بهبود مدیریت و عوامل موثر در توسعه مهارتهای انسانی، برخی شاخص‌های روابط انسانی، احساس ارزشمندی

بهبود مدیریت و عوامل موثر در توسعه مهارتهای انسانی، برخی شاخص‌های روابط انسانی، احساس ارزشمندی

برخی شاخص‌های روابط انسانی:درک نیازها، استعدادها و مشکلات دیگران و کوشش برای تأمین، شکوفایی و […]

تعاریف مدیریت و مدیریت آموزشی، تعاریف و مفهوم مدیریت آموزشی، پیشینه نظری و تجربی مدیریت

تعاریف مدیریت و مدیریت آموزشی، تعاریف و مفهوم مدیریت آموزشی، پیشینه نظری و تجربی مدیریت

منظور نمره ای است که مدیران از مجموع سوالات (8،14،15،17،20، 21،34،36) مربوط به پرسشنامه مدیریت […]