پایان نامه حقوق : عملکرد سازمان

دانلود پایان نامه

اطلاعات و اخبار و گزارشهای مربوط به سیاستها، فعالیتها، طرحها و برنامه ها؛ با شیوه ها و قالبهای مؤثر و مناسب .
– تدوین و انتشار خلاصه عملکرد سالانه سازمان برای ارائه به افکار عمومی .
– انتشار نشریه داخلی و برون سازمانی سازمان .
وظایف سنجش افکار:
– تهیه گزارشهای تحلیلی ادواری (ماهانه /فصلی /سالانه ) از افکار عمومی داخل و خارج از سازمان برای ارائه به مدیریت .
– نقد و بررسی بازتاب فعالیتهای سازمان در نظر اقشار مردم بویژه نخبگان ، رسانه ها و دستگاهها از یکسو و مدیران و کارکنان از سوی دیگر و ارائه گزارش آن به مدیریت .
– سنجش افکار عمومی درون سازمانی به منظور بازیابی مسائل و ارائه راه کارهای مناسب به مدیریت .
– طراحی و اجرای نظام گردآوری پیشنهادهای کارکنان به منظور ترغیب کارکنان به مشارکت هرچه مؤثرتر در بهبود جریان امور سازمان .
وظایف پژوهش و برنامه ریزی :
– تهیه گزارشهای عملکرد دوره ای از فعالیتهای روابط عمومی .
– نوآوری ، خلاقیت و طراحی فعالیتهای جدید در قلمرو وظایف روابط عمومی .
– نظارت و ارزیابی فعالیتها و اعمال نتایج حاصل در برنامه ها و فعالیتهای آتی .
– طراحی و برنامه ریزی برای ارتقاء کلیه اموری که به رشد کمی و کیفی ارتباط و همدلی بین سازمان و مردم و دستگاهها و مدیران و کارکنان با یکدیگر بیانجامد.
وظایف ارتباطات مردمی


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

*ارتباطات مردمی در شاخه دریافت پیشنهادها
– داشتن فرم پیشنهادها
– نحوه جمع آوری پیشنهادها
– داشتن دبیرخانه یا واحد مرتبط
– طبقه بندی پیشنهادها و ارائه جدول
– چگونگی قدردانی از افراد پیشنهاد دهنده
– پی گیری پیشنهادها
– ارزیابی اثربخشی پیشنهادها
*) ارتباطات مردمی در شاخه پاسخگویی

– استفاده از راهکارهای مختلف نظیر نامه، صندوق پستی و …
– استدلال کافی و اقناع لازم در پاسخگویی
– ستون پرسش و پاسخ در نشریه داخلی سازمان
– جلسات پرسش و پاسخ کارکنان و مردم
– تریبون آزاد
– اختصاص تلفن و پست صوتی
عمده ترین اهداف واحد ارتباطات مردمی در یک واحد روابط عمومی را می توان به شرح زیر فهرست کرد:
* ایجاد ارتباط حضوری و چهره به چهره بین مدیران سازمان با مردم و کارکنان
* تکمیل فرآیند اطلاع رسانی به مردم و کارکنان و تعیین نقاط تاریک و پیام های ناگفته برای آنان
* رفع فوری تعدادی از مشکلات کارکنان و مردم
* ایجاد ارتباط دوسویه با مردم و کارکنان، دریافت پی فرمت پیامهای ارایه شده که در نهایت، رضایتمندی و قانع شدن آنان را در پی دارد؛
* بسط و توسعه ارتباط بین مدیریت و کارکنان سازمان به منظور رفع مشکلاتکارکنان
* ایجاد مجرای مناسب برای آشنایی با نقطه نظرها، دیدگاهها، پیشنهادها و مشکلات مردم و کارکنان
سازمان دهی ارتباطات مردمی
بی تردید تحقق و تامین اهداف یاد شده، مستلزم طراحی واحدی به نام «ارتباطات مردمی» است تا بتواند ضمن برنامه ریزی و نظارت بر انجام آن، فعالیت های ارتباطات مردمی را به مرحله اجرا بگذارد. ضمناً باید به این نکته توجه داشت «ارتباطات مردمی،صرفاً پاسخگویی به تلفن ها و یا پاسخ به چند نامه نیست، بلکه «ارتباط مردمی»ایده آل، باید بتواند به اهداف مورد نظر،جامه تحقق بپوشاند.
انواع ارتباطات مردمی
مهمترین انواع «ارتباطات مردمی»که روابط عمومی باید آنها را در برنامه عملی سالانه خود منظور کند، عبارت است از:
الف- ارتباطات مردمی درون سازمانی
– برگزاری جلسات پرسش و پاسخ بین کارکنان و مدیریت: یکی از شیوه های مهم ارتباطات مردمی درون سازمانی است. این شیوه معمولاً به دو شکل تحقق می یابد: اول اینکه هریک از کارکنان به طور انفرادی با رئیس سازمان مربوط ملاقات کرده، دیدگاه ها و مسایل خود را با وی درمیان می گذارند. دوم اینکه در یک نشست عمومی معمولاً پس از بیان کلیاتی توسط مسئولان که می تواند در متن خود، پاسخهایی را در برداشته باشد، کارکنان پرسشهای خود را به طور کتبی و یا شفاهی طرح می کنند تا مسئولان سازمان، پاسخهای لازم را ارایه کنند.
– برگزاری جلسات تریبون آزاد، در این شیوه، روابط عمومی با صدور اطلاعیه ای از کلیه کارکنان داوطلب، درخواست می کند تا در صورت تمایل در جلسه بحث آزاد شرکت کنند. آنگاه با اعلام قبلی، جلسه را در یک روز معین برگزار می کند.
یکی از ویژگی های عمده اینگونه جلسات، اداره آن توسط خود کارکنان است و معمولاً این کار با انتخاب یک نفر از بین کارکنان به عنوان دبیر جلسه صورت می گیرد. دراین جلسات هریک از کارکنان به طورآزاد و شفاهی نقطه نظرات خود را مطرح می سازد و مسئول مربوط پاسخ لازم را ارایه می کند.
ب) ارتباطات مردمی برون سازمانی
صرف نظر از شیوه های ارتباطات مردمی درون سازمانی، اهم شیوه های مرسوم برون سازمانی در زیر می آید:
– برگزاری جلسه با هریک از اقشار مردم
بی تردید، هیچ خدمتی وجود ندارد که به نحوی کلیه اقشار مردم را تحت تاثیر قرار ندهد، لذا در برنامه ریزی ارتباطات مردمی، باید برای هر یک از گروه های هدف برنامه ریزی کرد. ضمن اینکه باید توجه داشت که هر سازمانی باید به طور ویژه مخاطبان خاص خود را در طراحی ارتباطات مردمی منظورکند.
– ارتباطات مردمی تلفنی
از شیوه های مرسوم و مؤثر در ارتباطات مردمی، اختصاص چند شماره تماس برای ارتباط تلفنی مخاطبان اروابط عمومیسازمانبه عنوان سخنگوی دستگاه ذی ربط است. این شیوه به مخاطب امکان می دهد تا هر آن، در صورت تمایل، از طریق تلفن، دیدگاه ها یا مسایل خود را مطرح سازد.
– ارتباطات مردمی مکاتبه ای
یکی از شیوه های قدیمی و پایدار ارتباطات مردمی به ویژه در بعد برون سازمانی، دریافت نامه های مردم و پاسخگویی دقیق و صحیح به آنهاست. در این مورد، روابط عمومی باید در دوره های زمانی معین، نامه ها را افزون بر ارسال پاسخ برای هریک از آنها، تجزیه و تحلیل کند و طبق رویه یاد شده به مدیریت سازمان منعکس سازد.
– حضور مدیران در بین مخاطبان خاص
ارتباطات مردمی برون سازمانی خود باید مخاطبان خاصی را دعوت کرده و جلسه پرسش و پاسخ بین آنان و مدیریت برگزار کند باید افزود که شیوه دیگر ارتباطات مردمی برون سازمانی، حضور مدیران در بین مخاطبان خاص است که حتی تاثیرمثبت آن بیشتر از شیوه های قبلی است.
– دریافت پیشنهادهای کارکنان
شیوه دیگری که در ارتباطات مردمی می توان در نظر داشت، دریافت پیشنهادهای کارکنان است شیوه مورد نظر در این راه کاربرد «نظام پیشنهادهای کارکنان» است. در این نظام هدف، بهره مندی سازمان از پیشنهادهای کلیه کارکنان است. باید به همه پیشنهادهای قابل قبول بر اساس درجه اهمیت، پاداشی اعطا کرد. در نظام پیشنهادهای کارکنان، پیشنهادها پس از بررسی در کمیته اجرایی و تائید آن در گروههای کارشناسی، از طریق کمیته مرکزی به بالاترین مقام سازمان منعکس می شود و با امضای بالاترین مقام سازمان قابلیت اجرایی پیدا می کند.
بدون شک هر وزارتخانه ارگان، سازمان یا مؤسسه کوچکی نیاز به تشکل منسجم و ثابتی به نام روابط عمومی دارد. چارت تشکیلات روابط عمومی ها برحسب نوع خدمتی که به جامعه ارائه می کند متفاوت است. در سازمانهای خدم
اتی، رفاهی، تجاری و سیاسی چارت این تشکیلات شکل خاصی بخود می گیرد. به عنوان مثال در یک مؤسسه تجاری پس از مدیریت روابط عمومی وجود یک وکیل حقوقی یا مشاور مدیریت لازم است در حالیکه در یک سازمان دولتی که عموماً سیاستگذاری و هدایت برنامه های کلان را بر عهده دارد وجود یک معاون به جای وکیل حقوقی یا مشاور ضروری تر به نظر می رسد. در رده های پایین واحدهای مجزا و پراهمیتی چون ارتباط با رسانه ها، ارتباطات مردمی، واحد تبلیغات و انتشارات را پیشرو داریم که در واقع نمایه بیرونی سازمان را حفاظت می کنند یا به عبارت دیگر وکیل مدافع سازمان هستند و در عین حال به روابط دو سویه درون و برون سازمانی پرداخته و به آن عینیت و نظم می بخشند لازم به یاد آوری است که واحدهای سمعی و بصری، کتابخانه و رایانه و اینترنت از بخشهای ضروری روابط عمومی بشمار می روند که در سرعت بالا بردن اطلاعات روزمره کارکنان و دستیابی به دانش روز نقش بسزایی ایفا می کنند. ایجاد سایت اینترنتی جهت انتشار اخبار سازمانی و جمع آوری اطلاعات ضروری قسمت مهمی از یک روابط عمومی نوین است و به همین جهت مخاطب همیشه به اخبار و اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی خواهد داشت. امروزه روابط عمومی به عنوان علم دارای اصول و مبانی اولیه می باشد. عموماً شاهد آن هستیم که واژه روابط عمومی در میان مردم استفاده می شود بدون در نظر گرفتن اینکه واقعاً روابط عمومی چیست؟ آیا در زمره علوم پایه قرار می گیرد یا هنری است که از خلاقیت بهره می گیرد و خود پس از موسیقی، نمایش، سینما و … هنر هشتم خوانده می شود. یک روابط عمومی فعال و مفید باید با شرکت در جلسات مهم دستگاه و ارتباط مستقیم با مسئولین دستگاه به صورت مستمرکارکنان را از چگونگی سیاستها، تصمیمات جدید و آینده نگری ها آگاه نماید و با حضور در سفرهای داخلی و خارجی مسئولین مربوطه در جریان مستقیم آخرین طرح های در دست اجرا و برنامه ها و خط مشی ها قرار بگیرد. در کنار این وظایف خطیر، انجام امور خطاطی در زمینه های تبلیغاتی تهیه آرشیو سمعی و بصری و تنظیم شعائر و برگزاری مراسم مذهبی و مناسبت ها از فعالیت های خرد واحد روابط عمومی محسوب می شود. از مهمترین وظایف و فعالیتهای برون سازمانی باید به سنجش افکارعمومی جامعه نسبت به سازمان یا ارگان مربوطه اشاره کرد. روابط عمومی باید با شناخت دقیق مخاطبین خاص و عام با استفاده از ابزار دقیق و انتخاب روش مناسب به معرفی شایسته از سازمان بپردازد و ضمن برقراری ارتباط مستمر و منسجم با وسایل ارتباط جمعی، در راستای معرفی سازمان از طریق آنها به ایجاد رابطه دوسویه بین مردم وسازمان همت گمارد. یک روابط عمومی قدرتمند زمینه ساز مدیریت قدرتمند است و می تواند با نفوذ در عمق افکار عمومی و مطالعه و بررسی دقیق و کارشناسی به جمع آوری اخبار و اطلاعات بیرونی مورد نیاز دستگاه بپردازد و با پردازش این اطلاعات جهت ایجاد تغییرات مطلوب مخاطب در سازمان اقدام مقتضی و کارشناسانه بعمل آورد. در مقابل با توجیه و تحلیل برنامه ها نقش سخنگوی آن سازمان را در جهت روشن شدن اذهان عمومی بخوبی ایفا نماید. از اهرمهای موثر برای ایفاء نقش برون سازمانی و اطلاع از افکار عمومی می توان به نصب صندوق پیشنهادات و انتقادات، نصب صندوق پستی واعلام تلفن پیامگیراشاره کرد.(بصریان راد، روابط عمومی توانمند بازوی مدیریت – ص81)
از آنجا که وظیفه روابط عمومی ها، مردمداری، تعاطی افکار، شکیبایی و بردباری در شنیدن، صداقت و انصاف در پاسخگویی و … است و همچنین مؤظف به اجرا و انجام وظایف و فعالیت های خود می باشند در این بخش به طبقه بندی فعالیت های یک روابط عمومی می پردازیم چرا که اجرای این شاخص ها و فعالیت ها مورد انتظار از یک روابط عمومی کارآمد است.(میرسعیدقاضی،تئوری و عمل در روابط عمومی و ارتباطات – ص96)
وظایف اطلاع رسانی در روابط عمومی
یکی از فعالیت های روابط عمومی، اطلاع رسانی است. این فعالیت در اشکار مختلف، صورت می پذیرد که یکی از اشکال عمده آن«خبر» است. درواقع، خبر، مجموعه ای از اطلاعات دارای ارزش خبری است که برای بهره برداری مخاطب و آگاهی دادن به او تهیه می شود. از اهم کارکردهای خبر در روابط عمومی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
ـ اطلاع رسانی: اطلاع رسانی از جمله کارکردهای مهم «خبر» محسوب می شود. روابط عمومی می تواند عملکرد سازمان، نتایج تحقیقات، دستاوردهای جدید و تغییرات تازه سازمان خود را در قالب «خبر» تنظیم کند و در اختیار رسانه ها قرار و یا در نشریه داخلی درج کند. در واقع، هدف از آموزش خبرنویسی به کارشناسان خبر روابط عمومی، آشنایی آنان با اهمیت، تعریف و شیوه های تهیه خبر است تا بتوانند از این محمل برای پیام رسانی به مخاطبان خود، نهایت بهره برداری را به عمل آورند. بنابراین، نخستین کارکرد خبر، بیان اطلاعات مربوط به سازمان به مخاطبان است.
ـ برجسته سازی: یکی از دیگر کارکردهای خبر، «برجسته سازی» رویدادهای مختلف به منظور القای دیدگاه های خاص به مخاطبان است. در واقع با برجسته سازی بعضی اطلاعات در قالب «خبر»، آن را با اهمیت جلوه می دهیم و از سایر اطلاعات متمایز می سازیم. عملیات برجسته سازی اطلاعات در وهلهاول در روابط عمومی صورت می گیرد و آن زمانی است که کارشناس خبر، یکسری اطلاعات را از بین سایر اطلاعات انتخاب می کند و برجسته می سازد. در مرتبه دوم ـ که از اهمیت بیشتری برخوردار است ـ انعکاس اطل
اعات در رسانه هاست که باعث می شود مخاطبان برای آن اهمیت بیشتری قائل شوند.
ـ کارکرد آگاهی بخشی و پیشگیری از بحران: هر خبری که در سطح جامعه انعکاس می یابد، با خود اطلاعات جدیدی را به همراه دارد که می تواند برای مخاطبان، نقش آموزشی و آگاهی بخشی را ایفا کند. بنابراین روابط عمومی می تواند برخی از اهداف آموزشی خود را از طریق «خبر» تأمین کند. همچنین، انتشار بعضی از اخبار، می تواند در پیشگیری از بحران مؤثر واقع شود.

مطلب مشابه :  اعتماد ، انتظارات، نیاز

وظایف نمایشگاهی ،تبلیغاتی و امور فرهنگی
بخشی از فعالیت های روابط عمومی ،شاملفعالیت هاوامورفرهنگی و نمایشگاهی است که در این بخش یکی از اهداف عمده روابط عمومی ، یعنی فرهنگ سازی دنبال می شود. برای آشنایی بهتر با این نوع فعالیت ها، فهرست اهم فعالیت های این بخش بیان می شود: برگزاری مراسم و گرامیداشت مناسبتها، برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی، اجرای امور سمعی و بصری شامل تولید عکس، فیلم، اسلاید، پارچه نویسی و خطاطی، برگزاری سمینار
مراسم
درباره برگزاری مراسم در مناسبت های مختلف، بایستی تاکید کرد که مدیریت مراسم در صورتی می تواند به بهترین نحو عمل شود که مبتنی بر برنامه مدون باشد، برای این منظور، تهیه «تقویم مراسم» و «جدول مناسبتها» و گنجانیدن برنامه های مورد نظر برای اجرا در یک مناسبت در آنها ضروری است. هر روابط عمومی باید بر اساس وظایف و شخصیت سازمان مربوط مناسبت های خاص سازمان خود را استخراج و آن را بر روی کاغذ درج کند صرفنظر از برنامه ریزی برای اجرای مراسم، بایستی توجه داشت که می توان مراسم مختلف را طبقه بندی کرد. برای مثال مناسبت های خاص سازمانی از اهمیت بسیار برخوردار است و بایستی برای پیشبرد بهتر امور مربوط به آن تشکیل ستاد خاص برگزاری آن مراسم مبادرت کرد.
برگزاری نمایشگاه
نمایشگاه را به مثابه رسانه باید تلقی کرد. چرا که در نمایشگاه، غرفه دار به عنوان فرستنده پیام و بازدیدکنندگان به عنوان گیرنده اطلاعات نقشی دارند و بهترین تماس با مشتریان و انتقال اطلاعات به این نحو صورت می گیرد. با این دیدگاه می توان نمایشگاه را می توان به عنوان یک وسیله ارتباط جمعی مورد توجه قرار داد.
فعالیت های سمعی و بصری
فعالیت های سمعی و بصری، به آن بخشی از فعالیت هایروابط عمومی اطلاق می شود که مخاطبان آنها را با چشم می بینند و یا با گوش خود می شنوند و لذا جنبه بصری و یا شنیداری دارند. از فعالیت هایی که می تواند راینزمره قرارداد،می توان به تولید عکس، فیلم، اسلاید، پارچه نویسی و خطاطی اشاره کرد.
عکس: عکس در روابط عمومی کاربردهای مختلفی دارد. تهیه عکس برای استفاده در خبر یا استفاده از آن در فیلم، نمونه هایی از کاربرد عکس در روابط عمومی هستند. به منظور سازماندهی موضوع عکس، ایجاد «بانک عکس»و نگهداری عکس مسئولان سازمان و نیز طرح های شاخص و مهم سازمان توسط روابط عمومی

مطلب مشابه :  ویژگی های فرهنگ

دیدگاهتان را بنویسید