برچسب: عدل و انصاف

مقالات و پایان نامه های سری سیزدهم

سايت مقالات فارسی – نقش ایمان و عمل صالح در رسیدن به حیات طیبه از منظرامام …

در واقع مردان و زنان نمونه جهان، مقیاس هاى سنجش اعمال انسان ها هستند و هر کس به آن اندازه که به آنها شباهت دارد، وزن دارد، و آنها که از ایشان بیگانه اند، کم وزن یا بى وزنند.حتى در این جهان نیز دوستان خدا مقیاس سنجشند، ولى از آنجا که بسیارى از حقایق در […]

Back To Top