راهبردهای فراشناختی، راهبردهای یادگیری، آموزش و یادگیری

– پیش‌بینی روش حل مسئله و انتخاب راهبرد،– بررسی دانش پیشین موردنیاز.معلم ریاضی را در نظر آورید که در دوره متوسطه ریاضیات 1 تدریس می‌کند. درسی که امروز تدریس خواهد کرد توان است.... متن کامل

مداخلات آموزشی غیر رسمی برای آموزش راهبردهای فراشناختی، روش تدریس مبتنی بر نظریه فراشناخت، مفاهیم اساسی روش تدریس فراشناختی

میزان درک دانش‌آموز را بررسی کنید. مطمئن شوید که دانش‌آموزان، هم راهبرد و هم نحوه استفاده از آنرا فهمیده‌اند.فرصتهای بسیاری را در اختیار دانش‌آموزان قرار دهید تا بتوانند، اجرای... متن کامل

مراحل آموزش رسمی راهبردهای فراشناختی، راهبردهای فراشناختی، هدف از آموزش

راهبردها کدامند؟عناصر مهم این راهبردها کدامند؟چگونه این راهبرد را اجرا کنیم؟نحوهْ اثرگذاری مثبت این روش آموزشی بر روی دانش‌آموزانی که در یادگیری دچار مشکل هستند، چگونه... متن کامل

ارتباط معنی دار، برقراری ارتباط، انتقال اطلاعات

الف- دسته بندی اطلاعات جدید 3-2- سازماندهی ویژه مطالب پیچیده معنی دار الف- تهیه سرفصل های یک کتاب درسیب- تهیه متن به شکل طرح یا نقشهج- استفاده از نمودار درختید- استفاده از نمودار چرخشی... متن کامل

راهبردهای فراشناختی، مهارتهای فراشناختی، راهبردهای شناختی

در حالی که گهگاه، منعکس کردن فرایندهای فراشناختی یک فرد بطور خودآگاه، عمل مفیدی است و در حالیکه آگاه کردن فراگیران از این فرایندها، بطور غیررسمی وقتی که آنها در حال تلاش برای کسب... متن کامل

مهارت های فراشناختی، راهبردهای فراشناختی، مولفه های فراشناخت

مولفه های فراشناختشناخت شامل برنامه ریزی، هدایت، نظارت و اصلاح فرایندها و فعالیت های شناختی است. ساده ترین معنای فراشناخت، شناخت شناخت یا شناخت درباره شناخت است. مقایسه شناخت با... متن کامل

پیدایش رویکرد فراشناخت، مهارت های فراشناختی، مهارت های یادگیری

فراشناخت یادگیری را تغییر نسبتاً دائمی در رفتار نهفته یک شخص بر اثر کسب تجربه تعریف می کنند؛ و این نکتۀ مهمی است که یادگیرنده به صورت فعال و از راه تعامل دائم با محیط، به ساخت دانش می... متن کامل

انگیزه پیشرفت تحصیلی، مهارت های شناختی، مهارت فراشناختی

ج) کمک به بهبود یادگیری و پیشرفت تحصیلیِ دانشجویان با شناسایی مهارتهای شناختی، فراشناختی و و انگیزۀ پیشرفت تحصیلی.د) کمک به پژوهش های آتی در جهت شناخت مهارتهای یادشده و ارتقای سطح... متن کامل