دسته: پایان نامه حقوق

8 فوریه 0

«‌داده

بازاریابی برای کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی به موجب آئین نامه ای است که در ماده (79) این قانون خواهد آمد. فصل سوم – حمایت از « داده پیام» های شخصی ( حمایت از داده – Data Protection) ماده […]

Read More
8 فوریه 0

تجارت الکترونیک

ساختار مناسب مبتنی بر امنیت روز برای اتوماسیون.3- ثبت ترکیب امنیتی به کار رفته در سند.4- رعایت ضوابط فنی و ایمنی فن آوری بکار رفته.تبصره : ضواط فنی و ایمنی مذکور در بند 4، باید به تایید مرکز موضوع ماده […]

Read More
8 فوریه 0

تجارت الکترونیک

ماده به کار رفته است، ظاهرا به این معناست که تمامی دلایل پنج گانه موضوع ماده 1258 قانون مدنی، چنانچه به صورت داده پیام باشند، باید مورد پذیرش قرار گیرند.از نظر فنی، ابزارهای الکترونیکی می توانند برای ثبت اقرار، شهادت […]

Read More
8 فوریه 0

تجارت الکترونیک

بودن در اصل چند ویژگی مهم را برای سند الکترونیکی به ارمغان می آورد از جمله اینکه صدور سند از منتسب الیه محرز می باشد و نسبت به موجودیت کامل و بدون تغییر آن اطمینان کامل وجود دارد. از این […]

Read More
8 فوریه 0

دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره توسل به زور

کشور مشروع و قانونی میدانست. البته قلمرو قاعده ممنوعیت مداخله در امور داخلی کشورها هنوز نیز از جمله موضوعات جنجال برانگیز به شمار می رود. در این خصوص برخی ازعلمای حقوق بین الملل از تفسیر موسع اصل عدم مداخله که […]

Read More
8 فوریه 0

دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره مداخله بشردوستانه

می خواهد عملیات صورت بگیرد، مرتبط می شود و خود مداخله در آینده سیاسی کشور تاثیر گذار می باشد. در چنین مواقعی، مرزبندی بین این که مداخله بشردوستانه بوده یا نبوده، مشکل است و نکته دیگر این که هر دولتی […]

Read More
8 فوریه 0

اسناد الکترونیکی

10 ماده 1)، شرایط لازم برای گواهی الکترونیکی معتبر را بر شمرده است. در قانون تجارت الکترونیکی بعد از بیان تعریف این دفاتر، در ماده 32 جزئیات مربوط به تشکیلات این دفاتر و انواع آن را به آیین نامه محول […]

Read More
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13