منابع مقاله درباره محصولات کشاورزی

حاصل از صدور نفت، کاهش قدرت خرید این درآمدها،افزایش جمعیت و از همه مهمتر، پایان پذیر بودن منابع نفتی مدت هاست که سیاستگزاران و برنامه ریزان کشور را به این باور رسانیده است که توسعه صادرات غیر نفتی و رهائی از اقتصاد تک محصولی ضرورتی اجتناب ناپذیر است(اصلانلو و همکاران،1387).

2-16. صادرات محصولات کشاورزی
بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که بخش کشاورزی سهم عمده ای در تولید ناخالص داخلی و درآمدهای صادراتی آنها دارد و نسبت قابل توجهی از جمعیت فعال این کشورها در بخش کشاورزی اشتغال دارند. بنابراین ، این بخش به ویژه تجارت خارجی آن از اهمیت کلیدی برخوردار است و می تواند نقش تعیین کننده ای در تعیین جهت و موقعیت کلی توسعه اقتصادی دیگر کشورها باشد.(نجفی و دیگران ،1391). لذا شناخت و بررسی و بهبود عوامل موثر بر صادرات غیرنفتی در داخل و خارج کشور نیز از اهمیت خاصی برخوردار می گردد. با توجه به اینکه صادرات محصولات کشاورزی در کشور ما سهم عمده ای در مبادلات تجاری دارد به طوریکه طی سالهای 84، 85، 86 به ترتیب 19، 20 و 21 درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور ، کالای کشاورزی بوده است ( ,2010) ، از این رو می توان گفت توجه به این بخش از صادرات غیرنفتی در ایران موجبات حرکت به سوی توسعه اقتصادی را فراهم می آوردو مزایای بی شماری از جمله ایجاد درآمد ارزی برای تأمین نیازهای وارداتی کشور ، ایجاد اشتغال یا فرصتهای شغلی جدید ، بهبود کیفیت کالاهای تولیدی ، پایین آوردن هزینه تولید به سبب بهره گیری از ظرفیت کامل تولید و کسب اعتبار و وجهه بین المللی به سبب تقویت بنیه اقتصادی کشور را به دنبال خواهد داشت(پورابراهیم ،1389). با وجودی که صادرات کالاهای غیرنفتی در فعالیتهای اقتصادی اهمیت ویژه ای داشته و اثر آن بر اقتصاد و رشد نسبی انکار ناپذیر است ، اما از آنجا که به طور جدی و مناسب مورد توجه و برنامه ریزی بهینه و مدون قرار نگرفته ، لذا نتیجه مطلوبی در رهیافت توسعه اقتصادی ایران به دست نداده است ( اکبری ،1379). در بخش محصولات کشاورزی ، ایران به لحاظ قیمت و کیفیت دارای موقعیت ممتاز است. شرایط آب و هوایی ایران باعث شده ایت که کیفیت محصولات کشاورزی ایران در حدا مناسبی باشد و طعم خوبی نیز داشته باشد، در ایران صادرات بخش کشاورزی در طول سالهای 1384-1341 به طور میانگین 40 درصد صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل داده است. با تقویت این بخش می توان از یک طرف کشور را در تولید کالاهای استراتژیک به خودکفایی رساند و از طرف دیگر دریافتهای ارزی حاصل از آن را به طور قابل توجهی افزایش داد.لذا می بایست از بخش کشاورزی کشور به عنوان یک بخش تجاری یاد کرد.این بخش دارای مزیتها و مشخصه های مهمی همچون تنوع اب و هوایی ، دمای مناسب ، تنوع زمین ، نیروی کار ارزان ، بستر فعالیتهای اقتصادی نزدیک به نیمی از جمعیت ایران، وابستگی کمتر به فنآوری پیچیده و داشتن امکانات گسترده تولید است ، اصولا لازمه شکل گیری یک بخش قوی و درازمدت ، اتخاذ سیاستهای مناسب است. این سیاستها بدون شناسایی و تشخیص عوامل مهم و موثر نمی تواند عملی شود، بنابراین به منظور تقویت بخش کشاورزی و افزایش صادرات محصولات این بخش ، بررسی و تعیین عوامل موثر بر صادرات محصولات کشاورزی امری ضروری است (ولی بیگی ،1385).
پیشینه موضوع تحقیق


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در این بخش به سابقه تحقیقات انجام شده درباره موضوع و نتایج به دست آمده می پردازیم. نتایج تحقیق بهاء الدین نجفی و قاسم نوروزی با عنوان “بررسی بازاریابی برنج در استان گیلان با تاکید بر پیوستگی بازار ” (1379) نشان می دهد که مهمترین خدمات بازاریابی برنج، تبدیل، انبارداری، بسته بندی، درجه بندی و اعتبارات بوده و در میان بازارهای مختلف، بازار عمده فروشی (علافان) از اهمیت بیشتری برخوردار است. عدم ثبات قیمت در بازار و کمبود اعتبارات و سرمایه از مشکلات عمده فروش محصول از نظر شالیکاران منطقه می باشد. همچنین وجود تعداد زیاد بازارهای محلی و دخالت غیرقانونی دیگر گروه ها (از قبیل تبدیل کنندگان، خریداران محلی و تاجران) که مهمترین مشکل بازاریابی برنج از نقطه نظر عمده فروشان و خرده فروشان است. محاسبه حاشیه بازاریابی برای ارقام پرمحصول و کم محصول نشان داد حاشیه عمده فروشی بالاتر از حاشیه خرده فروشی است. همچنین، حاشیه بازاریابی ارقام کم محصول بیشتر از حاشیه بازاریابی ارقام پرمحصول می باشد. نتایج تخمین حاشیه بازاریابی با بهره گرفتن از مدلهای اضافه بها، حاشیه نسبی، هزینه بازاریابی و انتظار منطقی بیانگر آن است که هزینه بازاریابی و قیمت خرده فروشی دارای ارتباط مستقیم و معنی داری با حاشیه بازاریابی این محصول هستند. در طرح پژوهشی دیگری تحت عنوان “بررسی عوامل اقتصادی موثر بر واردات برنج و نقش واردات و زمان آن در تعیین قیمت و سطح زیر کشت ارقام رایج برنج در استانهای گیلان و مازندران ” علی قلیپور و قاسم نصیری آمار سطح زیر کشت ارقام محلی و پرمحصول از سال 1370 تا 1376 به تفکیک سطح زیر کشت هر رقم و همچنین اطلاعاتی از وضعیت واردات برنج به داخل کشور و استان مازندران جمع آوری شده است . بطور کلی از سال 1370 تا 1376 روند سطح زیر کشت ارقام پرمحصول رو به افزایش که از 72000 هکتار به 91300 هکتار، و سطح زیر کشت ارقام محلی در طی این مدت از 158000 به 138700 هکتار کاهش یافته است . سطح زیر کشت ارقام مختلف پرمحصول در سالهای مختلف بسته به میزان محصول، کیفیت و زمان رسیدن دو رقم متفاوت بوده است . مقدار واردات برنج در سالهای مختلف تغییرات زیادی داشته و هرچه میزان واردات بیشتر شده بر روی قیمت برنج محلی و اصلاح شده تاثیر منفی داشته است. پژوهش “رابطه عوامل پورتر و تسهیل صادرات لوازم خانگی ایران ” علیرضا شیرانی و دیگران (1388) به شناسایی، بررسی و رتبه بندی عوامل تسهیل کننده صادرات صنعت لوازم خانگی ایران پرداخته شده است. در این پژوهش، وضعیت صنعت لوازم خانگی کشور از حیث صادرات به بازارهای جهانی بر پایه مدل الماس مزیت رقابتی ملی مایکل پورتر، مورد مطالعه قرار گرفت. یافته ها و نتایج تحقیق حاکی از آن بود که به ترتیب، شرایط تقاضا، شرایط عوامل تولید، و وضعیت صنایع مرتبط و پشتیبان به عنوان عوامل تسهیل کننده توسعه صادرات لوازم خانگی ایران و دو عامل دولت و همچنین استراتژی، ساختار، و وضع رقابتی عواملی غیر تسهیل کننده محسوب می گردند. در پایان، پیشنهادها و راهکارهایی برای بهبود و ارتقاء وضعیت رقابتی صنعت لوازم خانگی ایران ارائه گردید. پژوهشی دیگری تحت عنوان ” بررسی چگونگی حفظ مزیت رقابتی پسته ایران در بازار جهانی بر اساس مدل الماس پورتر ” توسط محمد محمودی میمندی و دیگران (1389) انجام شده عوامل مهم و تأثیر گذار بر چگونگی حفظ مزیت رقابت پسته ایران در بازارهای جهانی براساس مدل الماس پورتر بررسی شد. عوامل این مدل عبارتند از نهاده های تولید، راهبرد، ساختار و رقابت پذیری شرکت ها، شرایط تقاضای داخلی، صنایع مرتبط و پشتیبان، دولت و شانس. براساس نتایج به دست آمده از این تحقیق پسته ایران در زمینه الف) راهبرد، ساختار و رقابت پذیری و ب) شرایط تقاضای داخلی دارای مزیت رقابتی می باشد عواملی که به عنوان مشکل در حفظ مزیت رقابت ملی پسته ایران بر اساس مدل پورتر شناخته شد به ترتیب دولت، صنایع مرتبط و پشتیبان، عامل شانس و در نهایت عامل نهاده های تولید می باشد.

 
 
در سال 1389 پژوهشی تحت عنوان تجزیه و تحلیل و اولویت بندی موانع و مشکلات کلیدی توسعه صادرات صنعت لوستر ایران ( بر اساس مدل الماس ملی مایکل پورتر) توسط سید محمود حسینی و دیگران انجام شد . یکی از اقلام تشکیل دهنده صادرات غیر نفتی کشور در طی سالهای اخیر ، لوستر می باشد . تحقیق مزبور یک تحقیق توصیفی – پیمایشی است که با هدف شناسایی و اولویت بندی موانع و مشکلات توسعه صادرات لوستر در ایران بر مبنای مدل الماس رقابت ملی پورتر ، می کوشد راهکارهایی جهت توسعه صادرات این صنعت ارائه نماید . برای تجزیه و تحلیل داده ها ، از آمار توصیفی و نیز آزمون t استیودنت و آزمون فریدمن استفاده شده است تا بدین ترتیب به بررسی وضعیت هر یک از عوامل ششگانه بپردازد. ” تعیین موانع توسعه صادرات محصولات نساجی ایران بر اساس مدل رقابت ملی پورتر” علی صنایعی و دیگران (1390) پژوهشی است که با هدف شناسایی موانع توسعه صادرات محصولات صنعت نساجی انجام شد، وضعیت صنایع نساجی ایران از نظر صادرات به بازار های جهانی بر پایه مدل الماس رقابتی ملی پورتر مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش صورت گرفته حاکی از آن است که به ترتیب، اقدامات دولت و استراتژی، ساختار و وضعیت رقابتی از موانع توسعه صادرات محصولات نساجی بوده است. پژوهشی با عنوان ” بررسی مزیت رقابت ملی خرمای تولیدی استان سیستان و بلوچستان با بهره گرفتن از مدل رقابت ملی الماس پورتر” باقر کرد و دیگران (1389) به بررسی مزیت رقابت ملی خرمای تولیدی استان سیستان و بلوچستان با استفاده از6 عنصر ؛ نهاده های تولید ، شرایط تقاضا،صنایع مرتبط و پشتیبان ،ساختار راهبرد و وضع رقابت داخلی ، دولت و شانس با مدل الماس رقابت ملی پورتر می پردازد تا ضمن معرفی مدل مناسب برای ارزیابی صنعت خرمای استان از آن برای مقایسه این استان با برترین های این صنعت ، با بهره گرفتن از این