کدام خوشبخت‌ترند؟ مجردها یا متاهل‌ها

تشکیل خونواده و زندگی مشترک، وقتی روشن ترین چشم انداز آدم ها بود. در دنیای مدرن اما دو نیاز ریشه ای روان بشری یعنی پیوند عاطفی و فردیت در اختلاف با هم قرار می گیرند. معنا و معنی تجرد و... متن کامل

اشتباهاتی که از جذابیت ظاهری تون کم می کنه

اشتباهاتی که از جذابیت ظاهری تون می کاهدشما مجبور نیستین که ساعات زیادی رو روبروی آینه صرف رسیدگی به ظاهرتان کنین، همین که لباس تون تمیز و فیت تن تون باشه نصف بیشتر راه رو رفته اید.... متن کامل

آیا شما هم از دوستان و خویشان بی‌معرفت خود شاکی هستید؟

به محض اینکه به رفیق سونا و جکوزی تون پیامی میدید که شست اون خبردار می شه بی حوصله هستین یا کمک می خواین، فرد مربوطه به کل از صحنه روزگار محو می شه و مثل یک مجرم فراری دارای تعداد... متن کامل