گیاهان دارویی

گیاهان دارویی

گیاهان دارویی

1-8 شناسایی ارقام مختلف عناب :
در ارتباط با شناسایی ارقام مختلف عناب در داخل و خارج از کشور تحقیقات زیادی انجام نشده است و اغلب مقالات و کتب انتشار یافته در ارتباط با عناب در مورد خصوصیات گیاه شناختی وخواص دارویی و درمانی این گیاه می باشد.
بال)1992(طی 10 سال مطالعه وبررسی در بخش باغبانی دانشگاه کشاورزی هند کلید شناسایی ارقام مختلف کنار موریتانی zizyphusmauritianaکه از خانواده عناب است را تهیه کرده وی در میان ویژگی های رویشی ، شکل نوک برگ را قابل اطمینان ترین ویژگی برای طبقه بندی ارقام ذکر کرد. از میان ارقام مورد مطالعه وی ، 24 رقم نیمه نوک تیز تا نوک تیز و 18 رقم با نوک غیر تیز بودند. عادت شاخه دهی یکی دیگر از عوامل مناسب به شمار می رفت. 21 رقم با شاخه دهی گسترده و 21 رقم با شاخه دهی عمودی گروه بندی شده اند. پس از آن شکل برگ ،قاعده برگ ، رنگ برگ و طول دم برگ در درجه سوم اهمیت قرار داشت. میوه های ارقام مختلف از نظر شکل به 4 گروه شامل : میوه با نوک کاملا برجسته ، میوه با نوک تقریبا برجسته ، میوه با نوک گرد و میوه با نوک فرو رفته تقسیم شدند.
کومار)1995(: مطالعات آنزیمی انجام داده در این تحقیق در مورد برگ 42 رقم از گونه Z.mauritiana مشخص شد که 15 رقم در مورد پر اکسیداز ، 18 رقم در مورد آمیلاز و 18 رقم در مورد فسفاتاز ژنوتیپ آنزیمی مشخص دارند.با کمک آزمایشات آنزیمی مختلف تعداد40 رقم از 42 رقم قابل شناسایی بودند.
ثابتی (1353) : خصوصیات گیاه شناختی و پراکنش عناب را در ایران بیان می کند. درخت عناب بومی نواحی مدیترانه و آسیای معتدله است در ایران در سواحل دریای خزر ، دامنه نیل کوه در مینو دشت ، کردستان ، سردشت ، لرستان ، بختیاری ، الموت به حالت خودرو و در بعضی مناطق مانند همدان ، مشهد ، بابل و سایر نقاط کشت می شود.
زرگری (1371) : در ضمن معرفی خصوصیات گیاه شناختی و مشخصات عناب ، ترکیبهای شیمیایی آنرا به شرح ذیل عنوان می دارد :
عناب دارای لعاب فراوان و مواد قندی مختلف ، 72/2تا 43/6 درصد پروتیین ،املاح عالی و ویتامین ث است .
میر حیدر (1371) : اطلاعات جامعی از مشخصات گیاه شناختی ، ترکیبهای شیمیایی ، خواص دارویی و کاربرد درمانی عناب ارائه می نماید.
امید بیگی (1376) :به معرفی گیاهان تیره عناب می پردازد ، ماده موثر گیاهان دارویی متعلق به خانواده مذکورآنترا گلیکوزیدی می باشند و قند منوز در میوه های این گیاهان وجود دارد.
1-9گونه های مختلفzizyphus :
ﺣﺪﻭﺩ ۴۰ ﮔﻮﻧﻪﺩﺭﺟﻨﺲZizyphusﻭﺟﻮﺩﺩﺍﺭﺩﻛﻪﻫﻤﮕﻲﺩﻳﭙﻠﻮﺋﻴــﺪﺑﻮﺩﻩﻭﺩﺍﺭﺍﻱ ۲۴ ﻛﺮﻭﻣﻮﺯﻭﻡﻣﻲﺑﺎﺷــﻨﺪ
1-zizyphus jujubeعناب معمولی که درخت آن در آسیا ودر آفریقا کشت می شود. بلندیش میانه است و برای تهیه میوه ، آن را کشت می دهند.
2-zizyphus lotusاین درخت در آفریقا می روید و کمی کوچکتر از درخت عناب معمولی است.
3- Zizyphus mistol درختی است که در آرژانتین دیده می شود.
4- Zizyphus joazeiro درخت عناب بومی سرزمین برزیل است.
5- Ziziphus sativa درخت عنابی است که تا 8 متر بلندی دارد بیشتر برای تولید چوب پرورش داده می شود . میوه اش استفاده های غذایی و دارویی دارد. هسته میوه سخت و مانند هسته زیتون است از میوه آن مربا و کمپوت می سازند که همان خواص شربت و جوشانده آن را داراست .
6- Ziziphus calophylla موطن این درخت مالزی است.
7-Ziziphusspina-christi بیشتر در نواحی جنوبی ایران از ایران شهر تا خوزستان ، کرمان ، بندرعباس و خرم آباد می روید. میوه اش خوراکی ، به اندازه زالزالک ، نارنجی رنگ است و شیرین مزه می باشد. سر شوی صدر ساییده برگ آن می باشد و در جنوب ایران به درخت کنار موسوم است.
8-Ziziphus cyaneus این درخت دارای برگ های تیره و براق است گل های آن به رنگ آبی سیر ، سرخ یا سفید است و خوشه های یاس مانند دارد.
9-Zizyphus island myrtle گونه ای دیگر از عناب است که برگهایش خاکستری سبز و بخش زیرین برگ مخملی سفید است . انواع دو رگه این گیاه که گاهی بسیار زیباست شناخته شده است.
10-Zizyphus nummularia که در فارسی به آن دره می گویند ، برای برگهای تخم مرغی و نوک تیز و میوه اش اشتها آور و مقوی معده است.(امید بیگی ، 1376)
11- Z. spina – Christi , Z.mucronata ,Z.spinosa , Z.selata judd (florida ziziphus ) تمامی این گونه ها در مناطق استوایی و اطراف آن یافت می شوند. (نفاتی 2010، مراغنی- بوکر و تایل 2011، جکسون، لونی؛ 2006)

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~