برچسب: صنایع دستی

پایان نامه

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی چالش های حاکم بر بسته بندی فیروزه نیشابور- قسمت ۲۷

۵-۴-۲ توفال نیم رنگتفاوت آن با نوع قبلی آنست‏ که به رنگ روشن‏تر است.۶-۴-۲ توفال سفیدرنگ آبی خیلی روشن دارد.۷-۴-۲ چغالهفیروزه‌ای است درشت، شبیه «فیروزه‏ی‏ عجمی» اما به رنگ آبی کم رنگ. جنس آن سست است، به طوری‌که نمی‌توان آن‌را به خوبی جلا داد و پرداخت کرد. به آن فیروزه‏ی «باب مکه» هم می‌گویند چون […]

پایان نامه

دسترسی به منابع مقالات : بررسی چالش های حاکم بر بسته بندی فیروزه نیشابور- قسمت ۲۶

به صورت کلی دو نوع ذخیره استخراجی در محدوده معدن فیروزه نیشابور وجود دارد . اول فیروزه موجود در رنگ بکر و دوم فیروزه پلاسری که در اصطلاح محلی به آن « فیروزه خاکی » گفته می شود . فیروزه خاکی به صورت عمده در بخش هایی از رسوبات ناحیه جنوبی معدن فیروزه یافت می […]

پایان نامه

بررسی چالش های حاکم بر بسته بندی فیروزه نیشابور- قسمت ۲۳

-تعریف مشکل-اهمیت مسئله۱٫کلیات طرح:۱-۱ تاریخچهفیروزه یکى از قدیمى ترین کانى هاى شناخته شده با عنوان گوهر است .در کتاب هاى باستان شناسى غربى عنوان گردیده است که این کانى اولین بار در چهار دستبند جسد مومیایى شده یکى از شاهزادگان مصرى که مربوط به پادشاه دوم اولین سلسله حکمرانى مصر مى باشد،دیده شده است .فیروزه […]

پایان نامه

بررسی چالش های حاکم بر بسته بندی فیروزه نیشابور- قسمت ۲۱

۱۶-۲۲-۳ رنگهای شاد،سرزنده و با نشاط……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۸۱۷-۲۲-۳ رنگهای خیال انگیز……………………………………………………. …………………………………………………………………………………………….. ۱۱۸۱۸-۲۲-۳ رنگهای خنک وسرد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۹۱۹-۲۲-۳ رنگهای گرم و داغ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۹۲۰-۲۲-۳ رنگهای طبیعی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۰فصل چهارم :تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتیجه گیری۴-تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۱۱-۴ تحلیل ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۲۱-۱-۴ ارائه راه کارهایی مفید برای صنایع دستی…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۲۳-۱-۴ بررسی چالش ها در بسته بندی […]

پایان نامه

فایل دانشگاهی – بررسی چالش های حاکم بر بسته بندی فیروزه نیشابور- قسمت ۱۵

۱-۱ تاریخچه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲-۱بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۱-۲-۱ فیروزه چیست؟…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۲-۲-۱ آب و هوای منطقه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳-۲-۱ وضعیت اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۴-۲-۱ اسناد تاریخی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۵-۲-۱دﻟﻴﻞ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻮدن ﻓﻴﺮوزه ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۳-۱ تعریف مشکل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۴-۱ اهمیت مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۱-۴-۱ دلیل انتخاب موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۲-۴-۱نقش صنایع دستی در اقتصاد کشور………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۳-۴-۱ نقش بسته بندی در جامعه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۴-۴-۱ نقش بسته بندی در صادرات………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۱-۴-۴-۱ بسته […]

پایان نامه

بررسی چالش های حاکم بر بسته بندی فیروزه نیشابور- قسمت ۱۶

۱-۲-۳-۲ عجمی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴۲-۲-۳-۲ شجری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴۳-۳-۲ تقسیم بندی فیروزه از لحاط رنگ…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴۴-۳-۲ تقسیم بندی فیروزه از لحاظ کیفیت و ارزش اقتصادی سنگ خام فیروزه………………………………………………………………….. ۲۶۱-۴-۳-۲ عجمی……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷۲-۴-۳-۲ چغاله……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۷۳-۴-۳-۲ سنگ رگه دار………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸۴-۴-۳-۲ توفال……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۸۵-۴-۳-۲ شکوفه و خزامه……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹۵-۳-۲ تقسیم بندی فیروزه از لحاظ کار استخراجی آن……………………………………………………………………………………………………. ۲۹۴-۲ اسامی سنگ فیروزه و انواع آن پس […]

Back To Top