نویسنده: مدیر سایت

فایل های دانشگاهی

ارائه چارچوبی راهبردی برای سیستم¬های توزیع شده اجرایی تولید با استفاده از مدل

پرش به محتوای اصلیرفتن به نوار ابزار                  پیشخوان       خانه                       نوشته‌ها       همهٔ نوشته‌ها     افزودن نوشته     دسته‌ ها     برچسب‌ها             رسانه […]

فایل های دانشگاهی

اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران- قسمت 13

8-دورانت، ویل. تاریخ تمدن، ترجمه احمد آرام و دیگران، تهران: انتشارات انقلاب اسلامی. (1373)9-دهخدا، علی اکبر. لغت نامه دهخدا، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ماده دال. (1372)10-روس، شارل. حقوق بین‌الملل عمومی، ترجمه محمد علی حکمت، انتشارات دانشگاه تهران. (1350)11-شیروی، عبدالحسین. حقوق تجارت بین‌الملل، تهران: انتشارات سمت. (1390)12-شیروی، عبدالحسین. داوری تجاری بین‌المللی، تهران: انتشارات سمت. (1391)13-فوشار، ف.. […]

فایل های دانشگاهی

مقایسه¬ی تطبیقی جایگاه زن در اشعار ژاله قائم مقامی با ژاله اصفهانی- قسمت ۲۵

۱-گلهای خودرو، تهران، (۱۳۲۴، ۱۹۴۵)، ناشر چاپ خانه بانک ملّیگلهای خودرو که وقتی بیست و چهار ساله بود به چاپ رسیده است جز اوّلین اشعار ژاله بوده است که این اشعار چون هنوز با شعر نیمایی آشنا نشده بود در قالب سنتی به تقلید از شاعران پیشین سروده شده است.۲-زندهرود، مسکو، (۱۳۴۴، ۱۹۶۵)، انتشارات دانش«زندهرود […]

فایل های دانشگاهی

ترجمه وتحقیق قاعده المومنون عندشروطهم (باتأکیدبرکتاب القواعد الفقهیه آیت الله سید حسن موسوی بجنوردی)- قسمت ۴

الف) روایات ………………………………………………………………………………………………………..۱۱۷ب) اجماع ……………………………………………………………………………………………………………۱۱۸۵-۶-۲- یک پرسش ……………………………………………………………………………………………..۱۱۹۵-۶-۳- معاملاتی که جهل و غرر ضرری به صحت آن نمی­رساند ……………………………..۱۱۹۵-۷-شرط، مستلزم امر محال نباشد ………………………………………………………………………..۱۲۰۵-۸- شرط درمتن عقد بیان شده باشد ……………………………………………………………………۱۲۲۵-۹- شرط، منجّز باشد ………………………………………………………………………………………..۱۲۲فصل ششم؛ مدارک قاعده ……………………………………………………………………………………۱۲۵۶-۱ آیات ……………………………………………………………………………………………………………۱۲۶۶-۲ روایات………………………………………………………………………………………………………….۱۲۷۶-۲-۱ نوع اول روایت…………………………………………………………………………………………..۱۲۷۶-۲-۲نوع دوم روایت …………………………………………………………………………………………۱۳۱۶-۲-۳ دلالت روایات ………………………………………………………………………………………۱۳۵ ۶-۳ بنا عقلاء ………………………………………………………………………………………………..۶-۴ […]

فایل های دانشگاهی

تاثیر شوک های نفتی بر رشد اقتصادی در کشور های نفت خیز منا۹۳- قسمت ۱۱

۱۹۸۰    جنگ ایران و عراق    ۷٫۳-      ۱۹۹۰    جنگ خلیج فارس    ۸٫۸-      ۲۰۰۳    حمله ی آمریکا به عراق    ۰٫۰۳-      ۲۰۰۷    ناآرامی های نیجریه و پاکستان و افزایش تقاضای کل    ۰٫۰۵-      ۲۰۰۸    بحران مالی    ۰٫۰۲-      ۲۰۰۹    […]

فایل های دانشگاهی

شناسایی و اولویت بندی موانع حمایت ¬مالی از ورزش قهرمانی استان فارس- قسمت ۱۷

عدم امکان حضور در بازار ایران برای بسیاری از شرکت های خارجی سرمایه گذار   برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.   ۶۹/۱     سوم     همان طور که نتایج جدول بالا نشان می دهد عدم توفیق باشگاه های استان فارس در مسابقات ملی و بین المللی در […]

فایل های دانشگاهی

مطالعه تطبیقی استراتژیهای توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات درسه کشورچین،کره شمالی وجمهوری اسلامی ایران- قسمت ۷

۶     ارائه اطلاعات به صورت کامپیوتری     Microsoft Power point 2000     دوم       ۷     اطلاعات و ارتباطات     Internet Explorer5Outlook Express     اول     دلیل استفاده از فناوری اطلاعات :امروزه در دنیای تعلیم و تربیت آنچه اهمیت دارد این است که نظام آموزشی […]

فایل های دانشگاهی

بررسی رابطه انواع دینداری و نگرش به جامعه مدنی ( در میان دانشجویان دانشگاه تهران و شاهد )- قسمت ۱۱

جنسیت     مرد یا زن بودن     اسمی     مرد، زن           سن     تعداد سال های عمر     نسبی     نامشخص           وضعیت تأهل     وضعیت فرد از نظر ازدواج     اسمی     مجرد، متأهل     […]

فایل های دانشگاهی

بررسی نقش مربی در تربیت از نظر اسلام- قسمت ۷

حسین زاده، صغرا (کارشناسی ارشد، سازمان اوقاف و امور خیریه، دانشکده علوم قرآنی مشهد، ۱۳۸۵)در این نوشته به بحث و بررسی نفس و روان انسان، ویژگی و عوامل موثر در رشد و پرورش آن میپردازد، آنچه در قرآن و علوم اسلامی تحت عنوان نفس مطرح شده در علوم امروز شخصیت نام گرفته است. محقق تاثیر […]

فایل های دانشگاهی

تحولات قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۲)- قسمت ۸

بنابراین، موضوع مجازات مضاعف با روی کرد ممنوعیت اعمال آن، قبل از انقلاب اسلامی، هم در قوانین ماهوی و هم در قوانین شکلی و هم نظرهای مشورتی اداره حقوقی از دیرباز مورد توجه قرار گرفته است. قانون گذار در جریان اصلاحات قانون مجازات عمومی با بیان موضع صریح خود در خصوص مجازات مضاعف، اعمال صلاحیت […]

Back To Top