برچسب: ارزش اقتصادی

مقالات و پایان نامه های سری سیزدهم

منابع مقالات علمی : بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی و بازده سهام شرکت‌های داروسازی پذیرفته شده …

بخش اولمبانی نظری تحقیق۲-۱) بخش اول: مبانی نظری تحقیقمقدمهبرای اتخاذ تصمیم‌های اقتصادی، تخصیص بهینه منابع محدود و ارزیابی عملکرد شرکت، نیازمند اطلاعاتی صحیح و مربوط هستیم. دیر زمانی است که اطلاعات خروجی سیستم حسابداری سنتی این نقش را بر عهده گرفته و از مهمترین پارامترها در تصمیم گیری‌های اقتصادی، بازیگران بازارهای مالی و سرمایه محسوب […]

مقالات و پایان نامه های سری سیزدهم

بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی و بازده سهام شرکت‌های داروسازی پذیرفته …

در مورد محاسبه‌ی نرخ رشد شرکت‌ها روش‌های متعددی وجود دارد ودر هر روش قضاوت‌های تحلیلگر، نقش اساسی می‌تواند داشته باشد در اینجا روش بهد کار گرفته شده در این تهقیق توضیح می‌شود:در این تحقیق با انجام برخی تعدیلات بر ر وی سود قابل تقسیم شرکت‌ها در دوره‌ی ()، نرخ رشد هر شرکت به دو روش […]

پایان نامه

دسترسی به منابع مقالات : بررسی چالش های حاکم بر بسته بندی فیروزه نیشابور- قسمت ۲۶

به صورت کلی دو نوع ذخیره استخراجی در محدوده معدن فیروزه نیشابور وجود دارد . اول فیروزه موجود در رنگ بکر و دوم فیروزه پلاسری که در اصطلاح محلی به آن « فیروزه خاکی » گفته می شود . فیروزه خاکی به صورت عمده در بخش هایی از رسوبات ناحیه جنوبی معدن فیروزه یافت می […]

پایان نامه

بررسی چالش های حاکم بر بسته بندی فیروزه نیشابور- قسمت ۱۶

۱-۲-۳-۲ عجمی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴۲-۲-۳-۲ شجری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴۳-۳-۲ تقسیم بندی فیروزه از لحاط رنگ…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴۴-۳-۲ تقسیم بندی فیروزه از لحاظ کیفیت و ارزش اقتصادی سنگ خام فیروزه………………………………………………………………….. ۲۶۱-۴-۳-۲ عجمی……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷۲-۴-۳-۲ چغاله……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۷۳-۴-۳-۲ سنگ رگه دار………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸۴-۴-۳-۲ توفال……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۸۵-۴-۳-۲ شکوفه و خزامه……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹۵-۳-۲ تقسیم بندی فیروزه از لحاظ کار استخراجی آن……………………………………………………………………………………………………. ۲۹۴-۲ اسامی سنگ فیروزه و انواع آن پس […]

Back To Top