برچسب: ارزش مشتری

پایان نامه

تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان- …

۴- هم در گروههای وظیفه‌ای و هم در درون گروههای چندوظیفه‌ای[۵۶] قادر به اجماع‌نظر برای تصمیمات و اقدامات هستند. دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است. ۴- انتظار دارند تلاش‌هایی در جهت دستیابی به اجماع‌نظر صورت گیرد اما اگر در این خصوص با شکست مواجه شوند به اختیارات سلسله مراتبی متوسل می‌شوند. ۵- بر […]

Back To Top