پایان نامه مدیریت : ارزیابی عملکرد

روستاها را نیز بیش از حد تصور تحت تاثیر شرایط و عوامل موجود در شهر قرار می دهد، لذا مشاهده می شود که وضعیت یک شهر از هر لحاظ از جمله ظواهر و نحوه شهرسازی ومعماری آن تاثیر زیادی در نحوه زندگی و دهسازی و معماری روستاها نیز دارد چرا که به سادگی می توان پذیرفت، شهر که واحدی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است ارکان مهم مملکتی برروی آن استوار گردیده و اداره می شود؛ .به عبارتی دیگر شهر در عین حال که قطعه زمین است که قسمتی از اجتماع بشری را در دامان خود جای می دهد، ماشین عظیمی است که نیروهای گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یک کشور را به فعالیت واداشته است و به آنها روح کار و تلاش، خلاقیت و بهسازی و همبستگی می بخشد و لذا کسانی که در اداره امور و مشخصا در شکل گیری شکل ظاهر و ساخت و ساز آن صاحب مسئولیت بوده و سهیم هستند اگر به ساختمان، ساختار ماهوی و قواعد هدایت کننده ساخت و ساز آن ناآشنا ،کم دقت و بی توجه باشند فی الواقع زمینه ساز بروز مشکلات عدیده و جبران ناپذیر آتی گردیده اند. .(سایت معاونت معماری و شهرسازی15/2/92)
در ادامه به تشریح و تبیین اهداف شهرداری تهران در رابطه با شهرسازی و معماری شهر تهران در قالب وظایف معاونت شهرسازی پرداخته می شود.

1-4-2- ماموریت معاونت شهرسازی و معماری
از جمله آرمان های سند چشم انداز، پیش بردن تهران به سویی است که در افق 1404 شهری سرسبز و زیبا، شاداب و سرزنده، دارای ساختار و زیرساختهای مناسب و سرانجام شهری با اصالت و هویت ایرانی- اسلامی در منطقه شکل گرفته باشد. چنین هدفی در گرو ارتقای کیفیت معماری شهر با ساماندهی نماها، سیما و منظر شهر همراه با اصول ایمنی و زیبایی و انسجام بخشی به کالبد محله ها است.
دراین راستا، از یک سو، شهرداری تهران متعهد به آراستن شهر از جنبه زیبایی شناختی و کارکردهای زندگی شهری است از سوی دیگر، ابزار لازم برای تحقق این امر در تدوین الگوها و ضوابط شهری، نظارت بر استقرار کاربری ها و التزام شهروندان به قانون مداری و رعایت قوانین و مقررات شهروندی قابل تصور است. بی تردید، حاصل تاکید بر هر دو جنبه، هم زیبایی شهر در کالبد و نمادهای بصری و هم سامان یافتگی عناصر فیزیکی در تمامی کاربری ها را نشانه می رود. دستاورد این امر ارتقای کیفیت محیط شهری تهران و به تبع آن افزایش رفاه و رضایت شهروندان خواهد بود. (معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری،15:1389)
سازمان شهرداری یک سازمان عمومی و غیر انتفاعی است و غالبا در سازمان های غیر انتفاعی”ماموریت محوری” وجود دارد(در مقابل سود محوری سازمان های انتفاعی) به گونه ای که می توان ادعا کرد هدف سازمان های غیر انتفاعی ماموریت آنها است.( مرکز مطالعات و برنامه ریزی راهبردی شهر تهران ،6:1386)
محور های اصلی مأموریت حوزه ی شهرسازی
نظارت بر نحوه ساخت و ساز در حریم شهر تهران
مدیریت و نظارت بر طرح های موضعی در حوزه شهر سازی
نظارت بر عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک در زمینه شهرسازی و معماری
بهبود خدمات در زمینه صدور پروانه و گواهی های ساختمانی
نظارت برعملکرد امور مرتبط با کمیسیونهای ماده 100
اجرای طرح های نوسازی در قالب برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت
کنترل بر حسن انجام مصوبات کمیسیون و ارائه نظر کارشناسی در راستای تصمیم گیری برای طرح های موضعی و موضوعی
توسعه ساخت و ساز ، فضای سبز و اقدام برای پروژه های عمرانی عباس آباد
ارتقاء سیما و منظر شهری و کنترل کیفیت ساخت و ساز


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ارزیابی عملکرد سالیانه حوزه های شهر سازی و معماری
2-4-2-هدف معاونت شهرسازی و معماری
مشارکت و تلاش در زمینه های مربوط به برنامه ریزی ، مطالعات و تحقیقات علمی، فنی، مهندسی و تخصصی ، شهرسازی و معماری به شهرداری تهران و تهیه و اجرای طرحهای تحقیقاتی و اجرائی و رهبری و هدایت و نظارت بر ساخت و سازهای درون شهری شهر تهران و برنامه ریزی و هماهنگی کلیه امور مهندسی و معماری و اجرائی ساخت و سازهای شهری و تدوین ضوابط و مقررات اجرائی مربوط در حد قوانین، وظایف و ضوابط مشخص و مصوب موجود.(سایت معاونت شهرسازی و معماری، 15/2/1392)

3-4-2- اهم وظایف معاونت شهرسازی و معماری
دریافت برنامه ها و سیاست های کلان شهرداری در زمینه شهرسازی و معماری و همچنین طرح تفصیلی منطقه و برنامه ریزی جهت اجرای آنها در سطح منطقه و ابلاغ به واحدهای تحت سرپرستی و سایر واحدهای ذیربط
رعایت کامل قوانین و ضوابط شهرداری تهران و اقدام جهت اجرای صحیح کلیه آیین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مرکز در سطح منطقه
رسیدگی و صدور دستور مقتضی به تقاضای پروانه ساختمان، پایان ساختمان، پروانه کسب، گواهی عدم خلاف و استعلام طرح و تقاضای تفکیک در چارچوب دستورالعمل های ابلاغی

انجام اقدامات لازم جهت ارسال پرونده های خلاف ساختمانی به اداره کل امور اجرایی کمیسیون های ماده صد طبق ضوابط مربوطه
انجام اقدامات لازم به منظور اخذ استعلام از سازمان ها و دستگاه های ذیربط
مشارکت و همکاری با معاونت طرح و برنامه منطقه جهت تهیه، تنظیم و اجرای بهبود، بهبود روش ها و سیستم ها و ارائه گزارش عملکرد واحدهای تحت سرپرستی
جمع آوری، سازماندهی، نگهداری و به هنگام سازی کلیه آمار و اطلاعات شهرسازی و معماری منطقه با هماهنگی معاونت طرح و برنامه منطقه جهت بکارگیری در امر برنامه ریزی و تهیه بانک های اطلاعاتی مربوطه
و انجام سایر اموریکه در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع یا تفویض اختیار می گردد. (سایت معاونت شهرسازی و معماری، 15/2/1392)
در حوزه ماموریت شهرسازی و معماری 4 چشم انداز طرح جامع مرتبط با فعالیت های این حوزه بوده و بر اساس این 4 چشم انداز، 8 راهبرد و 14 سیاست اجرایی تعیین شد که در نمودار زیر قابل مشاهده هستند:

شکل 12-2 : نمودار حوزه ماموریتی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران بر اساس طرح جامع شهر تهران
ماخذ: معاونت برنامه ریزی و توسعه ی شهری شهرداری تهران ،1392
سیاست های حوزه ماموریتی شهرسازی و معماری به شرح زیر می باشد: (معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران، 174:1392)
1-1-1-احیای مراکز و ساماندهی بافت و پهنه بندی تاریخی شهری و هسته های سکونتی ارگانیک شهر و محوطه های باستانی

 
 
1-2-1-ارتقای کیفیت معماری شهر تهران با ساماندهی نماها و سیما و منظر شهر همراه با اعمال اصول ایمنی و زیبایی و انسجام بخشی به کالبد محلات
2-1-1-احیای شهرسازی و معماری ایرانی- اسلامی در هرگونه تحولات و مداخلات کالبدی
1-1-4- تامین و ارتقای کیفی خدمات و و زیرساخت های شهری و اجرای پروژه های محرک توسعه در محدوده بافت های فرسوده به منظور تشویق بهسازی و نوسازی در این محدوده ها
2-1-4-حمایت و نظارت بر نوسازی در بافت های نیازمند توان بخشی و مداخله از طریق اعمال سیاستهای تشویقی و بکارگیری ساز و کارهای مدیریتی مناسب و مورد نیاز
1-1-5-ساماندهی حریم تهران به موازات خط محدوده شهر با مجموعه ای از کاربری های متناسب و مقرر در طرح جامع حریم و تهیه و اجرای طرح های موضعی و موضوعی مربوطه منطبق بر رویکرد کمربند کلانشهری
1-2-5-تدوین، بازبینی و بارآرایی ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری شهر تهران مطابق با طرح جامع و تفصیلی
2-2-5-پایش و نظارت بر حسن اجرای طرح های مصوب توسعه شهری در کلیه فرآیندهای اجرایی و عمرانی شهر تهران و تصویب آنها
3-2-5-ساماندهی کالبدی و فضایی شهر تهران با اتکا بر ساختارها و بسترهای طبیعی- زیست محیطی و هویت محله ای با رویکرد ارتقای کیفیت محیطی، توزیع متعادل خدمات،ارتقای کیفیت کسب و کار، کاهش تقاضای سفر و توجه به باز زنده سازی پهنه های مرکزی شهر
1-3-5-اجرای طرح جامع شهر تهران در زمینه پهنه بندی سطح شهر به منظور جلوگیری از تداخل نامناسب کاربری ها، تعیین عرصه های استقرار عملکردها و کاربری های مجاز برای پاسخگویی به مردم و سازمان ها(صدور جواز ساخت و بهره برداری) و کنترل و نظارت بر ساخت و ساز
2-3-5-توسعه امکانات و زیرساخت های حرکت افراد پیاده و حرکت معلولین
1-1-7-ایجاد مراکز خدماتی، نمایشگاهی، اداری و تجاری برتر با عملکرد فراملی به منظور ارائه خدمات مولد جهانی و بازاریابی و تخصیص فضا برای جذب بنگاه های بین المللی فعال در جهان و منطقه
1-2-7-توسعه همکاری های تخصصی، اطلاع رسانی و آموزش تخصصی و شهروندان مرتبط با شهرسازی و معماری(معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران ، 174:1392)
برنامه های حوزه ماموریتی شهرسازی و معماری در ادامه آورده شده است: (معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران ،175:1392)
تهیه، نظارت و راهبری طرح های توسعه شهری شهر تهران
ساماندهی حریم شهر
ساماندهی بافت های تاریخی و پهنه های طبیعی واجد ارزش شهر
نظارت و کنترل ساخت و ساز
ساماندهی و نوسازی بافت های فرسوده
توسعه مجموعه ها و فضاهای شهری در مقیاس جهانی
با توجه به دو منطقه مورد مطالعه در این تحقیق که مناطق 7 و 10 شهرداری تهران می باشند، بند دوم (ساماندهی حریم شهر) موضوعیت ندارد.

5-2- نظام موجود ارزیابی عملکرد معاونت ها و مناطق
در شرایط کنونی معاونت ها و شهرداری های مناطق گزارشات عملکرد خود را به صورت ماهیانه، سه ماهه، شش ماهه و سالیانه تهیه می کنند. ولی این گزارشات دارای چارچوب مشخصی نیستند و هر منطقه بنابر سلیقه خود نوع گزارش دهی خاص خود را دارد. بطوریکه آمار و ارقام بعضی مناطق با مقیاس و شاخص های مختلف ارائه می شود که مقایسه آمار مناطق مختلف را با یکدیگر دچار مشکل می کند.
نکته حائز اهمیت این است که در ارائه گزارشات عملکرد، معاونت ها و شهرداری های مناطق صرفا به ارائه داده های خام بسنده نموده و عملا از هیچ یک از مدل های ارزیابی عملکرد استفاده نمی شود. آمار و ارقام ارائه شده با اهداف کمی مقایسه نمی شود و مشخص نمی شود هر شهرداری تا چه اندازه در رسیدن به اهداف خود موفق بوده است. مطالعه وضعیت موجود شهرداری های مناطق خلاء نبودن یک سیستم ارزیابی عملکرد جامع برای مناطق را کاملا آشکار می سازد. (مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، 205:1388)
مسئله مهم دیگر این است که اغلب شهرداری ها برنامه مشخص و اهداف تعیین شده ای برای سال آتی خود ندارند و مشخص نیست دقیقا در یک زمینه چه میزان کمبود وجود دارد و سال آینده چه میزان آن باید رفع شود. در چنین شرایطی ارزیابی عملکرد سازمانی نیز خود جای بحث دارد. لذا شهرداری ها باید برای برنامه های خود اهداف کمی تعیین کنند و سپس عملکرد خود را در راستای رسیدن به اهداف مورد ارزیابی قرار دهند.(همان: 206)
برنامه ها و طرح های کلان و استراتژیک که زیر مجموعه ی تدوین برنامه ها و طرح های عملیاتی در شهرداری تهران قرار می گیرد، طرح جامع تهران ، برنامه ی پنج ساله شهرداری تهران و برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری تهران می باشد که به ترتیب در زیر تشریح می شوند:

6-2- طرح جامع شهر تهران
این طرح که پس از سالها مطالعه و بررسی در مراجع سیاست گذار و تصمیم گیر در سطح شهر تهران در نهایت تصویب شد و به اجرا درآمده، به موضوعات و مقوله هایی می پردازد که از نظر راهبردی، ساختاری، توسعه و عمران شهر تهران بر اساس افق های برنامه ای و چشم اندازها و وضعیت مطلوب شهری نگاه می شود. طرح جامع تهران سند اصلی طرح راهبردی- ساختاری جامع شهر تهران محسوب می شود و سایر طرح ها و برنامه ها و فعالیتها در کلیه حوزه ها و سازمانهای دخیل در امور مختلف شهر، باید منطبق بر آن تنظیم و پیاده سازی شوند. محورهای این طرح عبارتند از:
-چشم انداز توسعه شهر
-راهبردهای توسعه شهر
-محدوده شهر تهران
-حریم شهر تهران
-سازمان فضایی و پهنه بندی شهر
-ضوابط و مقررات ساخت و ساز و نحوه استفادهد از اراضی
-طرح های موضعی و موضوعی توس
عه و عمران شهری تهران
-شرایط تحقق پذیری طرح
-ساز و کارهای اجرایی
در حوزه ی ماموریتی شهرسازی و معماری چهار بند چشم انداز طرح جامع یعنی بندهای 5،4،1 و7 که به ترتیب عبارتند از:” تهران شهری با اصالت و هویت ایرانی-اسلامی”؛ “تهران شهری امن و مقاوم در برابر انواع آسیب ها و مقاوم در برابر مخاطرات و سوانح”؛ “تهران شهری پایدار و منسجم با ساختارهای مناسب برای سکونت،فعالیت و فراغت”؛ “تهران کلانشهری با عملکردهای ملی و جهانی و با اقتصادی مدرن و مرکزیت امورفرهنگی-پژوهشی در سطح کشور و حداقل یکی از سه شهر مهم و برتر آسیا” ، مرتبط با حوزه ماموریتی معاونت شهرسازی و معماری می باشند.(معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری،174:1392)

7-2- برنامه پنج ساله ی شهرداری تهران
برنامه پنج ساله شهرداری تهران، برنامه ای کلان و استراتژیک است که زیربنای تدوین برنامه ها و طرح های عملیاتی در شهرداری تهران قرار می گیرد. این برنامه در شش بخش، برنامه ها و الزامات شهر و شهرداری تهران را در حوزه های ستادی و مناطق 22 گانه و به دو صورت راهبردی و عملیاتی توصیف و تبیین می کند:
بخش اول: برنامه راهبردی شهر تهران
بخش دوم: برنامه راهبردی و الزامات حوزه ستادی شهرداری(شامل 15 فصل)
بخش سوم: برنامه های راهبردی مناطق 22 گانه
بخش چهارم: عملیات اجرایی مناطق 22 گانه
بخش پنجم: نظارت و ارزیابی
بخش ششم: جداول اهداف کمی و منابع مصارف
در این برنامه به نظارت و ارزیابی توجه ویژه شده و بخش پنجم آن به نظارت و ارزیابی اختصاص دارد. در این بخش ماده های متعددی این موضوع را تبیین می کند از جمله ماده های 155، 156، 157، 158 و 159 که شهرداری تهران را به ارائه گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت برنامه، تهیه نظام جامع برنامه ریزی و نظارت، بررسی الگوهای بین المللی مقایسه کلان شهرها و انتخاب الگوی مناسب و استخراج شاخصهای مربوطه به منظور ارزیابی و پایش میزان پیشرفت شهر تهران در چارچوب موازین برنامه، چشم انداز، اهداف کلی، و راهبردهای توسعه موظف می نماید.(اسلام، 45:1389)
برنامه پنج ساله شهرداری تهران، چشم انداز ، اهداف و راهبردها را در حوزه شهر تهران، حوزه های ستادی شهرداری و حوزه های مناطق و عملیاتی شهرداری تهران تعریف و طبقه بندی کرده است .
در برنامه ی 5 ساله، در حوزه های ستادی شهرداری تهران 15 فصل مجزا از هم به طریق زیر طبقه بندی شده اند:
هویت ایرانی- اسلامی
معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
توسعه ی اجتماعی و فرهنگی
زیر ساخت های شهری
بهبود شبکه های ارتباطی و نظام حمل و نقل و ترافیک
خدمات شهری، محیط زیست و فضاهای سبز
گردشگری و اوقات فراغت
مدیریت واحد شهری
اقتصاد شهری
رقابت پذیری و فضای کسب و کار
نظام مالیه شهرداری و درآمدهای پایدار
تعدیل نابرابریها و تامین عادلانه ی حقوق شهروندی
ایمنی و مدیریت مخاطرات
توسعه ی فناوری و تحقق شهر مجازی
نوسازی شهرداری، توسعه ی مدیریت و ارتقای ظرفیت ها
با توجه به موضوع تحقیق در جدول زیر چشم انداز، اهداف کلی و راهبردهای مربوط به حوزه ی ستادی شهرسازی و معماری در شهرداری تهران که از فصل دوم برنامه ی پنج ساله و بخش حوزه ماموریتی شهرسازی و معماری برنامه عملیاتی استخراج شده بیان می گردد:
جدول 8-2 : چشم انداز، اهداف کلی و راهبردهای مربوط به حوزه ی ستادی شهرسازی و معماری در شهرداری تهران
چشم انداز اهداف کلی راهبردها
1-تهران شهری با اصالت و هویت ایرانی- اسلامی
4-تهران شهری امن و مقاوم در برابر انواع آسیب ها و مقاوم در برابر مخاطرات و سوانح
5-تهران شهری پایدار و منسجم با ساختاری مناسب برای سکونت،فعالیت و فراغت
7-تهران، کلانشهری با عملکردهای ملی و جهانی و با اقتصادی مدرن و مرکزیت امور فرهنگی- پژوهشی و سیاسی در سطح کشور و حداقل یکی از سه شهر مهم و برتر منطقه آسیای جنوب غربی 1-ارتقای نقش های فراملی، ملی و منطقه ای شهر تهران با استفاده مناسب از ظرفیت ها و سرمایه های فیزیکی، اجتماعی، انسانی و مالی-اقتصادی شهر
2-تعیین حریم متناسب و