دانلود پایان نامه کارایی چیست

کارایی:

کارایی از دیرباز مورد توجه بشر بوده است. (فارل[1] 1957: 56) کارایی یک بنگاه را تولید یک ستاده به حد کافی بیشتر از یک مقدار مفروض نهاده تعریف کرده است. کارایی به معنای کمتری زمان یا انرژی مصرفی برای بیشترین کاری که انجام شده است. سطح افزایش کارایی مستقیماً به دست مدیران سپرده شده است. افزایش کارایی موجب ارتقا بهره وری و کمک مؤثر در نیل به اهداف سازمانی خواهد شد. (به نقل از اکبرپور و دیگران،1385: 45).

منظور از کارایی نسبت کار انجام شده (تولید کالاها یا خدمات نهایی) به منابع مصرف شده است. در واقع کارایی اشاره به رابطه بین داده ها و ستاده ها دارد و هدف آن کاهش هزینه و حداقل استفاده از منابع است. در اینجا کارایی فقط به افزایش کمی تولید کالا یا خدمات توجه دارد و به عنوان مثال میزان رضایتمندی یا میزان دستیابی به هدف های مطلوب مورد نظر را اندازه نمی گیرد.

واژه کارایی، مفهوم محدودتری دارد و در رابطه با کارهای درون سازمانی مورد استفاده قرار می گیرد. کارایی سازمان عبارت است از مقدار منابعی که برای تولید یک واحد محصول به مصرف رسیده است و می توان آن را بر حسب نسبت مصرف به محصول محاسبه کرد. اگر سازمانی بتواند در مقایسه با سازمان دیگر با صرف مقدار کمتری از منابع به هدف مشخص برسد، می گویند که کارایی بیشتری دارد. به عبارت دیگر کارایی به معنای کمتری زمان یا انرژی مصرفی برای بیشترین کار انجام شده است. یا در واقع نسبت مقدار کاری که انجام می شود به مقدار کاری که باید انجام می گیرد. (به نقل از اکبرپور و دیگران،1385: 48).

 

( آچابال[2] و دیگران 1984: 89) اشاره می کنند که «کارایی با تخصیص منابع بین استفاده های آلترنا تیو سر و کار دارد… وقتی که بهره وری نهایی به دست می آید هر واحد قیمت در میان همه منابعی که در محصول شرکت، شرکت کرده اند، مساوی می شود». روش دیگر نگاه کردن به کارایی این است که چگونه شرکت در یک سطح داده شده خروجی، ورودی ها را کمینه می کند؟

(آچابال و دیگران،1984: 91) و در حالت مشابه، (شث و دیگران 2002: 78) بهره وری بازاریابی را با شامل کردن ابعاد کارایی (انجام دادن کارها به طور صحیح) و اثر بخشی (انجام کارهای صحیح) تعریف کردند. وقتی شرکت قادر به به دست آوردن کارایی بالا و اثربخشی بالا باشد، «بازاریابی بهره ور» به دست می آید و هزینه بازاریابی پایین و مشتری های رضایتمند نتیجه آن است.

بنابر( شث و سیسودیا[3] 2002: 65)، «چیزی که مورد نیاز است یک طراحی برای یک سیستم بازاریابی که هم کارایی. .. و هم اثربخشی تحویل دهد».. .. همسو با این تعاریف، گرانروس و اوجاسالو[4] (2004، 56) ادعا می کنند که دو جنبه برای بهره وری خدمت وجود دارد؛ کارایی داخلی (یا استفاده هزینه – کارا از منابع) و اثربخشی خارجی.

پژمان عابدی (1379: 46) روی اطلاعات ده بانک ایران متغیرهای تعداد کارکنان، دارایی های ثابت،حجم سپرده های قرض الحسنه، حجم سپرده های سرمایه گذاری، حجم سایر سپرده ها بخش خصوصی را تحت عنوان داده ها و حجم تسهیلات اعصایی به بخش خصوصی را تحت عنوان ستاده ها با روش مرزی تصادفی مورد بررسی قرار داد. علی یاسری (1371: 89) در بانک های ایرانی و خارجی نسبت های کارایی شامل: سودآوری، کفایت سرمایه، نقدینگی و بهره وری کارکنان آن ها بررسی کرد (قاضی زاده،کاشانی پور،1387: 95).

نولاس و گلاولی (2002: 89) در کشور یونان روی بانک تجاری بزرگ متغیرهای داده ها (هزینه دستمزد، هزینه بهره و سایر هزینه های عملیاتی) و متغیرهای ستاده ها (وام،محصولات مالی،سپرده ها،درآمد بهره و درآمدهای غیر بهره وری) را با ورش تحلیل پوششی داده ها مورد بررسی قرار داد (قاضی زاده،کاشانی پور،1387: 98).

 

الف) ورودی ها:

ورودی در مدل های ناپارامتری عاملی است که با افزودن یک واحد به آن در سیستم و با فرض ثابت بودن سایر شرایط کارایی و بهره وری را کاهش می دهد و عبارتند از (به نقل از اکبرپور و دیگران،1385: 76).

  • تعداد نیروی کار:

از آنجا که فعالیت صنایع تولیدی توسط افرادی به عنوان نیروی کار شاغل در آن صنعت هدایت، کنترل و مدیریت می شود و این افراد مطابق با تخصص و تجربه خود در زمینه های مختلف سیستم تولیدی به فعالیت می پردازند، لذا مطلوب بودن و متناسب بودن تعداد این نیروها نقش مهمی در بهینگی این سیستم خواهد داشت.

  • حجم امکانات فن آوری اطلاعات:

مقوله فن آوری اطلاعات و ایجاد سیستم مکانیز عاملی است که در بهبود فعالیت تولیدی مؤثر است مدیریت رسیدگی به مشکلات و درخواستها، مدیریت تجهیزات و منابع در رابطه با خدمات پشتیبانی فنی و تخصیص آنها به کاربران، و همچنین نظارت، کنترل و برنامه ریز در این زمینه از جمله مواردی است که مدیران حوزه فناوری اطلاعات را بر آن می دارد تا برای خود ابزارهای سودمند و کارا تدارک ببینند.

  • میزان دارایی های ثابت:

مجموع اقلام منقول و غیر منقول شرکت ها شامل ماشین آلات، تجهیزات، ساختمان ها و غیره. .. محسوب می گردد.

ب) خروجی ها:

خروجی در مدل های ناپارامتری عاملی است که با افزودن یک واحد به آن در سیستم و با فرض ثابت بودن سایر شرایط کارایی، بهره وری را افزایش می دهد که عبارتند از (به نقل از اکبرپور و دیگران،1385، 77).

 

[1] Faroll

[2] Achabal

[3] Shess &Sisudya

[4] Grunros & Ojasalou