تحقیق رایگان درمورد خلاء های قانونی

دانلود پایان نامه

گیرد، محق دانسته است. اصل شصت و دو، بر مشارکت در سرنوشت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی افراد اصرار دارد. اصول نود و یک، و نود و شش، و نود و هشت، و نود و نه، در مورد شورای نگهبان بوده که پاسداری از احکام اسلام و عدم مغایرت مصوبات مجلس با آن ها و با قانون اساسی وظیفه اصلی آن بوده که اعضای آن از سوی رهبری انتخاب می شود. تفسیر قانون اساسی نیز از اهم وظایف این شورا می باشد. این شورا ناظر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و تعیین رهبری می باشد. اصل یکصد و نه، صلاحیت علمی و عدالت، تقوی و بینش صحیح و تدبیر را از شرایط رهبری عنوان کرده و در اصل یکصد و ده، وظایف رهبری از جمله تعیین سیاست های کلی نظام، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلان جنگ و صلح، نصب و عزل و استعفای فقهای شورای نگهبان، رییس قوه قضاییه، رییس سازمان صدا و سیما، رییس نیروهای مسلح و فرماندهی کل سپاه، تنظیم روابط قوای سه گانه و امضای حکم ریاست جمهوری، عزل رییس جمهور و عفو یا تخفیف مجازات محکومین مورد اشاره قرار گرفته است. اصل یکصد و دوازده، وظیفه حل مشکلات مصوبات مغایر مجلس از نظر شورای نگهبان در جهت تامین مصلحت نظام را دارد. اصل یکصد و شصت و یک، از صفات و شرایط قاضی صحبت می کند که رجل سیاسی بودن از ویژگی های اهم این شغل محسوب می شود.
دقت در متن و محتوای قانون اساسی و مشروح مذاکرات قانون اساسی در اوایل انقلاب توجه ما را به چند نکته جلب می کند؛ آن چه که از متن مذاکرات بر می آید این است که در اوایل انقلاب اولاً گفتنی است که مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مجلسی متشکل از مردان بوده و صرفاً تنها یک نماینده زن ( خانم گرجی) در آن حضور داشته است. لذا با اکثریت آقایان نسبت به خانم ها می توان حدس زد چه فضای ذهنیتی بر جلسات حاکم بوده است. تفکرات مردسالارانه ای که طی قرن ها شکل گرفته بود. در نتیجه این تفکرات بر ادله های تصویب مواد قانونی تأثیر بسزایی داشته است. در اوایل انقلاب به دلیل حفظ ظاهر و به دلیل این که جهان روی انقلاب متمرکز شده بود و از آن جایی که مساله زن یکی از شعارهای اساسی انقلاب اسلامی ایران بود و نیز از مباحث مهم جهانی محسوب می شد، لذا برای رفع سوء تفاهمات در عرصه جهانی و رفع تنش ها به مساله زن توجه ویژه ای شد.
توجه به چند نکته حائز اهمیت می باشد. یکی این که عبارت «رعایت موازین اسلام و شرع» یک اهرم ممانعتی است که مانع از آن می شود که در تصویب قوانین در راستای تساوی گرای هویتیی حرکت شود. ولی آن چه که قابل توجه است این است که این اجتماع مردانه صرفاً به خاطر توجه به موازین اسلام و شرع نیست که حقوق زن را نادیده می گیرند. چرا که گاهاً شاهدیم که نمی توانند با توسل به ادله های فقهی استدلال کنند در نتیجه از جمله در بحث ممانعت از دسترسی به پست ریاست جمهوری آن چه که می ماند صرفاً یک سری تفکرات و ساختارهای ذهنی مردسالارانه است که می خواهد بر زنان و جامعه ی زنان حاکمیت کند و از دسترسی زنان به خود ممانعت به عمل آورد و قید «با رعایت موازین اسلام و شرع» صرفاً یک ابزار در دست مردانی است که قصد دارند زنان را از دسترسی به حقوقشان باز دارند. زیرا فقه ما پویا است که می تواند مقتضیات زمانی و مکانی و واقعیات اجتماعی را در نظر گرفته و مناسب با آن ها بر وضع قوانین تأثیر بگذارد و این عبارت چیزی نیست جز سفسطه ی مردانی که ارائه ی محکم فقهی ندارند و بدین وسیله می خواهند قوانین و شرع و فقه را دور بزنند و نظرات سلیقه ای خودشان را در وضع قوانین دخیل کنند و به نام دین و اسلام و شرع در حق زنان تبعیض روا دارند. ادله های این آقایان چیزی نیست جز اشارات کهن تاریخی که با واقعیات جامعه، هم خوانی ندارد. واقعیاتی که زن در آن ها حضوری نامأنوس و کم رنگ دارد.
قانون اساسی به رغم ظاهر تساوی گرای هویتی که دارد، قانونی است به شدت تفاوت محور جنسیتی حداقل در رابطه با زنان. در مقدمه قانون اساسی، خانواده یک اصل بنیادی است که همه قوانین و برنامه ها باید در راستای تحقق و تسهیل و پاسداری از آن وضع شوند و زن نیز صرفاً به عنوان عنصری در این نهاد مورد توجه است. در نتیجه زن زمانی ارزش و جای‏گاه پیدا می کند که به عنوان مادر و همسر مطرح شود و به گفته ی خود قانون گذاران خانواده از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این قانون استقلال زن و فردیت زن تحت سلطه ی خانواده محوری هضم می شود.
در اصل دو قانون اساسی عبارت «یکسان در حمایت قانون» نیز صرفاً بیان می دارد که زنان و مردان در حمایت قانونی شرایط یکسانی دارند و به گفته خود قانون گذاران این به معنای حقوق یکسان داشتن و عدم تبعیض نیست.
در اصل بیست قانون اساسی آمده است که: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. این اصل با ابهامی که دارد دست شورای نگهبان را، که وظیفه آن تطبیق موارد قانونی با مباحث فقهی است، باز می گذارد و شورای نگهبان می تواند تفسیر شخصی خود را در تصویب قوانین دخیل نماید. و این گونه است که بر اساس هر تفسیر تبعیض آمیز، قوانین تبعیض آمیزی نیز ایجاد می شود که با توسل به آن ها از زن سلب حقوق می شود.
نکته حائز اهمیت دیگر این است که در قانون اساسی سلسله مراتب قدرت به هم گره خورده اند. با توجه به واژه رجال در اصل یکصدو پانزده قانون اساسی، ریاست جمهوری سمتی دارای ابهام است که تاکنون هیچ زنی به آن نرسیده است. در نتبجه دسترسی به حقوقی که خاص این جای‏گاه و مقام است (اصول یکصد و بیست و چهار، یکصد و بیست و پنج، یکصد و بیست و شش، یکصد و بیست و هفت، یکصد و بیست و هشت، یکصد و بیست و نه، یکصد و سی و سه، یکصد و سی و چهار و یکصد و سی و شش قانون اساسی) نیز از زن سلب می شود. و زمانی که هیچ زنی به این پست نایل نمی شود در نتیجه بسیاری از جای‏گاه های مدیریتی در انحصار مردان باقی می ماند. در مورد پست های قضاوتی نیز چنین است. و هم چنین در مورد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام که همگی در انحصار مردان بوده و هیچ زنی تا به حال به این پست ها نائل نشده است. در نتیجه می بینیم که تمام امور مدیریتی و تصمیم گیری در انحصار مردان است. در نتیجه یک نگاه مردسالارانه و به تبع آن یک مدیریت جنسیتی در امور حاکم می شود که خواه نا خواه روی قوانین و برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها می تواند تصمیم گذار باشد. گره خوردن مسائل حقوق زنان با مسائل فقهی، شرعی و سیاسی تصمیم گیری درباره طرح ها و قوانین را با مشکل مواجه می کند و نتیجه همان می شود که می بینیم؛ سلطه پدر، همسر قانون، عرف، فقه و خانواده بر زن در راستای تحکیم بنیان و کیان خانواده. یعنی یک نگرش شدیداً تفاوت محور جنسیتی بر قانون اساسی ما حاکم است و این مغایر است با آن چه که رهبر کبیر انقلاب در نظر داشتند که در یک جامعه و حکومت اسلامی در حق زنان اعمال گردد.
چنان‏چه گذشت امام خمینی بر احقاق حقوق زنان و رشد و تعالی آن ها نه تنها در خانواده بل‏که در تمام عرصه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و … برابر با مردان تأکید داشتند. خصوصاً از نظر ایشان زنان نه تنها حق رأی دادن بل‏که حق رأی گرفتن و حضور در تمام پست های سیاسی و مدیریتی کلان جامعه را نیز دارا می باشند. و ایشان به کرات در دیدگاه و سخنرانی های خود بر این حقوق تأکید داشته و هرگز حضور زنان در به ثمر رسیدن انقلاب و تداوم تکامل آن نادیده نگرفتند.
لکن با بررسی قانون اساسی و مقایسه آن با دیدگاه این رهبر بزرگ در می یابیم حقوق مورد نظر ایشان در مورد زنان اعطا نشده است و برعکس با یک سری قوانین و مقررات سعی در خانه نشینی زنان شده و نگاهی زن ستیزانه در قانون حاکم شده که این با افق گسترده ای که امام خمینی برای رشد زنان در یک حکومت اسلامی ترسیم نموده بودند، منافات دارد.

مطلب مشابه :  اندازه گیری کیفیت خدمات

فصل سوم:
جای‏گاه زن در مصوبات و مباحثات مجلس ششم

درآمد
در این فصل پژوهشگر بنا دارد ابتدا جای‏گاه زن را در مصوبات مجلس ششم و نظرات و دیدگاه های موافقان و مخالفان طرح ها و لایحه های پیشنهادی به مجلس در حوزه زنان، مورد بررسی قرار داده و ببینیم نگرش و دیدگاه غالب بر مبنای دسته بندی مذکور چه بوده و این طرح ها و لایحه ها بر چه مبنایی به تصویب رسیده اند و چه اهدافی از تصویب آن ها مدنظر قانون گذاران بوده است؟
در ادامه سعی خواهیم کرد با توجه به دو فصل قبل بررسی کنیم ببینیم که آیا این مصوبات موید منظور نظر قانون اساسی و رهبر انقلاب بوده اند؟ و آیا این مجلس گامی در راستای بهبود وضعیت زنان و خلاء های قانونی برداشته است یا نه؟ و این خلاء ها کجاها مشهودتر بوده است؟برای این منظور سعی شده است مشروح مذاکرات مجلس ششم اختصاصاً در حوزه زنان مورد بررسی قرار گیرد.
گفتنی است صرفاً طرح ها و لوایحی مورد بررسی قرار گرفته اند که به تصویب مجلس رسیده اند و سایر طرح ها و لوایح مسکوت یا مسترد شده از سوی مجلس تنها با عنوان اسم برده شده اند، چرا که قدرت و موفقیت هر مجلسی را از قوانینی که به تصویب رسانده اند می توان محک زد. مصبات و طرح ها و لوایح، بر مبنای همان سه دیدگاه مذکور تقسیم بندی شده و سپس بر مبنای سه محور موضوعی اجتماعی- فرهنگی، خانوادگی و سیاسی طبقه بندی شده اند. گفتنی است گاهی طرح ها و لوایح پیشنهادی به قدری بدیهی و قابل درک بوده و اتفاق نظر عموم مجلسیان در مورد آن ها وجود داشته و به قدری فوریت آن ها درک شده که در همان شور اول یا بعضاً در شور دوم بدون فوت وقت یا مخالفی به تصویب رسیده اند لذا موافقان و مخالفان به چانه زنی با یک‏دیگر نپرداخته اند از این جهت برای برخی مصوبات ما نظرات مخالفی نداشته و نظرات موافقان از چندین سطر تجاوز نکرده است.
گفتار نخست: دیدگاه تساوی گرای هویتی

در این مبحث بر قوانین و مصوبات و طرح ها و لوایحی که در آن ها بر زن جدای از خانواده توجه شده و شخصیت مستقل زن مورد تأکید می باشد، توجه شده است.
1. قوانین و مصوبات
در این گفتار طرح ها و لوایحی که به مجلس وصول شده و طی شور های اول و دوم مورد بررسی قرار گرفته و موافق و مخالف در موردشان به چانه زنی پرداخته و در نهایت با اکثریت آراء در موردشان توافق حاصل شده و به تصویب رسیده اند، بررسی شده اند.
1.1. قوانین و مصوبات اجتماعی- فرهنگی
در این بند به موادی که زن را در حوزه اجتماع و فرهنگ حمایت کرده اند پرداخته شده است.
الف) تصویب کلیات طرح حذف تبصره 1 ماده 3 قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب ۱۳۶۴
«ماده 3- اعزام دانشجویان پسر، که دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر هستند با در نظر گرفتن ظرفیت دانشگاههای کشور و امکانات ارزی، رشته های مورد نیاز و کاملاً ضروری صورت خواهد گرفت. وزارت هر سال یک بار این موارد را تعیین خواهد کرد. در شرایط مساوی اولویت با لیسانسیه های متأهل می باشد.
تبصره 1- زنان لیسانس و بالاتر با توجه به سایر ضوابط مندرج در این قانون، تنها در صورتی که ازدواج کرده باشند و در معیت همسر خویش می توانند داوطلب اعزام شوند».
1) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی

مطلب مشابه :  علائم فرسودگی شغلی، ویژگی های سازمانی، ویژگی های شخصیتی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

امام خمینی به کرات در دیدگاه و سخنرانی های خود بر فراهم آوردن زمینه های مساوی برای زن و مرد برای آموزش و تحصیل تاکید می کردند. ایشان بارها و بارها در پاسخ به خبرنگاران داخلی و خارجی در مورد آزادی تحصیلی زنان فرموده اند که زنان نیز همچون مردان در تحصیل و آموزش آزادند علاوه برآن ایشان همیشه تاکید داشتند زنان به عنوان معلمان بزرگی که قرار است فرزندان این مرز و بوم را تربیت و پرورش داده و قرار است انسان های بزرگی در دامن آن ها رشد کنند باید ابتدا خود به رشد و پرورش شان بپردازند.
علاوه برآن اصل سوم قانون اساسی تاکید بر ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی، آموزش و پرورش…،رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه را دارد. در اصل بیست، بر برابری در حمایت قانونی زنان و مردان اشاره شده و در اصل بیست و یک، بر ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن، اصل سی، بر آموزش و پرورش رایگان تا سطح تحصیلات عالی تاکید شده است.
2) مذاکرات مجلس

2-1- دیدگاه موافقان طرح
احمد شیرزاد از موافقان این طرح ابراز می دارد که:
در آن قانون تبصره ای داریم در ماده 3 که ذکر می کند اعزام دانشجویان دختر به شرطی که مجرد باشند ممنوع است و متأهلین در اولویت هستند و خواهان حذف لفظ «پسر» می باشند که در واقع دختران هم آزاد بشوند و این گونه ادامه می دهد که قبلا بحث بر این بود که اعزام شدن دختران بدون اذن ولی ممکن است مشکل ایجاد بکند لذا در ذیل ماده واحده یک تبصره ای به عنوان تبصره (۱) اضافه شد، اعزام دختران مجرد برای ادامه تحصیل به خارج از کشور منوط به اذن پدر یا ولی قانونی وی خواهد بود. ولی الآن این نگرانی با توجه به کاهش تعداد دختران اعزامی به صفر رسیده و اینکه کشور به تخصص خانم ها در برخی رشته ها نیازمند است لذا اعزام این تعداد اندک از دانشجویان ضروری بوده و جای نگرانی هم نمی باشد و در نهایت خواستار موافقت با این طرح شدند.
فاطمه راکعی نیز به عنوان یکی دیگر از موافقان طرح اعزام دانشجو به خارج از کشور می گوید:
به زعم ما، گذاشتن هر نوع قیدی اعم از قید ازدواج یا اذن ولی برای اعزام دختران جهت ادامه تحصیل در سطوح عالی نه مبنای شرعی لازم را دارد نه بر طبق مصالح نظاممان است و هر نوع محدودیت فراتر از حدود شرع و نظر اجماع فقها موجب سلب حقوق طبیعی و قانونی و حتی شرعی یک بخش از جامعه می شود و تا آنجایی که ما می دانیم خروج از کشور برای زن متأهل باید با اذن همسر باشد که در قانون گذرنامه هم پیش بینی شده و اذن ولی در مورد دختران ، صرفاً در مورد ازدواج دختران باکره در دیدگاه فقهی اکثریت فقها آمده ، اما هیچ فقیهی در مورد سفر دختران اظهار نظر منوط به اذن ولی نداشته است . جالب است که چه در قید قبلی دایر بر لزوم ازدواج به خاطر اعزام و قید کنونی یعنی اذن ولی که اکنون مطرح می شود، تنها این شرط در مورد یک لایه میانی به لحاظ سنی مطرح می شود و تنها در مورد تعداد محدودی از دختران ما که اتفاقاً همه شرایط علمی و اخلاقی و سن رشد و کمال را هم دارند و از کانال های گزینشی دیده شده در قانون اعزام گذشته اند و بناست برای تحصیلات در سطح فوق لیسانس و دکترا آن هم در رشته های مورد نیاز کشور که عموماً هم در داخل دوره های بالا را ندارد، مطرح می شود.
خانم راکعی در مورد تبعیض آمیز بودن این قانون اشاره می کند به مغایرت برخی از بندهای اصول قانون اساسی با برخی اصول این قانون و معتقد است:
این تبصره به این شکلی که ارائه شد مغایر است با بند 6 اصل دوم قانون اساسی که جمهوری اسلامی را نظامی تعریف می کند بر پایه ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا. همین طور مغایر است با بند 9 اصل سوم که می گوید: « دولت موظف است همه امکانات خود را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی بکار برد». باز با اصل بیستم مغایرت دارد که می گوید: « همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی و اقتصادی و غیره با رعایت موازین اسلامی برخوردارند». و بالاخره مغایر با اصل 21 است که می گوید: « دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و زمینه های مساعد را

پاسخی بگذارید