دسته: دانلود پایان نامه ارشد

18 ژانویه 0

حق زارعانه از نظرعلمای حقوق:/پایان نامه درباره حق زارعانه

تعاریف ارائه شده از سوی علمای حقوق به نظر برخی از حقودانان ((حق ریشه این است که شخص در ملک ((مال غیر منقول))دیگری اعم از دکان،حمام،کارونسرا،مزرعه و مانند اینها بر اثر به کارانداختن نیروی بار و سرمایه مرغوبیتیی به وجود […]

Read More
18 ژانویه 0

مفهوم فرزند خواندگی/پایان نامه ازدواج سرپرست و فرزند خوانده

مفهوم فرزند خواندگی و انواع آن در حقوق ایران پس از بیان چگونگی پیدایش نهاد فرزند خواندگی و تحولات تاریخی آن، در این مبحث قصد داریم مفهوم فرزندخواندگی و انواع آن را بیان نمائیم. گفتار اول : مفهوم فرزند خواندگی […]

Read More
18 ژانویه 0

جرایم در فضای مجازی-پایان نامه جرم در فضای مجازی

دیدگاه عمومی و عملی در مورد جرایم رایانه­ای در دهه 1980 به گونه­ای بنیادین تغییر یافت، مشخص گردید که جرم رایانه­ای محدود به جرایم اقتصادی نبوده و سایر زمینه­ها را هم که جنبه­ی اقتصادی ندارد مثل دستکاری رایانه بیمارستان یا […]

Read More
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11