برچسب: اطلاع رسانی

پایان نامه

پژوهش دانشگاهی – بررسی چالش های حاکم بر بسته بندی فیروزه نیشابور- قسمت ۳۴

۴۰-۲ قوانین۱-۴۰-۲محلیسنگتراشان معدن فیروزه همان افراد محلی و بومی هستند که این کار را نسل به نسل منتقل کرده اند.۲-۴۰-۲ داخلیواحدهای تولیدی داخلی باید به مجموعه هایی چابک درجهت افزایش توانایی و کامیابی در بازارهای جهانی متغیر و در حال دگرگونی گام برداشته بنحوی که در بازارهایی با طیف گسترده محصولات و الگوهای عمرهای کوتاه […]

پایان نامه

سایت مقالات فارسی – بررسی چالش های حاکم بر بسته بندی فیروزه نیشابور- قسمت ۳۵

۲-۳ کارکردهای بسته بندیبسته‌‌بندی کارکردهای متنوعی دارد؛ از کارکرد هایی با ماهیت فنی گرفته تا آن هایی که با بازاریابی مربوط می ‌شوند.کارکردهای بسته‌بندی متخصصان فنی بسته‌‌بندی نیازمند مهارت ‌های علمی و مهندسی می‌ باشند، در حالی که متخصصان بازاریابی نیازمند مهارت‌ هایی در زمینه درک هنری و انگیزشی هستند. غیر از خود محصول که […]

پایان نامه

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی چالش های حاکم بر بسته بندی فیروزه نیشابور- قسمت ۱۹

۱-۳۹-۲ دستی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۷۲-۳۹-۲ تولید انبوه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۷۴۰-۲ قوانین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۷۱-۴۰-۲ محلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۷۲-۴۰-۲ داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۷۳-۴۰-۲ بین المللی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۹۱-۳-۴۰-۲ قوانین صادرات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۹۲-۳-۴۰-۲ قوانین بسته بندی های صادراتی……………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۰۳-۳-۴۰-۲ هدف از بسته بندی های صادراتی…………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۰۴-۳-۴۰-۲ نحوه بسته بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۱فصل سوم: بسته بندی۳-بسته بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۲۱-۳ بسته بندی چیست؟………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۳۲-۳ کارکردهای بسته بندی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۵۳-۳ عملکردهای بسته بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۵۴-۳ ویژگی های یک […]

پایان نامه

تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان- قسمت …

قبل از توضیح دانش لازم است که بین “داده ” و اطلاعات که القا کننده مفهوم دانش هستند تفاوت قائل شویم :۱- داده هاداده ها جنبه هایی از واقعیت های عینی و مجرد درباره پدیده ها هستند. داده ها تصاویر کمی و کیفی از جنبه های پدیده ها است و آنها را نمی توان به […]

پایان نامه

بررسی دادگاه های تجاری در لایحه پیشنهادی آئین دادرسی تجاری- قسمت ۱۳

چرا که افراد جامعه باید هر روز به پایگاه اطلاع رسانی قوه قضائیه سربزنند تا از صدور اخطاریه یا عدم صدور آن برای خود اطلاع یا بند واین شامل افرادی که هیچ پروندهای در دادگستری ندارند هم میشود!در نهایت نیز باید گفت: آگهی مذکور منوط به درخواست خواهان گردیده که تا این قسمت منطقی است […]

پایان نامه

منابع مقالات علمی : بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی ، تسهیم دانش و عملکرد سازمانی درکارکنان …

این بعد در برگیرنده میزان اشتراک کارکنان درون یک شبکه اجتماعی در یک دیدگاه، یا درک مشترک میان آنان است؛ و مانند ارتباطاتی به ماهیت ارتباطات میان افراد در یک سازمان، می پردازد و شامل موارد زیر میگردد: زبان و کدهای مشترک و روایتهای مشترک (ناهاپیت و گوشال[۲۵] ، ۱۹۹۸ ).سرمایه ارتباطیاین بعد ماهیت روابط در […]

Back To Top