دسته: پایان نامه های روانشناسی

6 فوریه 0

منبع مقاله با موضوع راهبردهای یادگیری-خرید و دانلود فایل

………………………………………..25  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  2-2-1-5-3 ابعاد هوش معنوی :……………………………………………………………………………………………….282-2-1-5-4 مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه های مختلف :………………………………………………………..302-2-1-5-4-1 دیدگاه ایمونز :………………………………………………………………………………………….322-2-1-5-4-2 دیدگاه فریدمن و مکدونالد :………………………………………………………………………332-2-1-5-4-3دیدگاه نوبل و وگان :…………………………………………………………………………………332-2-1-5-4-4 دیدگاه […]

Read More
6 فوریه 0

منابع و ماخذ تحقیق: سبک های فرزند پروری-فروش فایل

…………………………………………………………………..92  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  2-30 تاریخچه هوش هیجانی………………………………………………………………………………………….942-31 تعاریف هوش هیجانی………………………………………………………………………………………….1032-32 رویکردهای موجود در باب هوش هیجانی………………………………………………………………1052-33 ابعاد هوش هیجانی……………………………………………………………………………………………..1102-34 ویژگی های هوش هیجانی……………………………………………………………………………………1102-35 ویژگیهای شخصیت افراد دارای هوش هیجانی بالا……………………………………………………1132-36 […]

Read More
6 فوریه 0

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی درباره تغییرات اجتماعی

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  2850استانداردها و واکنشهای فرهنگی مبنای یکدیگر2951مدیریت تفاوتها3052جامعه پذیری3153محرومیتها و فشارها در انسجام اجتماعی3253نقش آموزش و پرورش3354اصلاحات آموزشی در زمینه های تحول سریع سیاسی و اقتصادی3355نیاز به تحول الگوها3456اصلاح […]

Read More
6 فوریه 0

پایان نامه روانشناسی : رضایت زناشویی

…………………………………………………………………..512-15-انواع ارتباط…………………………………………………………………………………………………………………………………………….532-16-محتوی کلام (موضوع گفتگو)……………………………………………………………………………………………………………….53  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  2-17-موانع ارتباط مؤثر………………………………………………………………………………………………………………………………….532-18-مفاهیم نظری ارتباط……………………………………………………………………………………………………………………………542-19-مهارتهای ارتباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………552-20-مهارتهای ارتباطی ورضایت زناشویی…………………………………………………………………………………………………..572-21-پیشینه تحقیقاتی در خصوص ارتباط بین متغیرهای پژوهش…………………………………………………………..612-22-فر ضیه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………66فصل سوم: روش تحقیق3-1-طرح پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………703-2-جامعه ونمونه […]

Read More