد که عملاٌ امکان استفاده دیگران از آن را فراهم کند.
پتنت یا گواهی نامه ی حق اختراع به اختراعات تعلق می گیرد ، یعنی به پیشرفت های فن آوری اعم از کوچک یا بزرگ که دست کم متضمّن حداقلی از ابداع نسبت به دانشی باشد که قبل از آن وجود داشته است. پتنت سندی است که در پی درخواست متقاضی ،از سوی اداره ی دولتی ذی صلاح صادر می شود و به توصیف یک اختراع می پردازد و موقعیتی حقوقی را ایجاد می کند که در آن اختراع مورد نظر به طورمعمول فقط می تواند با اجازه مالک حق اختراع،مورد بهر برداری قرار گیرد.مطابق ماده ی 3 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری ؛گواهی نامه ی اختراع سندی است که اداره ی مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر می کند و دارنده ی آن می تواند از حقوق انحصاری بهره مند شود.»
برای اینکه یک اختراع مشمول حمایت قانونی قرار گیرد، باید واجد چند شرط باشد:
– در بردارنده ی موضوعی قابل حمایت باشد،
– دارای قابلیت اجرای صنعتی باشد،
– تازه باشد،
– در بردارنده ی یک گام ابتکاری کافی باشد،
– در افشای اختراع در تقاضانامه ی