ماه: دسامبر 2018

29 دسامبر -

کارگاه روانشناسی محلی برای تمرین مهارت های زندگی

  درود کارگاه روانشناسی نوعی آموزشگاه است که هر کس در زندگی تجربه کند قطعا ضرر نکرده است. خصوصا اگر مدرسین، اساتید برجسته ای باشند که دارای اطلاعات زیادی در زمینه روانشناسی موضوع کارگاه، باشند. مشاوره زوجین ، افزایش هوش هیجانی ، موفقیت […]

Read More
29 دسامبر 0

پایان نامه با کلید واژگان نشاط اجتماعی، همبستگی اجتماعی، شاخص سازی

مسئله تورم باعث افزایش بی کاری خواهد شد (پامر، ۱۳۸۸: ۳۱۶ -۳۳۰). به بیانی دیگر از خودبیگانگی به وضعیتی گفته می شود که مردم در آن اختیار خود را درباره دنیای اجتماعی که خود به دست آورده اند از دست […]

Read More
29 دسامبر 0

پایان نامه با کلید واژگان نشاط اجتماعی، سلامت روان، بهداشت روان

داد که بین میزان شادمانی و کمال گرایی دانشجویان رابطه معناداری در جهت معکوس وجود دارد در حالی که شادمانی و کمال گرایی به تفکیک جنسیت تفاوت ندارد. نقدی بر تحقیقات پیشین: همان گونه که مشخص شد در ارتباط با […]

Read More
29 دسامبر 0

پایان نامه با کلید واژگان نشاط اجتماعی، برون گرایی، سرمایه اجتماعی

که از جمله مهمترین آن ها عبارتند: الگو های تربیتی، تقویت هویت فرهنگی، عدم تبعیض، احساس امنیت اجتماعی و روانی، معنویت، موفقیت های اجتماعی و … ، رضایت شغلی یا عدم امنیت شغلی، برنامه های ورزشی، کیفیت ارتباط اجتماعی مردم، […]

Read More
29 دسامبر 0

پایان نامه با کلید واژگان کیفیت زندگی، نشاط اجتماعی، روان شناختی

موجب پیشرفت حس نشاط و جلوگیری از آسیب های اجتماعی در بین شهروندان شود. 1-3- اهداف تحقیق هدف کلی: – شناسایی میزان نشاط اجتماعی در بین شهروندان شهر بوشهر. اهداف جزئی: – تعیین رابطه عدالت اجتماعی و وضعیت نشاط در […]

Read More
29 دسامبر 0

مقاله درمورد پهنه بندی

نمایان می‌سازد و مطالعات انجام شده بوسیله مؤسسه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله نشان می‌دهد که درامتداد آمل به بابل گسلی‌ وجود دارد که طول آن حدود 50 کیلومتر است و شدت زمین‌لرزه احتمالی این گسل 3/6 ریشتر در مقیاس […]

Read More
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12