پایان نامه رشته حقوق : بورس اوراق بهادار

سایر مشتقات و نهادهای موجود در حقوق بررسی کنیم تا سبب استقبال بیشتر معامله گران از این ابزار باشیم و در جهت توسعه ابزارهای مشتقه و خلق و به کارگیری ابزارهای جدید در این زمینه گامی هر چند کوچک برداریم.
دلیل اهمیت قرارداد اختیار معامله:
در میان سایر ابزارهای مشتقه مالی که شامل قراردادهای آتی خاص، قرارداد آتی، قرارداد اختیار معامله و قرارداد معاوضه هستند. قرارداد اختیار معامله از سایر این ابزارها مهم تر است چون در میان این ابزارها تنها ابزاری است که قابلیت معامله در بازار بورس و فرابورس را دارد سایر ابزارها فقط در بازار بورس یا فرابورس فعال هستند و قابل معامله در هر دو بازار نمی باشند و نیز به جهت انعطاف پذیر بودن قرارداد اختیار معامله نسبت به سایر مشتقات مالی این قرارداد را مهم تر می دانیم در هر صورت قرارداد اختیار معامله در شرایط پر از ریسک و نوسان بازار سرمایه این امکان را برای معامله گران فراهم می سازد تا با راحتی و آسودگی خاطر به معامله بپردازند و به جای پرداخت مبالغ هنگفت در ازای خرید و فروش معمول کالا که مشخص هم نیست قیمت آن افزایش پیدا کند یا کاهش یابد؛ با پرداختن مبلغی ناچیز حق خرید یا فروش آن دارایی مورد نظر را برای خود به دست آوردند و در صورت فراهم بودن شرایط و سود دارنده این اوراق قرارداد را اعمال نموده و سود کسب کنند استفاده از قرارداد اختیار معامله باعث می شود بازار سرمایه کاراتر و قابل اطمینان تری داشته باشیم و به شمار معامله گران این بازار که همواره نگران تغییر ناگهانی قیمت ها هستند بیافزائیم.
ضرورت انجام تحقیق:
در قرارداد آنچه ضرورت دارد در چیز است یکی شناخت ماهیت قرارداد اختیار معامله است و دیگری مقایسه این قرارداد با سایر نهادهای مشابه حقوق تجارت و مدنی و نیز با انواع ابزارهای مشتقه مالی؛ عدم آگاهی از سازوکار و ماهیت این قراردادها سبب ایجاد نتایج زیان باری برای معامله گران بازار سرمایه می شود کاهش نقدینگی در بازار سرمایه و فاصله گرفتن بیشتر ما از اقتصاد جهانی را در پی دارد به همین دلیل آشنایی با تمام زاوایای این قرارداد و بررسی ماهیتی و حقوقی این قرارداد را در نظر داریم.
علت انتخاب موضوع:

با توجه به ورود قرارداد اختیار معامله در کشور و نو پا بودن این قرارداد در عرصه بازار سرمایه نیاز به تبیین دقیق مفهوم و ماهیت حقوقی قرارداد اختیار معامله احساس گردید زیرا با روشن شدن مفهوم و ماهیت قرارداد اختیار معامله بهتر و با اطمینان بیشتری می توان در خصوص به کارگیری این قرارداد اقدام نمود البته بحث مشروعیت داشتن قرارداد اختیار معامله قبلاً توسط نویسندگان متعددی بررسی شده است و نتیجه ی حاصل از آن صحت و مشروعیت قرارداد اختیار معامله به صورت دقیق و قانونی است لذا ما در این پژوهش به بررسی درباره این مطالب نمی پردازیم فقط همین قدر عنوان می داریم که قرارداد اختیار معامله به جهت شرعی کاملاً صحیح و مشروع است و قانون جدید بازار اوراق بهادار نیز بر آن صحه گذاشته است اما اغلب نویسندگان قرارداد اختیار معامله را به جهت ماهیتی در زیر گروه عقود بی نام ماده 10 قانون مدنی قراردادند که به نظر می رسد کار صحیحی نباشد چرا که بهتر بود قرارداد اختیار معامله در قالب یکی از عقود با نام آورده شود و آن قالبی است عام و گسترده که قراردادن اختیار معامله در آن سبب صحت و رسمیت بیشتر این قرارداد می شود و آن چیزی جز صلح نیست.
مسئله اساسی تحقیق :
بررسی قرارداد اختیار معامله به جهت حقوقی، مقایسه آن با سایر مشتقات مالی و نهادهای مشابه حقوقی و بحث در خصوص ماهیت حقوقی قرارداد فوق مسئله اساسی پزوهش است به همین سبب به بررسی ماهیت این قرارداد می پردازیم و سپس آن را با سایر نهادهای حقوقی و نیز انواع ابزارهای مشتقه مالی مقایسه می کنیم.
سؤالات پژوهش :
ساختار و اوصاف حقوقی قرارداد اختیار معامله چگونه است ؟

ماهیت حقوقی قرارداد اختیار معامله به عنوان قراردادی نوپا در عرصه بازار سرمایه و حقوق مدنی ایران چیست و چه قالبی برای این قرارداد پاسخگو و صحیح است ؟
قوانین و مقررات در رابطه با این قرارداد چگونه عمل نمودند و آیا قوانین موجود پاسخگوی نیاز معامله گران در بازار سرمایه بوده اند؟
فرضیات تحقیق:
قرارداد اختیار معامله قرارداد تعهد اختیار است قراردادی است به عنوان شرط ضمن عقد لازم آورده می شود و بر اساس آن عرضه کننده حق خرید یا فروش دارایی معلومی را به قیمت و توافق شده و در زمانی معلوم به طرف مقابل مصالحه می کند بدون انکه طرف مقابل ملزم به این خرید یا فروش باشد و این قرارداد دارای اوصافی چون لازم، معوض، عهدی، منجز و فوری بودن می باشد.
ماهیت قرارداد اختیار معامله هر چند به اعتقاد بسیاری از نویسندگان با ماهیت هیچ یک از عقود با نام شناخته شده هماهنگ نیست و در گروه عقودی بی نام ماده 10ق م جای می گیرد اما به نظر می رسد قراردادن ماهیت اختیار معامله تحت عنوان عقد صلح کاری به جا و شایسته باشد.
تنها قوانینی در این خصوص موجود هستند یکی بند 11 ماده یک از قانون جدید بازار اوراق بهادار است که فطعاً پاسخگو نیست و دیگری دستورالعملی که در پایان مطالب خواهد آمد تحت عنوان دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله سهام در بورس اوراق بهادار. در هر حال بهتر است با استفاده از توان نیروهای متخصص در رشته های اقتصاد و حقوق قوانینی صریح و روشن تصویب شود تا فعالیت تمامی اقسام این قرارداد در کشور ما انجام گیرد و شاهد توسعه این ابزار و نیز خلق ابزارهای جدیدتر باشیم.
روش انجام تحقیق:
در خصوص قرارداد اختیار معامله و شناخت مفاهیم آن از روش کتابخانه ای استفاده شد و با مطالعه منابع موجود به بررسی و شناخت این قرارداد از جنبه حقوقی نگریستیم و در این پژوهش از سایت های اینترنتی نیز استفاده گردید.
پیشینه تحقیق:
راجع به قرارداد اختیار معامله وبررسی فقهی این قرارداد نوشته هایی در دسترس است از جمله کتاب ها و مقاله های بررسی فقهی اقتصادی ابزارهای مشتقه مالی نوشته غلامعلی معصومی نیا، قرارداد اختیار معامله نوشته جواد حسین زاده انطباق قرارداد اختیار معامله با عقد بیع نوشته مجید رضایی، اوراق اختیار معامله از منظر فقه امامیه نوشته محمد مؤمن قمی می باشند و نیز از سایر مقالات دیگر استفاده شده که همگی در قسمت ارجاعات و فهرست منابع آمده اند. اما در خصوص این نظر ماهیتی و بحث مقایسه آن با سایر نهادهای مالی و ابزارهای مشتقه کار چندانی صورت نگرفته بود به همین دلیل این پژوهش با مشکلاتی مواجه شد به همین دلیل نظرات بیان شده در خصوص این موضوعات به شکل نتیجه گیری واستدلالی وبا همکاری استاد راهنمای گرامی ام حاصل شده که امید است در خصوص شناخت بیشتر از این قرارداد راه گشا باشد.

ساختار کلی مطالب :
در این پزوهش و در سه فصل به بررسی ابهامات موجود و نظرات مختلف در خصوص قرارداد اختیارمعامله پرداختیم در فصل اول به تبیین مفهوم پیشینه و ماهیت حقوقی قرارداد اختیار معامله در ایران و جهان نظر کردیم و رئوس مطالب مورد نظر در این فصل عبارتند از: مفهوم و بررسی پیشینه بورس اوراق بهادار، ابزارهای مشتقه مالی و قرارداد اختیار معامله در ایران و جهان، تعاریف لغوی و اصطلاحی از این عناوین، ماهیت قراردادهای اختیار معامله، اوصاف، ارکان و اقسام این قراردادها به اعتبارات و تقسیم بندی های گوناگون.
در فصل دوم به انطباق یا عدم انطباق این قرارداد با سایر نهادهای حقوقی موجود در کشور توجه کردیم و قرارداد اختیار معامله را با انواع قراردادهای آتی و معاوضه مورد مقایسه قرار دادیم و وجوه افتراق و اشتراک آن را نیزبیان کرده ایم.
در فصل سوم به بررسی قرارداد اختیار معامله از جهت شرایط حقوقی آن پرداختیم و در آن شرایط اساسی اعتبار قرارداد اختیار معامله ، روابط طرفین قرارداد ضمانت اجرا و خاتمه قرارداد را مورد توجه قرار دادیم.
و در فصل چهارم به نتایج و پیشنهادات حاصله از این پژوهش پرداختیم که امید است مورد توجه قرار گیرد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل اول
مفهوم و ماهیت قرارداد اختیار معامله

بازیگران بازارهای اقتصادی و سرمایه گذاری همواره با ریسک ها و مخاطرات ناشی از نوسانات بازار مواجه هستند این نوسانات ناگریز که در مقابل راه معامله گران است گاه باعث زیان های شدید به این افراد و حتی خروج آنان در بازار و عدم رغبت سایرین برای ورود به این عرصه شده است. فعالان بازار از دیرباز به دنبال یافتن راه کارهایی برای مدیریت ریسک و ایجاد آرامش خاطر و کنترل بیشتر بر ارزش سرمایه گذاری در طی نوسانات و التهابات بازار بوده اند مفهوم ریسک در بازار های مالی نقش اساسی را ایفا می کند در بازارهای مالی و مدیریت ریسک نیازمند اهرم هایی قدرتمند و کمکی هستیم تا خطر را مدیریت کنند و یکی از آن ابزارها ، ابزارهای مشتقه مالی هستند که خود به چهار گروه اصلی تقسیم می شوند که عبارتند از: قراردادهای آتی خاص، قراردادهای آتی، قراردادهای اختیار معامله و قراردادهای معاوضه ( در مباحث آتی با این قراردادها آشنا می شویم ) امروزه تمام این قراردادها تحت عنوان اوراق مشتقه در قالب بازار اصلی سرمایه در بازارهای مالی کشور های مختلف فعالیت می کنند ابزارهای مشتقه متنوعی در سایر کشور ها وجود دارند ولی مهم ترین آن ها در ایران، اختیار معامله و قراردادهای آتی هستند که معامله آتی ها رایج تر اما معامله اختیارات ( خرید – فروش ) ناشناخته تر است و آنچه در ایران معامله می شود تنها اوراق اختیار فروش تبعی است که در ادامه به آن اشاره می کنیم. در این فصل سعی داریم به جند مبحث اشاره کنیم در مبحث اول تعریف و تاریخچه بورس، اوراق مشتقه و قرارداد اختیار معامله در ایران و جهان را بررسی می کنیم در مبحث دوم به تعریف دقیق تر قرارداد اختیار معامله از جهت لغوی و اصطلاحی می پردازیم و سپس ابزارهای مالی قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران را مد نظر قرار می دهیم و در مباحث دیگر ماهیت، اوصاف و اقسام قرارداد را مورد توجه قرار می دهیم. لازم به ذکر است در این مسیر که قرارداد اختیار معامله را مورد نظر قرار می دهیم به بحث های حقوقی آن نظر داشته و مباحث و تحلیل های آماری را که مدنظر و در حد توان این تحقیق نمی باشد را اشاره نمی کنیم.

مبحث اول: تاریخچه
در این مبحث به بررسی پیشینه بورس در جهان و ایران می پردازیم که ابتدا در گفتار اول به تاریخچه بورس واراق بهادار که شامل تعریف لغوی و اصطلاحی بورس و تاریخچه اوراق بهادار در جهان است اشاره می شود سپس به تعریف لغوی و اصطلاحی اوراق مشتقه و تاریخچه اوراق مشتقه در جهان اشاره می کنیم و پس از آن تعریف ساده ای از قرارداد اختیار را بیان می کنیم و تاریخچه قرارداد اختیار معامله را در جهان توضیح می دهیم به این علت که در مبحث دوم به طور کامل و مختصر در خصوص قرارداد اختیار معامله بحث می کنیم در این مبحث با اشاره ای گذرا از آن رد می شویم و بعد در گفتار دوم به بررسی پیشینه بورس اوراق بهادار ، اوراق مشتقه و قراردادهای اختیار معامله در ایران نظر داریم.
گفتار اول: تاریخچه در جهان
با توجه به نیاز وگرایش افراد جامعه به سمت فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری و یافتن بازاری برای کسب سود با حداقل سرمایه، بورس اوراق بهادار روز به روز گسترش یافته است و بر تعداد معامله گران این بازار افزوده شده و با نظر به اینکه بازارهای اقتصادی و از جمله بازار بورس اوراق بهادار نقشی اساسی و تعیین کننده در زندگی اقتصادی افراد جامعه پیدا کردند وآشنایی با بورس اوراق بهادار و بررسی جهات قانونی این بازار سبب هر چه پر رنگ تر نشان دادن این نقش خواهد شد و نیز این آگاهی باعث رشد و توسعه اقتصادی جامعه می گردد با توجه به اینکه بررسی پیشینه گام اول در شناخت هر مفهومی ست بهتر است یادآور شویم که آغاز شکل گیری بازار بورس جهان در خارج از کشورمان بوده است پس در این فصل ابتدا تاریخچه و تعریفی از بورس اوراق بهادار، ابزارهای مشتقه، قراردادهای اختیار معامله، در جهان و سپس در ایران را ارائه خواهیم نمود.

بند اول: تعریف و تاریخچه ای از بورس اوراق بهادار
الف: تعریف بورس اوراق بهادار
در خصوص این واژه تعاریف لغوی و اصطلاحی فراوانی موجود است که ابتدا تعاریف لغوی و سپس اصطلاحی به تفکیک بیان خواهد شد.
1- تعریف لغوی بورس
هر واژه ای برگرفته از ریشه خود می باشد که گاهی در لغت به یک معنا و در اصطلاح به معنایی دیگر شناخته می شود بورس واژه ای است فرانسوی، که در فرهنگ لغت به معنای محلی است که در آن عملیات معامله اوراق اعتباری و سهام انجام می شود . و در جایی دیگر بورس در معنای لغوی به مغازه یا بازار خرید و فروش مبادلات ارزی و نیز به معنای مکان مبادله آمده است.
اعراب معاصر بورس را بورصه می گویند و می نویسند البته البورصه نیز رایج است همچنین بورس به معنای هیئت بازرگانان مأذون از طرف قانون است که برای معاملات راجع به امور بازرگانی خود در زمان های متفاوتی گرد هم می آیند به کار می رود.
در واقع به محل گرد هم آمدن آن هیئت ها را هم بورس اطلاق می شود این واژه از آنجا پدید آمد که بازرگان ها و کسبه شهر بورژ در شمال غرب بلژیک – در میدانی به نام تربوئرس در مقابل خانه ی بزرگ زاده ای به نام (واندربورس ) جمع شده و به داد و ستد پرداختند .

2- تعریف اصطلاحی بورس اوراق بهادار
در معنای اصطلاحی بورس به مکانی اطلاق می شود که در آن جا اوراق بهادار یا کالاهایی متحدالشکل را برای خرید و فروش مورد عرضه و تقاضا قرار می دهند و قیمت اوراق بهادار یا کالاهای مورد مبادله در نتیجه عرضه و تقاضای معامله گران تعیین و اعلان می شود. به طور کلی باید بگوئیم بورس بازار خاصی است که در آن معاملات عمده و اغلب به شکل مدت دار انجام می شود در این بازار کالای خاصی تحویل داده نمی شود بلکه خریدار منتظر است که از جریان افزایش قیمت ها سودی ببرد از این جهت شبیه به بیع سلف است.
با این تفاوت که فروشنده ثمن معامله را گرفته و در عوض تعهد دارد که مورد معامله را در موعد مقرر تحویل نماید. این تعهدنامه گاه به شکل نوشته عادی و گاهی رسمی است ممکن است از طرف خریدار به دلایل مختلفی به قیمتی کمتر، بیشتر و یا معادل قیمت خرید فروخته شود.
بورس و سود و زیان آن توأم با احتمالات است عده ای آن را شبیه به قمار دانسته اند برخی آن را معامله بر روی موهومات قلمداد می کنند و می گویند اغلب با تماس تلفنی معاملاتی مبهم انجام می گیرد. حقوقدانان این فعالیت را برای تجار در صورتیکه منتهی به ورشکستگی شود از مصادیق ورشکستگی به تقصیر می دانند و رایج ترین مصداق آن را بورس بازی سهام دانسته اند.
( قانون تجارت در بند 2 ماده 541 انجام چنین فعالیتی را از مصایق ورشکستگی به تقصیر برشمرده است ) .
ب: تاریخچه بورس اوراق بهادار در جهان
آغاز پیدایش بورس اوراق بهادار درجهان به قرن چهاردهم میلادی باز می گردد. در جایی که کشور ایتالیا در آن واقع است به این شکل که در جمهوری های کوچک تجارتی ایتالیا همانند فلورانس به خاطر تأمین مخارج جنگ و افزایش مشکلات مردم و ساکنین شهر موظف شدند برای پیروزی در جنگ و در رقابت های تجاری در بانک هایی به نام « مونت » مبالغی بسپارند با جمع این مبالغ کوچک سرمایه هایی بزرگ تشکیل شد بانک ها ضمن عملیات بانکی مبالغی به دست می آوردند این مبالغ بین سهامداران تقسیم می شد و رفته رفته بورس پدید آمد البته اساس و پایه بورس اوراق بهادار را شرکت های سهامی مخصوصاً اوراق سهام بی نام تشکیل دادند در قرن پانزدهم به شکل ابتدایی خود در جمهوری های کوچک ایتالیا ادامه داد اولین شهر بورسی جهان «آنورس » ایتالیا بود. پس از انتقال مراکز تجارتی از کشو