دسته: پایان نامه مدیریت

27 ژانویه 0

دانلود پایان نامه مدیریت درباره توسعه اقتصادی

کار ایجاد می‏نمایند را از مفهوم کارآفرین جدا نمود. از دیدگاه وی هر کدام از فعالیت‏های زیر کارآفرینی است: ارائه کالایی جدید، ارائه روشی جدید در فرآیند تولید، گشایش بازاری تازه، یافتن منابع جدید و ایجاد هرگونه تشکیلات جدید در […]

Read More
27 ژانویه 0

دانلود پایان نامه مدیریت درباره کارآفرینی سازمانی

ارزش افزوده برای جامعه تعریف می‏کند(احمدپور داریانی، 1380: 75-74):این تعریف کمک می‏کند به اینکه با چه معیارهایی می‏توان کارآفرینان اجتماعی را تشخیص داد: 1. کسب و کارهای بازرگانی (انتفاعی) که تعهداتی برای کمک به جامعه و محیط دارند؛2. موسسات اجتماعی […]

Read More
27 ژانویه 0

تحقیق رایگان درباره تئوری نمایندگی-خرید پایان نامه

به شمار میآید که به دلیل اعطای استقلال بیشتر در تصمیمگیری، موجب کاهش مشکلات نمایندگی و بهبود عملکرد شرکت میشود. برخی از تحقیقات نیز نشان می دهد که تفکیک وظایف، واقعا موجب بهبود قابل ملاحظهای در عملکرد مالی شرکت شدهاست […]

Read More
27 ژانویه 0

دانلود پایان نامه مدیریت درباره توسعه اقتصادی

ه فرصت‏های اقتصادی واکنش نشان می‏دهند، رخ می‏دهد که این باعث ایجاد ارزش فردی و اجتماعی خواهد شد (Echols & Neck, 1998:1). استیونسون و همکارانش معتقدند که کارآفرینی عبارت از فرایندی است که فرصت‏ها به وسیله افراد (یا برای خودشان […]

Read More
27 ژانویه 0

دانلود پایان نامه مدیریت درباره کارآفرینی سازمانی

نمیتوانند با تعداد اندکی افراد خلاق و کارآفرین و اجرای چند طرح کارآفرینانه بر رقبای کوچک چابک و نوآور خود فائق آیند؛ آنها باید شرایطی را فراهم کنند تا همهی کارکنان روحیه کارآفرینی پیدا کرده و بتوانند به راحتی بطور […]

Read More
27 ژانویه 0

تحقیق رایگان درباره تئوری نمایندگی

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت هزینه ها شامل:-هزینه های قرارداد-هزینه های نظارت و کنترل رفتار مدیران-زیانهای مربوط به تصمیمات غیرضروری گرفته شده توسط مدیران، میباشد(فاما ، 1980).با توجه به این مسائل مدیران نمی توانند مورد اعتماد […]

Read More
27 ژانویه 0

تحقیق رایگان درباره مالیات بر درآمد

چکیدههدف این پژوهش بررسی تأثیر ساختار هیأت مدیره شرکتها بر سیاستهای متهوارنه مالیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. فرضیه های پژوهش مبتنی بر وجود رابطه بین ساختار هیأت مدیره و اتخاذ سیاستهای متهوارنه مالیاتی است. نمونه […]

Read More
1 2 3 4 5