منابع مقاله درمورد نظام مدیریت دانش

چکیدهخلاقیت یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین ویژگی‌های انسان است که تقریبا همه ابعاد و جنبه‌های زندگی و تمدن وی را تحت تاثیر کامل خود قرار می‌دهد. در عصر تحولات و تغییرات سریع،... متن کامل

پایان نامه رایگان مدیریت : بازاریابی اجتماعی

نگارش: زیبا اعظمیبهار 1392 حق چاپ و تکثیر و مالکیت نتایج 1.حق چاپ و تکثیر این پایان نامه متعلق به نویسنده آن می باشدو هر گونه کپی برداری بصورت کل پایان نامه یا بخشی از آن تنها با موافقت... متن کامل

دانلود پایان نامه مدیریت در مورد سیستمهای اطلاعاتی

نماید. انواع حافظه سازمانی در ویژگی ها و سیکل های عنوان شده یادگیری سازمانی، حافظه سازمانی از مفاهیم بسیار مصطلح این حوزه است. حافظه سازمانی در حقیقت قابلیت سازمان جهت ذخیره کردن... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره مدیریت منابع انسانی

و آموزشی.د) توسعه منابع انسانی یادگیری فردی و سازمانی: طراحی و تدوین سیستماتیک و منظم شرکت به عنوان سازمانی که به دنبال یادگیری است. فراهم آوردن فرصتهای آموزشی برای کارکنان تا... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره اجرای استراتژی

ارزش برای مشتریب) قدرت آن در مقایسه با رقباج) قابل تقلید نبودند) قابل جایگزین نبودن مفهوم قابلیت متمایز، اساس نگرش منبع محور به استراتژی را تشکیل می دهد. 3) هماهنگی استراتژیک: مفهوم... متن کامل

منابع مقاله درباره محصولات کشاورزی

حاصل از صدور نفت، کاهش قدرت خرید این درآمدها،افزایش جمعیت و از همه مهمتر، پایان پذیر بودن منابع نفتی مدت هاست که سیاستگزاران و برنامه ریزان کشور را به این باور رسانیده است که توسعه... متن کامل

مقاله رایگان درباره سطح معنی داری

رای سطح معنی داری (000/0P=) می‏باشد. با توجه به مقدار ضریب تعیین تعدیل شده (180/0)، مدیریت ارتباط با مشتری تأثیر معنی داری (Pجدول 4-20- ضریب رگرسیونیِ مدیریت ارتباط با مشتری و ایجاد مزیت رقابتی... متن کامل

تحقیق با موضوع نیازهای آموزشی

وجود آورد.4- انتخاب روش های آموزشبین اصل یادگیری و روش های آموزش رابطه نزدیک وجود دارد .منطقاً می توان نتیجه گرفت که پا به پای افزایش دانش ما از فرایند یادگیری روش های آموزش نیز کارآمد... متن کامل

پایان نامه : آمادگی الکترونیکی

تلاشها و نیازهایی تمرکز کنند و حوزههایی را مورد شناسایی قرار دهند که نیازمند برنامه ریزی، پشتیانی و سرمایهگذاری می باشند (یزدانی،1389).آمادگی کسب وکار الکترونیکی عبارت از آمادگی شرکت... متن کامل