کنوانسیون حقوق کودک

دانلود پایان نامه

5ـ در اختیار داشتن هرزه نگاری کودکان روی سیستم رایانه ای یا رسانه ذخیره ساز داده رایانهای. (پاکزاد، 1384، 106)
البته معیار تشخیص کودک از بزرگسال باتوجه به قوانین و آداب و رسوم و فرهنگ جوامع مختلف متفاوت است ولی در کنوانسیونهای بینالمللی مثلاً در بند3 ماده9 کنوانسیون جرایم سایبر معیار و ضابطهای خاص ارائهشدهاست؛ بدین شرح که: “… 3- برای تحقق بند2، واژه صغیر شامل تمام افراد زیر 18سال است. عضو مورد نظر میتواند محدودیت سنی کمتری را مقرر دارد که البته نباید کمتر از 16سال باشد. …”
طبق بند «ج» ماده 2 «پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، روسپیگری و هرزه نگاری کودکان مصوب سال 2000» تهیه نوشته ها و عکس های مبتذل از کودکان (پورنوگرافی) عبارت است از: هر نمایش، به هر وسیله از کودکان که در فعالیت های جنسی صریح واقعی یا تصنعی مشغول هستند یا هر نمایش از قسمت های (ارگانیزم های) جنسی کودک به خاطر اهداف اساسی جنسی.».(بیگی، 1384، 237)
البته باید توجه داشت که این سوء استفاده از کودکان باید در راستای اعمال جنسی باشد و هر گونه تصویری از کودکان را نمی توان هرزه نگاری دانست. حتی تصاویر بچه گانه از کودکان در حال استحمام موضوع قوانین هرزه نگاری بچه ها نیستند، بلکه قوانین تنها نمایش «مستهجن» اندام های تناسلی یک کودک یا در حال انجام فعالیت های جنسی را در بر می گیرد.(رحیمی مقدم، 1388، 23)
از این گذشته، افراد تهیه کننده هرزه نگاری می توانند تصویر معصومانه یک طفل را بگیرند و به گونه ای آن را تغییر دهند که گویی طفل عریان است یا در حال ارتکاب اعمال صریح جنسی. عملاً تشخیص تصاویر واقعی از تصاویر تغییر یافته، غیر ممکن است. پس از آن افراد پدوفیل می توانند از تصاویر تغییر یافته برای کاهش ممانعت طفل، برای تحریک جنسی اطفال یا خودشان، برای شرح دادن اعمال جنسی مورد علاقه خود قبل، در خلال و یا بعد از فعالیت جنسی با طفل، یا برای تهدید طفل و به منظور اشتغال وی به فعالیت جنسی استفاده کنند.(حسینی، 1383، 114)
زندهیاد دکتر دزیانی(1385، 56) در رابطه با هرزهنگاری ساختگی و کاذب کودکان که با برنامههای کامپیوتری مانند فتوشاپ و با دستکاری در تصاویر واقعی ساخته میشود، میگوید: «برخی قوانین ملی شامل پورنوگرافی کاذب و ساختگی مربوط به پورنوگرافی کودکان نمی شود یا نسبت به آن دارای وضوح نیست. این پورنوگرافی معمولاً شامل تجسم کودک است حتی اگر عملاً درگیر در صحنه فیزیکی نباشد. این تصاویر شبیه سازی شده کودکان توسط کامپیوتر خلق می شود یا بخش هایی از کودک عملاً با بدن یک بزرگسال در تماس قرار می گیرد. در حالی که برخی کشورها همچون بریتانیا، قانون خود را تغییر داده به گونه ای که شامل پورنوگرافی کاذب و ساختگی کودک (pseudo – child) می شود، دیگر کشورها همچون فرانسه و بلژیک هنوز از این دیدگاه در انتظار اصلاحات لازم از این دست هستند.»
در واقع هرزه نگاری ساختگی اطفال همانند هرزه نگاری واقعی اطفال، خطرات بسیاری را موجب می شود. برای مثال هر دسته از هرزه نگاری اطفال به منظور غلبه بر مقاومت اطفال در مقابل پیشروی های جنسی می تواند مورد استفاده افراد پدوفیل قرار گیرد و این امر اتفاق افتاده است. اعضای انجمن بین المللی دادستان ها به موارد زیادی برخورد کرده اند که افراد پدوفیل در یک اقدام، هرزه نگاری اطفال را به بچه ها نشان دادند تا این که آنها را متقاعد سازد که اعمال جنسی به وسیله اطفال، طبیعی، معمول و لذت بخش است. برای کودک قربانی چه فرقی دارد که آیا تصاویری که برای شکستن مقاومت او استفاده شده، واقعی است یا ساختگی؟! (حسینی، 1383، 60)
دکتر دزیانی(1385، 56) در تعریف هرزهنگاری کودک میگوید: «هر نمایش بصری که نشان دهنده شخصی است که کودک است یا به نظر می رسد کودک باشد و کسی که به کار گرفته شده یا به نظر می رسد به کار گرفته شده صراحتاً در فعالیت جنسی، یا اوضاع و احوال بیانگر نمایش به قصد جنسی آلت جنسی زنانگی یا مقعدی کودک باشد و هر نمایش سمعی کودک یا شخصی که به نظر کودک می رسد و شخصی که به کار گرفته شده یا به نظر می رسد به کار گرفته شده برای فعالیت جنسی صریح و در نهایت هر نمایش سمعی یا بصری که فعالیت جنسی غیر قانونی با کودکان را پیشنهاد می دهد، تشویق می کند یا مشورت می دهد، فارغ از چگونگی یا کیفیت واسطی که نشان دهنده اغوای انجام شده باشد، بدون پیش داوری نسبت به عواقب کار، از جمله نمایش موارد ناشی از گرافیک های کامپیوتری یا از طریق ابزار مکانیکی یا الکترونیکی.»
هرزه نگاری کودک می تواند به اشکال مختلف ظاهر شود:
1ـ هرزه نگاری دیداری کودک: که عبارتست از تشویق کودک به فعالیت جنسی صریح ـ واقعی یا شبیه سازی ـ یا نمایش وقیحانه اندام جنسی.
2ـ هرزه نگاری شنیداری در کودک: که در بردارنده استفاده از هر واسط صدایی استفاده کننده از صدای کودک ـ واقعی یا شبیه سازی ـ به قصد انگیزش جنسی کاربر است.(عالی پور، 1384، 242)
ویدئوها و عکس های مستهجن معمولاً دلیل غیر قابل ردی است، که سوء استفاده از کودک رخ داده است، موارد بی شماری از تصاویر هرزه نگاری کودک در اینترنت قابل دسترسی است. این بدین علت است که اینترنت امکان تکثیر تصاویر را بدون مرز و محدوده و انتقال آنها به آسانی را میسر می سازد. اینترنت جمع آوری هرزه نگاری کودک را به صنعت عظیم تخلفات تبدیل کرده است. عکس های سوء استفاده در کودک گاه در سری های شماره دار برای تسهیل تعیین هویت و جمع آوری (کلکسیون) ارائه می شود. مجموعه سازان (کلکسیونرها) سعی در پر کردن سری عکس های خود می کنند. عکس ها می توانند همچنین بخشی از یک داستان کوتاه، با عکس های متحرک در طی داستان باشد. در برخی عکس های اخیر اسم واقعی کودک ذکر شده است.(حسینی، 1383، 102)
فناوری اینترنت کمک کرده تا مخفیگاه هرزه نگاری کودکان، از مبادله فیزیکی مخفیانه تصاویر به انتقال مجازی و ناشناخته میلیون ها تصویر با کیفیت بالا از کودکان به بالا تکامل یابد.(رحیمی مقدم، 1388، 20)
اینترنت راهی را در اختیار افراد پدوفیل (کودک دوست جنسی) برای توزیع هرزه نگاری می گذارد، که برای ماهیت مخفیانه فعالیت های آنان کامل و بی عیب و نقص است. افراد پدوفیل می توانند با استفاده از اینترنت تصاویر پورنوگرافیک اطفال را به قیمت ارزان، به میزان نامحدود و با روشی مطمئن و امن مبادله کنند. گزارش هایی موجود است، مبنی بر این که افرادی پایگاه های اطلاعاتی بزرگی از هرزه نگاران اطفال را جمع آوری می کنند. این امر یک بازار جهانی را برای هرزه نگاری فراهم آورده است که به نوبه خود سبب شده است، اطفال بیشتری قربانی شوند.(حسینی، 1383، 113)
با توجه به مطالب بالا باید گفت که؛ در واقع با پیشرفت تکنولوژی در زمینه سوء استفاده از اطفال در فعالیت های مجرمانه جنسی، نیز دگرگونی هایی به وجود آمده است. این نوع سوء استفاده اخیراً بسیا شایع و سودآور شده است، بدین صورت که با انتشار تصاویر قبیح اطفال نه تنها از طریق مجله ها و کتاب ها، بلکه توسط دیسک های کامپیوتری و اینترنتی و البته با سرعت زیاد و هزینه کم سود بسیا هنگفتی به عاملین صنعت هرزه نگاری می رسد.
گفتار دوم: تقسیم بندی هرزهنگاری به اعتبار روش تولید وتوزیع
از منظر روش تولید و توزیع آثار هرزهنگاری میتوان هرزهنگاری را به دو نوع تقسیم کرد:
1- هرزهنگاری ساده 2- هرزهنگاری رایانهای- سایبری.
روش ساده
روشهای ساده و اولیه تولید و توزیع هرزهنگاری، نقاشی، عکس و فیلم بود که به صورت عکس، مجله و فیلمهای خاص هرزهنگاری تولید و توزیع میگردید، به عبارت دیگر این موارد روشهایی را دربرمیگرفت که پیش از ورود رایانه به جهان فناوری مرسوم بود. هرچند همین روشها نیز پس از ورود رایانه با تحولات بزرگی همراه بود.(اسکندرزادهشانجانی، 1386، 22)
روش رایانهای-سایبری

مطلب مشابه :  بنگاههای کوچک و متوسط