ماه: آگوست 2018

30 آگوست -

پژوهش هایی در حوزه ی ذهن آگاهی و صبر

– ذهن­آگاهی    اکثر پژوهش­هایی که در زمینه­ی ذهن­آگاهی صورت گرفته در زمینه تأثیر درمان­های مبتنی بر ذهن­آگاهی بوده است. پژوهشگران بسیاری به بررسی تأثیر این نوع درمانها بر انواع اختلالات روانی پرداخته­اند. مثلا گریسون، برینارد و روزنویگ (2001) در […]

Read More
30 آگوست -

واسه یادگیری خود تنظیمی نیاز به الگو دارین

الگوهای خود تنظیمی به معرفی راهبردهایی می پردازندکه علم آموزا واسه تنظیم کارکرد شخصی، کارکرد تحصیلی و محیط یادگیری خود از اونا استفاده می کنن به خاطر این تا الان راهبردهای مختلفی در متون ادبی مختلف به عنوان راهبردهای خود […]

Read More
30 آگوست -

راه های یادگیری خود تنظیمی که موفقیتتان رو تضمین می کنه

راهبردهای یادگیری، فنون یا روشایی هستن که علم آموزا واسه اکتساب اطلاعات از اون¬ها استفاده می کنن(دمبو، 1994). متخصصان تعلیم و تربیت، طبقه بندیای مختلفی از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ارائه کرده ان، اما کلا در بیشتر این طبقه بندیا، راهبردهای […]

Read More
30 آگوست -

یادگیری خودتنظیمی از دید علمی

تعریفای نظری مختلفی از خودتنظیمی ارائه شده که به بعضی از اون¬ها می پردازیم:زیمرمن(1994، به نقل از فرهمینی فراهانی و همکاران، 1387) یادگیری خود تنظیمی رو یه جور از یادگیری که در اون افراد تلاشای خود رو واسه یاد گرفتن […]

Read More
1 2