bowel

bowel

Reme, S.E., Darnley, S., Kennedy, T., & Chalder, T. (2010). The development of irritable bowel […]

فرایند درمان

فرایند درمان

اسپکتروسکوپی رزونانس مغناطیسی ابزارهای تحریک الکتریکی و تحریک عصبی مغناطیسیطب گیاهیگل داوودی وحشیعصاره جنیکو ریشه […]