ماه: فوریه 2019

8 فوریه 0

پایان نامه بزهکاری نوجوانان

نقش مستقیم و بسیار مهم است.گفتار اول: وضعیت اشتغال والدیناشتغال والدین در بیرون از منزل موجب کاهش کمیت کانون خانواده، آسیب و تعارض و اختلال در نقش والدین و از همه مهم تر باعث بزهکاری اطفال و نوجوانان می شود.خمیرمایه […]

Read More
8 فوریه 0

منابع پایان نامه ارشد درباره بازار اوراق بهادار

آن را ارزیابی کند و از عادلانه بودن، کارآمدی و شفافیت بازار سرمایه و حمایت کافی از سرمایه گذاران اطمینان حاصل نماید”(عبدی پور فرد،1392، ص115). در معاملات بورسی تعداد زیادی از معامله گران وجود دارند. علاوه بر این، بورس ها […]

Read More
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14