برچسب: تجارت الکترونیک

پایان نامه های ارشد سری هفتم

علمی : اولویت‎بندی تاثیر ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر جذب گردشگران اروپایی به کشوراز دید گردشگران- …

۲-۲-۶-۱-۹- درون‎شبکه‎ای‎هاآقای توربن در کتاب تجارت الکترونیکی‎اش در سال ۲۰۰۶ در رابطه با این نوع از تبلیغات می‎گوید: “واژه interstitial برگرفته از واژه interstice به معنای یک شکاف کوچک بین دو چیز می‎باشد”. interstitials یا درون‎شبکه‎ای‎ها، تبلیغاتی هستند که در درون مرورگر پنجره باز قرار دارند و وقتی کاربر از صفحه‎ای به صفحه‎ی دیگر حرکت […]

پایان نامه های ارشد سری هفتم

اولویت‎بندی تاثیر ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر جذب گردشگران اروپایی به کشوراز دید گردشگران

جدول ۴-۱: توزیع فراوانی جنسیت گردشگران پاسخگو ۷۹جدول ۴-۲: وضعیت سن گردشگران پاسخگو ۸۰جدول ۴-۳: توزیع فراوانی گردشگران پاسخگو بر حسب میزان تحصیلات ۸۰جدول ۴-۴: توزیع فراوانی گردشگران پاسخگو بر حسب تعداد دفعات دیدار از ایران ۸۱جدول ۴-۵: توزیع فراوانی گردشگران پاسخگو بر حسب کشور مبدا ۸۱جدول ۴-۶: نتایج آزمون t برای بررسی تأثیرگذاری ابزارهای […]

پایان نامه های ارشد سری هفتم

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و ارائه …

سن شرکت کروسکال – والیس ۰٫۸۹۰ رد سطح تحصیلات مدیران کروسکال – والیس ۰٫۵۴۱ رد میزان بکارگیری تجارت الکترونیک کروسکال – والیس ۰٫۶۵۸ رد با توجه به جدول فوق نظرات افراد در گروههای سنی، رده های شغلی و سطح تحصیلات مختلف با هم مقایسه شده اند. بنا به مقدار p.value بزرگتر از ۰٫۰۵ می توان […]

پایان نامه های ارشد سری هفتم

تحقیق – بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و ارائه …

تعریف سطوح صفر تا ۵ در جدول و نمودار فوق به شرح زیر است:سطح یک: به واحدهایی تلقی می شود که تنها از پست الکترونیک استفاده می نمایند.سطح دو : به واحدهایی تلقی می شود که علاوه بر پست الکترونیک از جستجوی اینترنتی در راستای اهداف تجاری خود بهره می گیرند.سطح سه: به واحدهایی گفته […]

پایان نامه های ارشد سری هفتم

منابع مقالات علمی : بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و ارائه …

مقدار ویژه [۶]: میزان واریانس تبیین شده به وسیله هر عامل را بیان می کند (زارع چاهوکی، ۱۳۸۹).عامل[۷]: عبارت است از ترکیب خطی متغیرهای اصلی که نشان دهنده جنبه خلاصه شده ای از متغیرهای مشاهده شده است (زارع چاهوکی، ۱۳۸۹). اساسا عامل، بعد یا سازه ای است که روابط بین مجموعه ای از متغیرها را به […]

پایان نامه های ارشد سری هفتم

بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و ارائه …

جهت مقایسه پاسخها به هریک از سئوالات بنا به مشخصات شرکت (سن شرکت)، آزمون فرض زیر تعریف شده است:H0 : µ۱ = µ۲ = µ۳H1 : میانگینها با هم برابر نیستنددسته ۱: شرکتها با قدمتی کمتر از ۵ سالدسته ۲: شرکتها با قدمتی بین ۵ تا ۱۰ سالدسته ۳: شرکتها با قدمتی بیش از ۱۰ سالبه منظور این مقایسه […]

پایان نامه

سایت مقالات فارسی – بررسی دادگاه های تجاری در لایحه پیشنهادی آئین دادرسی تجاری- قسمت ۱۲

«در دعوای توقف و دعوای ناشی از آن، دعاوی طاری و درخواست دادرسی فوری و هم‌چنین در مواردی که خوانده مجهول المکان وفاقد نشانی الکترونیکی یا اقامتگاه او خارج از ایران است، ارسال اظهارنامه وداده پیام الزامی نیست.»به رسم معمول این پزوهش در پایان این گفتار نیز مواد مربوط به آنرا که مورد بحث قرار […]

پایان نامه

دسترسی به منابع مقالات : بررسی رابطه دولت الکترونیک و اعتماد عمومی )مطالعه موردی بانک صادرات(- …

‌پیشینه تحقیقتحقیقات داخلیالهیاری فرد در تحقیقی با عنوان “خدمات بانکداری الکترونیک و نیازهای اجرایی آن در مقایسه تطبیقی هزینه های عملیات خدمات مختلف بانکی” به بررسی شیوه های بانکداری الکترونیک (اینترنتی، اینترانتی و موبایل) پرداخته است و بهای تمام شده خدمات در انواع سیستمهای بانکداری در ایران را محاسبه کرده است. براساس نتایج این تحقیق […]

پایان نامه

سامانه پژوهشی – بررسی رابطه دولت الکترونیک و اعتماد عمومی )مطالعه موردی بانک صادرات(- قسمت …

۴-     مبارزات منفی۵-     منفعت طلبی مالی۶-     عملکرد حزبی۷-     عملکرد دولت۸-رسانه ها و مطبوعات  (الوانی و دانایی فرد، ۱۳۸۰،ص ۱۳- ۹ )دیدگاه اسلام به اعتماد عمومیعلی (ع) خطاب به مالک اشتر می فرمایند : «ای کارگزار! مبادا در تماس خود با مردم، مدیریت حجابی گردد و بیش از اندازه خویش را از آنان پنهان بداری. زیرا […]

پایان نامه

مقاله – بررسی رابطه دولت الکترونیک و اعتماد عمومی )مطالعه موردی بانک صادرات(- …

اعتماد عامل تسهیل کننده تعاملات بشری است، اعتماد به افراد امکان انجام تراکنش‌های تجاری را داده و به حرکت روانتر اقتصاد کمک می کند.. اعتماد یکی از موثرترین روشهای کاهش ریسک مشتریان می باشد.مسئله اعتماد در محیط بانکداری اینترنتی مهمتر از محیط بانکداری در محیط off line است، زیرا ایجادوپرورش اعتماد وقتی مهم است که […]

Back To Top