برچسب: روستا

پایان نامه های ارشد سری هفتم

فایل دانشگاهی – اولویت‎بندی تاثیر ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر جذب گردشگران اروپایی به کشوراز دید …

«آیدا» حروف اول کلمات انگلیسی جلب توجه ، علاقه ، تمایل و عمل می‎باشد. سنجش این تکنیک بر اساس یک مدلی است که جورج گالوپ و کلود رابینسن ارایه کرده‎اند. این مدل به صورت زیر می‎باشد:جلب توجه علاقه تمایل فعالیتمعیار سنجش این تکنیک بر اساس مدل فوق، یادآوری (به خاطر آوری) و تشخیص (شناسایی) می‎باشد. […]

پایان نامه های ارشد سری هفتم

اولویت‎بندی تاثیر ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر جذب گردشگران اروپایی به کشوراز دید گردشگران

جدول ۴-۱: توزیع فراوانی جنسیت گردشگران پاسخگو ۷۹جدول ۴-۲: وضعیت سن گردشگران پاسخگو ۸۰جدول ۴-۳: توزیع فراوانی گردشگران پاسخگو بر حسب میزان تحصیلات ۸۰جدول ۴-۴: توزیع فراوانی گردشگران پاسخگو بر حسب تعداد دفعات دیدار از ایران ۸۱جدول ۴-۵: توزیع فراوانی گردشگران پاسخگو بر حسب کشور مبدا ۸۱جدول ۴-۶: نتایج آزمون t برای بررسی تأثیرگذاری ابزارهای […]

پایان نامه

بررسی چالش های حاکم بر بسته بندی فیروزه نیشابور- قسمت ۳۳

۱۲۰هزارتومان ۱۶۵هزارتومان ۱۸۵هزارتومانظروف قلمدان آویز تزیینی جعبه هایی از جنس نقرهتصویر ۲-۱۷ نمونه های موجود در بازار۳۵-۲ محدودیت هابا شناخت و بررسی نیازها و خواسته های کاربر باید به محدودیت های موجود که بر نتیجه پروژه اثر گذار است پرداخت.۱-۳۵-۲ محدودیت موادمواد انتخابی باید به گونه ای باشد که در درجه اول وزن حجمی پایین […]

پایان نامه

تحقیق – بررسی چالش های حاکم بر بسته بندی فیروزه نیشابور- قسمت ۲۵

۲-هدایت دادن به بسته۳-رنگ ها۴-شکل۷-۴-۴-۱معادن فیروزه دنیا۱-۷-۴-۴-۱ ایرانمهمترین معدن فیروزه ایران،درشمالشرق ایران ودرنیشابورواقع است که یکى از قدیمى ترین معادن دنیا مى باشد . دردیگرنقاط ایران،ازجمله دامغان،کرمان و …….نیزمعادنى وجوددارد .برای هرایرانی نام فیروزه تداعی‌گر معدن فیروزه نیشابور است معدنی که پس از ۷ هزارسال هنوز چراغی روشن دارد قدیمی‌ترین تراش از فیروزه معدن نیشابور مجسمه‌ای به شکل […]

پایان نامه

بررسی چالش های حاکم بر بسته بندی فیروزه نیشابور- قسمت ۲۳

-تعریف مشکل-اهمیت مسئله۱٫کلیات طرح:۱-۱ تاریخچهفیروزه یکى از قدیمى ترین کانى هاى شناخته شده با عنوان گوهر است .در کتاب هاى باستان شناسى غربى عنوان گردیده است که این کانى اولین بار در چهار دستبند جسد مومیایى شده یکى از شاهزادگان مصرى که مربوط به پادشاه دوم اولین سلسله حکمرانى مصر مى باشد،دیده شده است .فیروزه […]

پایان نامه

بررسی چالش های حاکم بر بسته بندی فیروزه نیشابور- قسمت ۱۸

۲-۲۷-۲ رنگ شده……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۲۳-۲۷-۲ مالاکیت و آزوریت………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۲۲۸-۲ ویژگی های فیروزه چینی………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۲۲۹-۲ حدود قیمت سنگ فیروزه……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۲۳۰-۲ فعالیت هایی از فیروزه که در مشهد انجام می شود……………………………………………………………………………………………………… ۵۳۳۱-۲ دلیل اعتقاد مردم به فیروزه………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۳۳۲-۲ بررسی بازار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۵۱-۳۲-۲ سنگ های قیمتی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶۱-۱-۳۲-۲ طبیعی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶۱-۱-۱-۳۲-۲الماس……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶۲-۱-۱-۳۲-۲زمرد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶۳-۱-۱-۳۲-۲ فیروزه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۶۴-۱-۱-۳۲-۲ یاقوت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۷۲-۱-۳۲-۲ مصنوعی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷۱-۲-۱-۳۲-۲ سمنت پلاست…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۷۲-۲-۱-۳۲-۲ […]

Back To Top