تم تولد دخترانه : دنیای زیبا و لطیف دختر بچه ها

هیچ پدر و مادری نیست که عاشق دنیای زیبا و فانتزی دختر بچه اش نباشد. دختر بچه ها دنیای زیبائی برای خودشان خلق می کنند. از میهمان های خیالی و با نمک در خاله بازی و عروسک بازی هایشان تا... متن کامل

نقش و وظایف کادر اداری دادگاه از مرحله صدور رأی تا مراحل اعتراض به رأی

وظایف مأمورین ابلاغ گفتار اول: ابلاغ رأی پس از امضای دادنامه مدیر دفتر دادگاه باید رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه کند و اگر طرفین شخصاً در جلسه حضور دارند یا وکیل و نماینده... متن کامل

وظایف و عملکردهای غیر انتخاباتی یا کارکردهای آشکار احزاب

وظایف و عملکردهای غیر انتخاباتی یا کارکردهای آشکار احزاب گفتار نخست- جامعه پذیری سیاسی جامعه پذیری سیاسی روندی آموزشی است که به انتقال هنجارها و رفتار پذیرفتنی نظام سیاسی مستقری،... متن کامل

موانع فرا راه انتقال فناوری و تجاری سازی آثار دانشگاهی

. موانع فرا راه انتقال فناوری و تجاری سازی آثار دانشگاهی شناخت موانع انتقال فنآوری گامی اساسی و مبنایی به منظور قانونگذاری در خصوص تجاری‌سازی آثار دانشگاهی محسوب می‌شود. ما در این... متن کامل