اختلال اضطراب فراگیر، اختلالات روانشناختی، نشانه های بالینی

3-4-1 مصاحبه تشخیصی بر اساس DSM-IV-TRمصاحبه تشخیصی توسط روان پزشک یا روانشناس انجام می شود و بر ملاک های تشخیصی اختلال اضطراب فراگیر در DSM-IV-TR استوار است. 3-4-2 مصاحبه بالینی نیمه... متن کامل

اختلال اضطراب فراگیر، فرآیند روش شناختی، اضطراب و افسردگی

مشابه با همین پژوهش، پراسکو و همکاران (2006)، 10 جلسه تحریک مغناطیسی جدارجمجمه ای مکرر (5 جلسه در هر هفته) را برای 30 بیمار اختلال وسواسی ـ اجباری مقاوم به دارو (18 نفر گروه تحریک مغناطیسی... متن کامل

اختلال اضطراب فراگیر، اضطراب فراگیر، اندازه گیری

وقتی یک جریان الکتریکی در در طول یک سیم وجود دارد، در اطراف آن سیم میدانهای مغناطیسی ایجاد می شود. همانطور که گفته شد بر اساس قانون مایکل فارادی هرگاه دو سیم پیچ در مجاورت هم (نه در... متن کامل

درمان های شناختی رفتاری، اختلال اضطراب فراگیر، درمان مبتنی بر پذیرش

در این روش درمانی هدف روشن کردن ماهیت تجارب هیجانی است که افراد دچار اختلال اضطراب فراگیر را برمی انگیزاند تا درگیر راهبرد های اجتنابی مانند نگرانی، شوند (منین و همکاران، 2004). در رأس... متن کامل

اختلال اضطراب فراگیر، مهارت های مقابله ای، درمان شناختی رفتاری

به طور خلاصه، این مدل، گرایش به تمرکز بر روی وقایع آینده و تلاش برای عدم توجه به تجارب درونی با تأکید بر عدم پذیرش و ذهنآگاهی را عوامل پاتولوژیک نگهدارنده در افراد دچار اختلال اضطراب... متن کامل

مدل اجتناب شناختی نگرانی، جهت گیری منفی به مشکل، اختلال اضطراب فراگیر

ارتباطات کارکردی بین آمیگدال و پری فرونتال کورتکسآمیگدال2-6 مدلهای نظری مطرح شده برای اختلال اضطراب فراگیرمفهوم سازی های نظری و مدل سازی های مختلفی برای نگرانی و اختلال اضطراب... متن کامل

اختلال اضطراب فراگیر، اختلالات اضطرابی، الگوهای ارتباطی

با این وجود، براساس ایده ی عدم تعادل نیمکره ای و/یا نقص در کنترل کورتکس ـ لیمبیک (رسلر و مایبرگ، 2007)، نظریه ای دیگر به نام “مدل والنس” امکان توضیح رابطه بین اضطراب و پردازش... متن کامل

اختلال اضطراب اجتماعی، اختلال اضطراب فراگیر، اختلال اضطراب جدایی

ج)علایم مذبور ناشی از اثرات مستقیم جسمی یک ماده (مثل مواد مورد سو مصرف یا داروها) یا یک بیماری طبی عمومی (مثل پرکاری تیرویید) نباشد و صرفا در حین یک اختلال خلقی یک اختلال روانی و یا یک... متن کامل

اختلال استرس پس از سانحه، انجمن روانپزشکی آمریکا، اختلال وسواسی- اجباری

2-2-6-6 ترکیب عوامل با یکدیگر تا اینجا درباره ی بسیاری از عوامل سبب ساز اختلال های اضطرابی بحث کردیم. در اینجا اجازه بدهید به این موضوع بپردازیم که این عوامل چگونه در ترکیب با یکدیگر... متن کامل

اختلال وسواس فکری عملی، اختلال اضطراب فراگیر، ویژگی های خانوادگی

در برخی افرادی که نشانه های بیش برانگیختگی و اختلال های اضطرابی را تجربه می کنند، سطح کورتیزول حتی بعد از فروکش کردن خطر همچنان در سطوح بالا باقی می اند. آنها ممکن است بدون دلیل آشفته... متن کامل