کنوانسیون حقوق کودک

در زمینه حقوق معنوی با مالکیت فکری کتب و مقالات متعددی به رشته تحریر در آمده است و در آن به نظریات فقها اشاره شده است. به طور کلی می توان گفت فقها نیز حقوق معنوی را در رابطه با تألیف و ترجمه محترم و مورد حمایت شرع و قانون می دانند و عمده دلایل ایشان عبارت است از: حرمت اضرار به غیر، حرمت اکل مال به باطل، حرمت تصرف در اموال دیگران، حرمت ظلم، قاعده حفظ نظام و قبیح بودن اختلال در آن و … .با توجه به مطالب فوق و احراز حمایت قانونی و شرعی از حقوق معنوی من جمله حق تألیف به نظر می رسد که هرزه نگاری در فضای سایبر از آن جهت که تصویر یا محتوای متعلق به دیگری را تغییر داده یا تحریف می کند به طوری که مبتذل یا مستهجن شود ناقض حقوق معنویی که ناشی از حق تسلط فرد بر تصویر یا محتوای متعلق به خود است می- باشد چرا که تمامی شرایط نقض حقوق معنوی (تعلق اثر به دیگری، تحقق ضرر مادی یا معنوی، وقوع رفتار مجرمانه توسط فردی غیر از مالک محتوا، بهره برداری غیرقانونی و غیر شرعی توسط غیر از محتوای تحریف شده و…) در آن محقق است و از آن جا که این رفتار مجرمانه علاوه بر ضرر به فرد خاص در بعضی از مواقع خلاف عفت عمومی و گاهی به جهت وهن آور بودن ضد شخصیت معنوی افراد است به طریق اولی هم از نظر قواعد و اصول کلی فقهی- اسلامی و هم از نظرکلیات قوانین مدنی و جزایی موجب مسئوولیت مدنی و کیفری می گردد.
جمع بندی:
در جمع بندی مطالب این فصل باید یادآوری کرد که علاوه بر عدم مشروعیت هرزه نگاری در متون فقهی و دینی و همچنین مذموم دانستن این پدیده در همه جوامع و مبارزه با آن در اسناد بین المللی، اقدامات تقنینی داخلی برای مبارزه همه جانبه علیه اقسام مختلف هرزه نگاری چون هرزه نگاری کودکان، زنان، مطبوعاتی، سایبری و … با توجه به سرعت روزافزون پیشرفت وسایل ارتباطی اهمیت به سزایی دارد و از طرفی جرم انگاری دقیق کمک شایانی برای شناخت این جرم و محدوده ی آن، شرایط و اوضاع و احوال لازم برای وقوع جرم و همچنین تمییز و تفکیک از جرایم وابسته و مشابه را به دنبال خواهد داشت.
نتیجه گیری
با پیدایش اینترنت امکانات جدید برای اعمال جنایی آسان- تر گشوده شده است. اینترنت به مانند شاهراهی با شبکه های متعدد، محیط جدید و ناشناخته ای را تحت عنوان فضای سایبر پدید آورده که ویژگی های خاص این محیط نظیر کاربر پسند بودن، امکان پنهان ماندن هویت، عدم داشتن مالک مشخص و … محیطی مناسب برای بزهکاران بالقوه است.
با استفاده از اینترنت افرادی که به دنبال هرزه نگاری هستند، می توانند به سرعت به هدف خود برسند. این افراد در اتاق های گفت و گو و یا از طریق پست الکترونیک و وب سایت ها در پی سوژههای مورد نظر خود و سوءاستفاده از آنها هستند. جرائمی که علیه عفت و اخلاق عمومی در محیط سایبر صورت می گیرد علاوه بر هرزه نگاری، شامل توریسم جنسی از طریق اینترنت، تقاضاهای جنسی، قاچاق اینترنتی، اذیت و آزار، خشونت رسانهای است. سرانجام آن چه پس از شناسایی جرائم ارتکابی در فضای سایبر ضروری است شناسایی و تبیین عناصر جرم است.
هرزه نگاری یکی از جرایم شایع در فضای سایبر است که هم از نظر فقهی به دلیل حرمت اشاعه فحشا، اعانت بر اثم، افشای سر و… حرام است و هم در قوانین بینالمللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون بوداپست و… موادی به هرزه نگاری اختصاص یافته است. در حقوق داخلی ایران، قوانین متفرقهای از جمله قانون مجازات اسلامی، قانون مطبوعات، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند و در نهایت قانون جرایم رایانهای پرداخته است.
نکتهای که در جمع بندی باید به آن اشاره کرد این است که مصادیق هرزه نگاری با توجه به عرف ها و فرهنگ ها متفاوت است. در برخی از فرهنگ ها ممکن است موردی هرزه نگاری تلقی شود که همان مورد در فرهنگی دیگر کاملا طبیعی جلوه می کند.
لازم به یادآوری است که گاهی در محتویات پورنو ممکن است که عفت و اخلاق عمومی جریحه دار نشود و مرزهای اخلاقی جامعه زیرپای گذاشته نشود اما از آن جهت که با تغییر و تحریف محتوا موجب توهین، افترا و… به دیگری شود عمل ارتکابی بزهی باشد علیه شخصیت معنوی افراد.
هرزه نگاری هویت جرمی نیست که مختص فضای سایبر باشد و از جمله جرایمی است که در فضای مادی هم قابل ارتکاب است،همان طور که قبل از پیدایش اینترنت،این جرم به وسیله دوربین های عکاسی، اسلاید، مجلات و… ارتکاب می یافت.
در این بزه حق تالیف نقض می شود،چرا که تغییر و تحریف محتوای متعلق به دیگری و پخش و ارسال آن بدون رضایت وی صورت می گیرد.
پیشنهادات
1ـ نهادهای مسئول و دستگاه های نظارتی باید با قرار دادن پالایش گرها و فیلترینگ سایت های مستهجن از نمایش، توزیع و ارسال تصاویر هرزه نگاری جلوگیری کنند.
2ـ کاربران باید توجه داشته باشند در اتاق های گفت و گو و به هنگام چت، هرگز تصاویر واقعی از خود (به خصوص در مورد زنان) را به نمایش نگذارند و در مورد افراد غریبه از دوربین های مخصوص استفاده نکنند.
3ـ باید با افزایش آگاهی های عمومی، به خصوص آموزش کودکان و نوجوانان و زنان، زمینه های کاهش آسیب های فضای سایبر را فراهم کرد.
4ـ از آن جایی که تصاویر زنان، توسط متجاوزین اینترنتی مورد سوءاستفاده قرار می گیرد این قشر باید دانش رایانه ای خود را بالا برده و از صمیمی شدن با افراد غریبه و مشکوک در محیط سایبر خودداری کنند.
5ـ آموزش های تخصصی و ویژه هم چنین آماده سازی نیروه
ای تعقیب کننده جرایم از جمله پلیس کمک شایانی در جهت کاهش میزان جرایم و بالا بردن سرعت در کشف و تعقیب جرایم سایبری خواهد بود.
6ـ کاربر باید توجه داشته باشد اگر کسی در اتاق گفت و گو و یا از طریق پست الکترونیک خود را به طور غیر معمول علاقه مند ادامه رابطه نشان دهد در ادامه رابطه دقت بیش تری داشته باشد.
7ـ در بیش تر موارد بزه کاران رایانه ای به دنبال افراد ضعیف و دارای مشکل خانوادگی هستند و اینگونه افراد بهتر و آسان تر فریب می خورند، پس با گرم نگاه داشتن کانون خانواده می توانیم امکان ارتکاب این جرایم را کاهش دهیم.
ضمائم
پیوست شماره 1