دسته: پایان نامه ها

29 دسامبر 0

پایان نامه با کلید واژگان نشاط اجتماعی، همبستگی اجتماعی، شاخص سازی

مسئله تورم باعث افزایش بی کاری خواهد شد (پامر، ۱۳۸۸: ۳۱۶ -۳۳۰). به بیانی دیگر از خودبیگانگی به وضعیتی گفته می شود که مردم در آن اختیار خود را درباره دنیای اجتماعی که خود به دست آورده اند از دست […]

Read More
29 دسامبر 0

پایان نامه با کلید واژگان نشاط اجتماعی، سلامت روان، بهداشت روان

داد که بین میزان شادمانی و کمال گرایی دانشجویان رابطه معناداری در جهت معکوس وجود دارد در حالی که شادمانی و کمال گرایی به تفکیک جنسیت تفاوت ندارد. نقدی بر تحقیقات پیشین: همان گونه که مشخص شد در ارتباط با […]

Read More
29 دسامبر 0

پایان نامه با کلید واژگان نشاط اجتماعی، برون گرایی، سرمایه اجتماعی

که از جمله مهمترین آن ها عبارتند: الگو های تربیتی، تقویت هویت فرهنگی، عدم تبعیض، احساس امنیت اجتماعی و روانی، معنویت، موفقیت های اجتماعی و … ، رضایت شغلی یا عدم امنیت شغلی، برنامه های ورزشی، کیفیت ارتباط اجتماعی مردم، […]

Read More
29 دسامبر 0

پایان نامه با کلید واژگان کیفیت زندگی، نشاط اجتماعی، روان شناختی

موجب پیشرفت حس نشاط و جلوگیری از آسیب های اجتماعی در بین شهروندان شود. 1-3- اهداف تحقیق هدف کلی: – شناسایی میزان نشاط اجتماعی در بین شهروندان شهر بوشهر. اهداف جزئی: – تعیین رابطه عدالت اجتماعی و وضعیت نشاط در […]

Read More
29 دسامبر 0

مقاله درمورد پهنه بندی

نمایان می‌سازد و مطالعات انجام شده بوسیله مؤسسه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله نشان می‌دهد که درامتداد آمل به بابل گسلی‌ وجود دارد که طول آن حدود 50 کیلومتر است و شدت زمین‌لرزه احتمالی این گسل 3/6 ریشتر در مقیاس […]

Read More
29 دسامبر 0

پایان نامه با کلمات کلیدی حاکمیت شرکتی، مدیریت سود، معافیت مالیاتی

درصد اختلاف بین سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی معنادار بوده است.– دسایی،دایگ،زینگالس(2007) در تحقیق خود به این نتیجه رسیده اند که نرخ مالیاتی بالا، باعث بدتر شدن سیستم های حاکمیت شرکتی می شود و برعکس نرخ های پایین مالیاتی […]

Read More
29 دسامبر 0

پایان نامه با کلمات کلیدی فرار مالیاتی، حاکمیت شرکتی، سود مشمول مالیات

کند، که این مورد خود باعث مشکلاتی در حاکمیت شرکتی و تونل زدن در منابع اعضای شرکت(Tunnellig)می شود. که در این مورد گروههای تجاری پتانسیل ویران کردن ارزشها را دارند و باعث بیماری در اقتصاد کلان می شوند.– خانا و […]

Read More
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11