برچسب: اخلاق اسلامی

مقالات و پایان نامه های سری سیزدهم

دسته بندي علمی – پژوهشی : نقش ایمان و عمل صالح در رسیدن به حیات طیبه از منظرامام علی …

عالمی که در مرحله عمل، از راهنمایی علم خود مدد نگیرد و به غیر علم خویش عمل نماید، مانند جاهل سرگردانی است که از بیماری جهل خود بهبود نمییابد زیرا بین شخصی که به دستور راهبر خویش ترتیب اثر نمیدهد و بین کسی که فاقد راهنماست، از نظر نتیجه، تفاوتی متصور نیست«ان العالم العامل بغیر […]

پایان نامه

تحقیق دانشگاهی – وفای به عهد در اخلاق اسلامی با تاکید بر آموزه ها و سیره نبوی- قسمت …

۳- وفای به عهد به عنوان یک فضیلت اخلاقی در نظر علمای اخلاق و فیلسوفان مسلمان دارای اهمیت والایی است. در نظر برخی از آنان در تقسیمبندی فضایل تحت فضیلت عدالت است و در نگاه برخی دیگر زیر مجموعه فضیلت صداقت و همچنین حکمت است و با فضایلی همچون عدالت، صداقت و امانتداری و تقوا […]

پایان نامه

پژوهش دانشگاهی – وفای به عهد در اخلاق اسلامی با تاکید بر آموزه ها و …

۱- وفای به عهد دارای یک معنای عام است و شامل مجموعه گستردهای از واژههای دیگری مثل میثاق و پیمان و وعده میشود.۲- عهد در رابطه خدا و انسانها و حتی با خود نیز بسته به اهداف عهد دارای اقسامی است وبه تبع وفای به عهد نیز اقسام مختلفی پیدا میکند.۳- وفای به عهد از […]

Back To Top