کشورهای توسعه یافته

کشورهای توسعه یافته

کشورهای توسعه یافته

منبع دیگری که تأمین
کننده نیازهای مالی روستاییان خرد است، صندوقهای قرض
الحسنه می
باشد. این صندوق

ها از نهادهای مردمی در مناطق روستایی است. از نکات مثبت این صندوقها استفاده از پتانسیل
های مذهبی در جامعه است. مشکل عمده این برنامه نظیر بانک کشاورزی این است که توانایی پوشش محدودی دارد. (معظمی، 1377، 188). حال از میان طرحهای مختلف انجام شده در بانک کشاورزی به بررسی طرح حضرت زینب کبری (س) می
پردازیم که با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) در حال اجرا است.
4-1 معرفی طرح حضرت زینب‏کبری(س)
مقدمه:
زنان روستایی در دسترسی به اعتبارات با دشواریها و چالشهای فراوانی از جمله نداشتن توانایی در تأمین وثیقه، بی‏سوادی یا کم سوادی، تبعیض‏های وام‏دهندگان نسبت به زنان و تنگناهای دیوانسالاری در نظام اداری روبرویند. از نظر روستائیان، چیره شدن بر تشریفات اداری و روند بی‏میلی عمومی بانکها نسبت به پرداختن وام ناممکن است. بسیاری از بانکها تمایلی به تأمین وامهای بدون وثیقه ندارند، این موضوع حتی در مورد کشورهای توسعه یافته همچون امریکا، انگلستان و دیگر کشورهای پیشرفته که تشکیلات منظمی برای کنترل پروژه‏ها دارند نیز صادق است.(ویتاس، جی‏چو، 1382) به نقل از (عرب مازار و سعدی، 1383، 15-14)
امروزه حمایت از زنان سرپرست خانوار به عنوان یک مسئله اجتماعی، اقتصادی و سیاسی توسط جامعه جهانی پذیرفته شده است و تقریباً تمام کشورها راهکارهایی در این خصوص بکار گرفته‏اند. هر چند که در موارد بسیاری، این تلاش‏ها منجر به شکست شده است. پرداخت بخشی از هزینه‏های زندگی توسط دولت یا مؤسسات خیریه، تأسیس انجمن‏های تخصصی برای بررسی مشکلات زنان سرپرست خانوار، تأمین امکانات لازم برای رشد و بهبود کیفیت زندگی فرزندان و پرداخت تسهیلات برای ایجاد اشتغال پایدار از جمله مهمترین راهکارها برای حمایت از زنان سرپرست خانوار است. بدون شک واگذاری تسهیلات برای دسترسی به اشتغال پایدار با شرایط آسان در زمان محدود یکی از مهمترین راهکارهای حمایت از زنان سرپرست خانوار است. زیرا در کنار تأمین مستمر نیازهای زنان، عزت نفس آن‏ها خدشه‏دار نمی‏شود. این رهیافت در حال حاضر در بسیاری از کشورها بکار گرفته شده و نتایج مثبتی به همراه داشته است.
در ایران نیز، یکی از مهمترین راهکارها در جهت از بین بردن فقر زنان، توانمندسازی آنان است. توانمندسازی زنان که اغلب با استفاده از ابزار تأمین مالی خرد صورت می‏گیرد، راهی برای هدایت زنان به سمت انجام فعالیت‏های تولیدی و درآمدزا است. اهمیت این شیوه تأمین مالی در توانمندسازی گروههای کم درآمد به اندازه‏ای است که سال 2005 میلادی از سوی سازمان ملل متحد سال اعتبارات خرد نامیده شد.
در ایران، گرچه فقر در میان زنان سرپرست خانوار در سه دهه اخیر روند کاهنده‏ای داشته است، ولی به تعداد زنان سرپرست خانوار در کل کشور و سهم بالای آنها در دهک
های اول و دوم درآمدی(فقیرترین گروهها)، می‏توان نتیجه گرفت که زنان سرپرست خانوار به دلیل بی‏سوادی، داشتن خانوارهای کوچک‏تر و تعداد کم‏تر در خانواده، جزء «فقیرترین فقرا» هستند. در این راستا مؤسساتی چون کمیته امداد امام‏خمینی(ره)، سازمان بهزیستی، سازمان تعاونی روستایی زنان، بانک کشاورزی و … راهکارهایی را به منظور تأمین مالی زنان فقیر ارائه داده‏اند. بانک کشاورزی که از دیر باز با هدف توانمندسازی روستائیان و تأمین مالی‏ایشان فعالیت نموده است، پس از گزینش رویکرد جدید تأمین مالی، توانمندسازی زنان سرپرست خانوار روستایی را نیز سرلوحه برنامه‏های خویش قرار داده است.
از این رو از سال 1373، طرح حمایت از زنان بی‏سرپرست خانوار روستایی(طرح حضرت زینب‏کبری(س) ) در بانک کشاورزی به مرحله اجرا گذاشته شده است.(گزارش عملکرد ده ساله طرح حضرت زینب‏کبری، 1384، 6، 2)
4-1-1 اهداف اجرای طرح حضرت زینب کبری(س)
اهداف کلی اجرای طرح حضرت زینب کبری(س) عبارتند از:
حرکت کلی در جهت فقرزدایی.
فراهم آوردن امکان مشارکت بیشتر برای زنان روستایی
ارتقای مهارتهای حرفه‏ای در بین زنان روستایی
کاهش مهاجرتهای بی‏رویه به شهرها از طریق ایجاد اشتغال مولد در روستاها
معرفی فناوریهای کوچک و مناسب اقتصادی در روستاها
حرکت در جهت استفاده مطلوب از اعتبارات خرد. (WWW. agri – bank. Com)
دسترسی آسان زنان سرپرست خانوار روستایی به اعتبارات برای انجام فعالیت‏های تولیدی.
افزایش تولیدات در زمینه‏های گوناگون و کمک در زمینه‏های ایجاد امنیت غذایی.
ارتقای موقعیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار روستایی و حفظ کرامت انسانی زن در عرصه فعالیتهای اجتماعی
4-1-2 ویژگی‏های طرح حضرت زینب کبری(س)
اعتبار اعطایی با کمترین هزینه(قرض‏الحسنه) و بسیار آسان در اختیار واجدین شرایط قرار می‏گیرد.
تضمین اعتبار با تعهد خود زنان واجد شرایط روستایی و یا با تضمین سایر دریافت کنندگان اعتبار در روستا قابل پرداخت است.

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~