پایان نامه مدیریت درباره : 0.462

پایان نامه مدیریت درباره : 0.462

پایان نامه مدیریت درباره : 0.462

ایران
23.500
111.592
1.064
2,153.000
0.533
0.583
0.326
0.435

بهنوش
21.903
69.051
3.659
1,816.000
0.408
0.264
0.354
0.515
بیسکویت گرجی
6.570
47.789
4.089

 
 
955.000
0.442
0.428
0.183
0.561
پارس پامچال
2.876
16.669
4.565
299.000
0.621
0.382
0.405
0.457
پارس خزر
6.277
18.853
2.108
750.000
0.250
0.421
0.434
0.462
پارس خودرو
17.910
39.834
2.187
524.000
0.280
0.294
0.098
0.298
پارس دارو
33.647
63.546
4.226
2,238.000
0.199
0.272
0.329
0.479
پارس مینو
3.260
13.466
6.503
171.000
0.402
0.364
0.327
0.523
پتروشیمی اصفهان
27.060
84.427
3.596
1,478.000
0.605
0.460
0.425
0.366
پتروشیمی آبادان
13.553
37.365
3.539
875.000
0.227
0.360
0.163
0.318
پتروشیمی خارک
46.800
68.832
2.232
3,516.000
0.596
0.222
0.127
0.545
پتروشیمی شازند
17.820
49.284
3.622
680.000
0.631
0.555
0.212
0.407
پتروشیمی فارابی
-6.954
-58.553
4.308
843.000
0.589
0.488
0.236
0.566
پشم شیشه ایران
0.000
0.000
4.654
234.000
0.507
0.603
0.443
0.411
تراکتورسازی
2.318
9.341
4.060
400.000
0.462
0.217
0.112
0.515
تولی پرس
6.623
32.572
3.106
742.000
0.548
0.641
0.166
0.384
تهران دارو
4.000
26.252
5.872
2,105.000
0.652
0.663
0.273
0.532
جام دارو
12.830
29.921
18.905
84.000
0.550
0.613
0.252
0.548
جوش و اکسیژن
0.400
3.885
37.143
35.000
0.401
0.309
0.403
0.293
چرخشگر
7.744
28.751
4.210
423.000
0.529
0.295
0.450
0.472
چینی ایران
19.123
41.584
1.969
684.000
0.264
0.440
0.432
0.322
شرکت
%ROA
%ROE
P/E
EPS
EVA
MVA
CVA
CFRI
خاک چینی ایران
31.044
54.329
3.546
1,283.000
0.324
0.654
0.305
0.331
دارو ابوریحان
10.767
32.282
6.640
659.000
0.654
0.367
0.353
0.523
دارو اسوه
26.160
50.322
5.530


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1,919.000
0.592
0.286
0.114
0.545
دارو اکسیر
11.731
45.044
5.675
1,020.000
0.608
0.648
0.149
0.423
دارو امین
11.509
36.435
3.845
721.000
0.456
0.480
0.126
0.493
دارو جابرابن حیان
21.927
44.018
4.274
1,276.000
0.338
0.403
0.454
0.452
دارو داملران رازک
15.511
43.477
6.143
1,100.000
0.643
0.353
0.410
0.538
دارو رازک
21.630
68.181
3.616
3,280.000
0.402
0.629
0.360
0.497
دارو زهراوی
29.009
58.121
3.014
3,485.000
0.583
0.228
0.210
0.479
دارو فارابی

 

90

پایان نامه مدیریت

No description. Please update your profile.

LEAVE COMMENT