اخلاق حرفه ای کارکنان

دانلود پایان نامه

اخلاق از برکات و نعمات بی دریغ خداوند سبحان به بندگان خدا می باشد، خداوند متعال در معرفی شخصیت جهانی و بی نظیر نبی گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) می فرماید: و به راستی که تو خلق و خویی بزرگ و زیبا داری! وَ اِنَّکَ لَعَلیَ خُلُقٍ عَظیمٍ (سوره قلم/ آیه3) با بهره گیری کامل و صحیح از دستورات اخلاقی پیامبران و امامان معصوم (علیهم السلام) انسان خاکی ملکوتی می شود و به مراتب عالی و درجات متعالی اخلاق الهی نایل می آید. در مورد ارزش و اهمیت اخلاقی، نبی اکرم (صلَّی الله علیه وآله وسلم) که اسوه ی ایمان و الگوی اخلاق و ادب و رفتار نیکو است، چه زیبا با بیان:
«تَخَلَّقُوا بِاَخلاقِ اللّهِ» به اخلاق خدا متخلق شوید. (مجلسی،1403ﻫ ،ج4،ص4) برای تکامل ره پویان، راه رانمایان فرموده تا خواستگاه واقعی انسانیت مشخص شود و به روایت بسیار معروف نبوی «اِنّما بُعِثتُ لِاُتَمِّمَ مَکارِمَ الاَخلاقِ» مبعوث شده ام تا مکارم و بزرگواریهای اخلاق را تکمیل نمایم. (ری شهری،1380 ،ج3،ص149) حکایت از اهمیت اخلاق در جهت گیری دعوت انبیاء دارد. رعایت اخلاق در حرفه یکی از دغدغه های مهم انبیاء است.
کتابهای اخلاقی فراوانی در دورۀ اسلامی به ترسیم اخلاق از منظر آیات و روایات پرداخته اند و بخش مهمی از این کتابها به آموزه های اسلامی در اخلاق حرفه ای و مشاغل اختصاص دارد.
اخلاق حرفه ای از رشته علمی فراتر رفته و گستره ی معرفتی وسیعی را به میان آورده است. تولّد و رشد رشته های فراوان در اخلاق حرفه ای معطوف به حِرَف و صنعت ها ، حاصل دغدغه های اخلاقی در حرفه و عرضه ی نیازهای پژوهش حاصل از آنها به دانشگاهها است. اخلاق حرفه ای از منزلت اساسی در آموزه های اسلامی برخوردار است.
در قرآن، توحید و برقراری قسط و عدل دو هدف عمده در جهت گیری دعوت انبیاء توصیف شده است. در سوره ی هود رسالت حضرت شعیب در دعوت به خدا و وفای به مکیال و میزان و اجتناب از کم فروشی دانسته شده است (آیات 84-86) اگر در اخلاق حرفه ای رعایت حقوق دیگران مبنای تعامل حرفه ای است، رساله ی حقوق امام سجاد (علیه السلام) مبین این حقوق است. (حیدری نراقی، 1385،ص2)
اخلاق حرفه ای، تأمل درباره ی ابعاد مسائل و موضوعاتی است که به مشاغل خاصی مربوط می شود و برحسب تنوع حِرَف دامنه بسیار وسیعی دارد و کتابهای اخلاقی فراوانی به ترسیم اخلاق از منظر آیات و روایات پرداخته اند و بخش مهمی از این کتابها به اخلاق حرفه ای و کار و مشاغل اختصاص دارد. مانند اخلاق کارگزاران، اخلاق پلیسی، اخلاق حرفه ای کارکنان یگان ویژه پاسداران ناجا و اخلاق حرفه ای کارکنان راهور و امثال آن، پژوهش های اسلامی، به روشنی نشان می دهند که در حرکت آفرینی، رشد و تعالی و سازندگی راستین افراد مدیر و مسئول از جایگاه بلند و استواری برخوردار است. او با هر عمل و سخن خود و حتی با هر نگاه و لبخندش، بر لوح دل و اندیشه ی افراد و عوامل تحت امر خویش، چنان نقش های برجسته ای را می نگارد که اثر آن را در بیشتر جهت گیری های آینده ی آنان می توان به خوبی مشاهده کرد.
متن حاضر که تحت عنوان تبیین شاخص های اخلاق حرفه ای فرماندهان و مدیران ناجا (با تکیه بر آیات و روایات) تنظیم گشته، کوششی است بمنظور ارائه ی الگو و خلق مطلوب حرفه ای فرماندهان و مدیران در نظام تا از این طریق نسبت به فرهنگ سازی و رشد بیشتر فضائل اخلاقی و ارتقاء اخلاق حرفه ای و مهارت و در نتیجه توانمند سازی مسئولین صدیق و خدمتگزار حاصل گردد.
امید است مطالعه این تحقیق برای فرماندهان ومدیران محترم ناجا مفید وراهگشا باشد.
1-2- بیان مسئله:
با توجه به مسئولیت حساس و جایگاه ویژه فرماندهان و مدیران ولزوم حفظ آنان در عصری که اصول اخلاقی به بهانه های واهی زیر پا نهاده شده و ارزش های اخلاقی و حرفه مندی رنگ باخته و پایمال می شود ، آشنایی آنان با شاخص های اخلاق حرفه ای(با تکیه برآیات و روایات ) و رعایت عمل به آنها می تواند نقش مهمی در فرهنگ سازی و تقویت مبانی اخلاق حرفه ای و همچنین در مصونیت و جلوگیری از رواج مشکلات اخلاقی و اعمال غیر اخلاقی و مغایر با اصول اخلاقی در بین کارکنان و عوامل مخرب آن در سازمان ، ایفا نماید . بی شک می توان گفت فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی ،مسئولیتی خطیر در اجرای سیاست ها وتدابیر آن داشته و علاوه بر مدیریت ، دارای نقش دیگری نظیر رهبر ، مربی ،پدر،معلم ، مشاور و… هستند . ایفای درست چنین نقش هایی ایجاب می نماید آنان در حیطه های علوم رفتاری بویژه تربیت صحیح کارکنان تحت امر خود با دانش اخلاق حرفه ای بر اساس آموزه های دینی آشنا شوند وهمچنین با تدوین استراتژی اخلاقی نسبت به ترویج و راهبردی کردن اخلاق حرفه ای اسلامی در فرهنگ و رفتار سازمانی وممیزی اخلاقی در همه تصمیم ها و اقدام های سازمان پرداخته وبه سلامت فکر واعتدال در رفتار دست یابند . و اینکه بتوان ضمن انجام رسالت و ماموریت های متصوره به ارتقای سطح علمی و مهارتی فرماندهان ومدیران و در نهایت به ارتقای کمی و کیفی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران کمک نموده و رضایت خداوند متعال را کسب نمود .
امیرالمومنین حضرت علی (ع) نمونه کامل یک فرمانده مدیر اسلامی است ، او چه زیبا نظم وانضباط ، جاذبه و دافعه ، حکمت ومدیریت ،زهد،عرفان ،شجاعت،تقوا وعدالت و …. را در منشور حکومتی خود می گنجاند . نگاهی به بیانات و اوامر امیرالمومنین علی (ع) راجع به مبحث فرماندهی و مدیریت این نکته را مشخص میکند که چنانچه رهبران، زمامداران،فرماندهان و مدیران یک جامعه به درستی تربیت نشوند و در مسند امور قرار نگیرند و راه وروش صحیح حکومت داری و فرماندهی و مدیریت را فرا نگیرند ، مردم آن جامعه هرگز روی صلاح و اصلاح را نخواهند دید.
لذا اهمیت انجام این پژوهش مورد استقبال و درخواست دفتر مطالعات و تحقیقات سازمان عقیدتی سیاسی ناجا واقع گردید.
و از طرفی لزوم تحول دائمی در نیروی انسانی و استانداردسازی و تعالی رفتار کارکنان ناجا در راستای توانمندی سازی آنان در انجام ماموریتها و وظایف سازمانی پیوسته مورد نظر و یکی از دغدغه های فرماندهان و مسئولان محترم ناجا بوده و به عنوان یک مسئله ویکی از راهبردهای اساسی، در دستور کار فرماندهی محترم ناجا قرار دارد. بطوریکه با تشکیل کمسیون استاندارد سازی و تعالی رفتار کارکنان و استفاده از نظریات اندیشمندان و مبادی ذیربط در پی یافتن راهکارهای عملی و کاربردی برای این مسئله بوده اند. و از آنجا که فرماندهان ومدیران بعنوان الگوهای سازمانی تلقی و حسّاس ترین نقش تربیتی را ایفا می نماید. اهمیت تحقیق این موضوع ولزوم بهره مندی و بکارگیری آنان از آن برجسته تر می شود.
و بر مبنای این راهبرد، باید افراد با استعداد ، خلاق ، شایسته ، متعهد و کارآمد و متخلّق به اصول اخلاق حرفه ای اسلامی شاغل در پست های فرماندهی و مدیریت باشند تا ضمن افزایش قابلیت ها و شایستگی های آنان، زمینه کارایی و اثربخشی آنان فراهم گردد.و از طرفی با توجه به جایگاه ویژه اخلاق حرفه ای و اهمیت کاربردی کردن آن در هر اقدام و عملی ، ناجا نیازمند فرماندهان و مدیرانی است که متخلق به اخلاق حرفه ای و مسلح به دانش مدیریت اسلامی بوده باشند. آموزش اخلاق خواه حرفه ای یا عمومی ، معمولا با یادآوری آموزه های شرع مقدس ویادآوری سخنان معصومین ( علیهم السلام ) همراه می شود. مبنی بر اینکه از دیدگاه آیات و روایات شاخص های اخلاق حرفه ای کدام است ؟ واینکه نتایج این تحقیق و پیشنهادها کدام است ؟
1-3- سوال های تحقیق:
در این بخش پرسش از چرایی اخلاق حرفه ای فرماندهان و مدیران در سازمان ناجا را مورد بحث قرار می دهیم.
الف: سئوال اصلی تحقیق:
1- شاخص های اخلاق حرفه ای فرماندهان و مدیران ناجا (با تکیه برآیات و روایات) کدامند؟
ب: سئوال های فرعی تحقیق:
1-شاخص های اخلاق حرفه ای عمومی فرماندهان ومدیران ناجا کدامند؟
2-شاخص های اخلاق حرفه ای اختصاصی فرماندهان ومدیران ناجا کدامند؟

مطلب مشابه :  مشارکت ، خرده فرهنگ های مجرمانه،